№ 56 (2020)

DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку

Зміст

Статті

ЧИННИКИ Й УМОВИ ФОРМУВАННЯ ШКОЛИ УКРАЇНСЬКОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З АРХІТЕКТУРОЮ (кін. ХІХ - поч. ХХ століття) PDF
Hanna Artеmenko 3-16
ПРОТИРІЧЧЯ У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В АРХІТЕКТУРІ XX СТОЛІТТЯ PDF
Liliia Gnatiuk 17-31
ВПЛИВ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ВІДНОШЕННЯ ДО ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ МІСТ. PDF
Alina Holovatiuk 32-41
ЕЛІСОН ТА ПІТЕР СМІТСОН: ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ БРУТАЛІЗМА PDF
Olga Deriabina 42-51
РОЗВИТОК ГРАФОАНАЛІТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Viktor Zavada 52-65
ЦИФРОВІ РЕЄСТРАЦІЙНІ КАРТКИ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ НА ОСНОВІ НВІМ МОДЕЛЕЙ ЯК НОВИЙ ЩАБЕЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО СПАДКУ КРАКОВА (ПОЛЬЩА) PDF (English)
Olga Kysil, Nataliia Naichuk 66-72
СЦЕНОГРАФІЯ, ЯК ПРИРОДНЯ ВЛАСТИВІСТЬ АРХІТЕКТУРИ PDF
Аnastasiia Konovaliuk 73-87
ВІМ КАДРИ ВІД КОРИСТУВАЧІВ ДО ЕКСПЕРТІВ PDF
Oleksii Levchenko, Andriy Mykhailenko 88-102
ПЕРТУРБАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОТИВІВ В АРХІТЕКТУРІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. PDF
Andrii Markovskyi 102-116
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ТА ОЗНАЧАЛЬНІ РАМКИ ПОНЯТТЯ «НЕОМОДЕРНІЗМ» В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ PDF
Roman Frankiv, Oleh Liaskivskyi 117-126
АРХІТЕКТУРА УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО: АКВАРЕЛІ, МАЛЮНКИ, КРЕСЛЕННЯ ДМИТРА ЯБЛОНСЬКОГО PDF
Hanna Yablonska 127-136
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ОСЯГНЕННЯ САКРАЛЬНОГО У АРХІТЕКТУРІ PDF
Yuriy Kryvoruchko 137-152
СУБУРБАНІЗАЦІЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ PDF
Konstantyn Viatkin 153-164
МІСТОБУДІВНА МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ПЕРВИННОГО РІВНЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Irina Bulakh 165-173
МЕТРОПОЛІЇ ЛОДЗІ ТА ЛЬВОВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ PDF
Mykola Dyomin, Тadeush Marshal, Mykola Habrel 174-203
БЕЗБАР'ЄРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Olena Zinovieva 203-217
НЕМАТЕРІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ПРОСТОРОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ МІСТ PDF
Mykhailo Kosmii 218-233
ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНА ВІДПОВІДНІСТЬ ТА СТИЛЬОВА ЄДНІСТЬ, ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ПРИНЦИПУ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО СЕРЕДОВИЩА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ПАРКІВ PDF
Andriy Karanda 234-246
ВПЛИВ ЕКРАНІВ НА УТВОРЕННЯ ФІЗИЧНОГО ПОЛЯ ПРИ ЗАДАНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ PDF
Oleksandr Mostovenko 247-255
ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В ПРОСТОРІ МІСТА PDF
Olena Oleshko, Yuliana Petrovska 256-265
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ОБРАЗУ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ЕКСТРЕМАЛЬНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ НА ПРИКЛАДІ СКЕЙТ-ПАРКІВ PDF
Alexander Prokopov 266-274
ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
Lidiia Chyzhevska 275-292
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЖИТЛОВОГО ПРОСТОРУ PDF
Volodymyr Toporkov 293-304
СЦЕНАРНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ АРХІТЕКТУРИ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ PDF
Serhii Buravchenko 305-322
ФЕНОМЕН АРХІТЕКТУРНОЇ БЛАГОДІЙНОСТІ І ЗАРОДЖЕННЯ ЖИТЛА НОВОГО ТИПУ В ОДЕСІ, НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ. PDF
Nadia Yeksarova, Volodymyr Yeksarov 323-334
ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ КІНОСТУДІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ. ДОСВІД США PDF
Veronika Musiyevska 335-344
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ГЕОДЕЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЕФОРМАЦІЙ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД ТА ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ ҐРУНТОВИХ МАСИВІВ PDF
Mykhailo Yakovenko, Elena Nesterenko 345-363
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗУПИНОЧНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СТРУКТУР ТА СУБПІДРЯДНИХ ПІДСТРУКТУР МІСТ І ПОСЕЛЕНЬ РІЗНОГО РІВНЯ ІЄРАРХІЇ PDF
Valerii Tovbych, Nataliya Kulichenko, Zhang Xin Mu, Nikolay Sysoylov 364-386