DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.153-164

СУБУРБАНІЗАЦІЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ

Konstantyn Viatkin

Анотація


Досліджуються окремі аспекти розвитку процесів субурабнізації, як нового формату забезпечення комфортного проживання населення. В умовах проблем забезпечення сталого розвитку великих мегаполісів особливої окультності набувають питання розвитку приміської зони та зміни формату тяжіння населення від центрів даних мегаполісів до прилеглої території. При цьому важливим аспектом розвитку є забезпечення транспортної доступності та соціально-побутового комфорту проживання населення. Значною перевагою відцентрування населення до приміської зони є питання екологічного характеру та стресостійкості. Світова практика свідчить про ефективність процесів субурбанізації. Проте, кожен регіон має власну специфіку розвитку даних процесів. Наприклад, Північна Америка має один із найвищих показників субурбонізованих територій. Процеси субурбанізації активно підтримуються державою. Дана політика почала формуватися ще після Другої світової війни і мала економічні та суспільні причини. Країни Західної Європи також активно розвивають передмісті, проте гальмівним недоліком даного розвитку є історична забудова, яка не можу відповідати сучасним вимогам населення до інноваційних архітектурно-планувальних рішень. Країни Азії також формують умови для відцентурвання населення із великих мегаполісів, які є значно перенаселеними, що викликає глобальні екологічні, транспортні та соціально-побутові проблеми. Україна поступово долічується до загальносвітового тренду субурбанізації, проте має ряд факторів, які необхідно вирішити для забезпечення активного розвитку приміських зон, а саме: транспортне забезпечення для маятникової міграції, розвиток соціально-побутової інфраструктурі приміських зон, підвищення якості надання послуг населенню відповідно рівня великих міст.

Ключові слова


субурбанізація; розвиток територій; міське будівництво; процеси територіального розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Domin M.M. Mistobudivni informatsiini systemy. Mistobudivnyi kadastr. Pervynni elementy struktury obiektiv mistobuduvannia ta terytorialnoho planuvannia / M.M. Domin, O.I. Synhaivska - Kyiv: Feniks, 2015.–213 s. (in Ukrainian)

Berry B.J.L. Urbanization and counterurbanization // Urban Affairs Annual Reviews, 11. – London: Sage Publications, Beverly Hills, 1976. (in English)

Habrel M. Zemelni vidnosyny v mistobudivnomu proektuvanni / Mykhailo Habrel // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia : nauk.-tekhn. zb. — K. : KNUBA, 2008. — № 31. — S. 73–84. (in Ukrainian)

Hoszsu S. Counterurbanization. A literature study // Danish Institute of Rural research and Development (IFUL). Working Paper. – 2009. – № 6. (in English)

Mezentsev, K.V., Kliuiko, T.I. Prostorovi transformatsii zhytlovykh funktsii u prymiskii zoni Kyieva. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii. – 2015. – Vyp. 18(1). – S. 87-93. (in Ukrainian)

Borsdorf A. On the way to post-suburbia? Changing structures in the outskirts of European cities // European cities; insights on outskirts. Ed. By Borsdorf and Zembri. Report COST Action 10 Urban Civil Engineering. – 2004. – Vol. 2. (in English)

Hukalova I.V. Yakist zhyttia naselennia Ukrainy: suspilno-heohrafichna kontseptualizatsiia : Monohrafiia / I.V. Hukalova. – K., 2009. – 347 s. (in Ukrainian)

Administraty`vno-tery`toral`ny`j ustrij Ukrayiny`. Shlyaxy` reformuvannya. Monografiya / Yaczuba V.G., Yacyuk V.A., Matviyishy`n O.Ya ta in. - K., Geopry`nt, 2007, 366s. (in Ukrainian)

The USAID Local Investment and National Competitiveness project (LINC) signed Protocols of Intentions to develop and implement economic development strategies with representatives of the Odesa agglomeration and with the city of Odesa. Elektronny`j resurs, rezhy`m dostupu: http://www.linc.com.ua/eng/Reports_&_Publications/Success_and_Featured_Stories/40/ (in English)

Dany`lyuk M.O. Pro umovy` stvorennya ta funkcionuvannya ob'yednan` spivvlasny`kiv bagatokvarty`rny`x budy`nkiv / M.O. Dany`lyuk // Regional`na ekonomika. – 2007. – №4. – S. 86 – 93 (in Ukrainian)

Verba V.A. Peredumovy` uspishnoyi realizaciyi proektiv rozvy`tku / V.A. Verba // Visny`k Kry`voriz`kogo ekonomichnogo insty`tutu KNEU, 2009. – №3(19). – S. 34-39 (in Ukrainian)

European Spatial Development Perspective (ESDP): Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union. Potsdam, 1999 [http:// ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/ reports/pdf/sum_en.pdf (in English)

Johnson B. The greatest city on Earth: ambitions for London / Boris Johnson // Greater London Authority. – 2013. https://www.london.gov.uk/file/16207/download? token=FrawHvNb (in English)

Greater Manchester Combined Authority (GMCA). https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/site/index.php (in English)

Shkabaro V. M. Konsty`tucijno-pravovy`j status mista v Ukrayini: dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.02 / V. M. Shkabaro ; In-t derzhavy` i prava im. V.M. Korecz`kogo. — K., 2004. – 243 s. (in Ukrainian)

Osy`pov V.M., Kukosh M.S. Konkurentospromozhnist` mis`ky`x aglomeracij: svitovi trendy` ta perspekty`vy` formuvannya v Ukrayini // Ekonomichni innovaciyi. – 2014. – Vy`p. 57. – S. 283–296. (in Ukrainian)

Dronova O.L., Ly`s Ya. S. Upravlinnya mis`ky`my` aglomeraciyamy`: yevropejs`ky`j dosvid dlya reform v Ukrayini // Ukrayins`ky`j geografichny`j zhurnal. – 2016. – №1. – S. 47–52. (in Ukrainian)

Bodrova I. The administrative-territorial system as object of constitutional and legal policy in Ukraine // European Reforms Bulletin. – 2015. – №4. – P. 47–53. (in English)

Bodrova I. Napryamy` udoskonalennya tery`torial`noyi osnovy` miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini: konsty`tucijno-pravovy`j aspekt // Konsty`tucijna reforma v Ukrayini v sferi miscevogo samovryaduvannya: uroky` vid krayin Vy`shegrads`koyi chetvirky`: tezy` dop. ta nauk. povidoml. uchasn. nauk.-prakt. konf. (m.Xarkiv, 21–22 zhovtnya 2016r.). – X.: Pravo, 2016. – S. 33–44. (in Ukrainian)

Emerging market city economies set to rise rapidly in global GDP rankings says PricewaterhouseCoopers LLP. [Elektronny`j resurs]. // Rezhy`m dostupu : http://www.pwc.com/ gx/en/press-room/2009/largestcity-economies-uk.jhtml (in English)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дьомін М.М. Містобудівні інформаційні системи. Містобудівний кадастр. Первинні елементи структури об’єктів містобудування та територіального планування / М.М. Дьомін, О.І. Сингаївська - Київ: Фенікс, 2015.–213 с.

2. Berry B.J.L. Urbanization and counterurbanization // Urban Affairs Annual Reviews, 11. – London: Sage Publications, Beverly Hills, 1976.

3. Габрель М. Земельні відносини в містобудівному проектуванні / Михайло Габрель // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. — К. : КНУБА, 2008. — № 31. — С. 73–84.

4. Hoszsu S. Counterurbanization. A literature study // Danish Institute of Rural research and Development (IFUL). Working Paper. – 2009. – № 6.

5. Мезенцев, К. В., Клюйко, Т. І. Просторові трансформації житлових функцій у приміській зоні Києва. Часопис соціально-економічної географії. – 2015. – Вип. 18(1). – С. 87-93.

6. Borsdorf A. On the way to post-suburbia? Changing structures in the outskirts of European cities // European cities; insights on outskirts. Ed. By Borsdorf and Zembri. Report COST Action 10 Urban Civil Engineering. – 2004. – Vol. 2.

7. Гукалова І.В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація : Монографія / І.В. Гукалова. – К., 2009. – 347 с.

8. Адміністративно-територальний устрій України. Шляхи реформування. Монографія / Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я та ін. - К., Геопринт, 2007, 366 с.

9. The USAID Local Investment and National Competitiveness project (LINC) signed Protocols of Intentions to develop and implement economic development strategies with representatives of the Odesa agglomeration and with the city of Odesa. Електронний ресурс, режим доступу: http://www.linc.com.ua/eng/Reports_&_Publications/Success_and_Featured_Stories/40/

10. Данилюк М.О. Про умови створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків / М.О. Данилюк // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С. 86 – 93

11. Верба В.А. Передумови успішної реалізації проектів розвитку / В.А. Верба // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, 2009. – №3(19). – С. 34-39

12. European Spatial Development Perspective (ESDP): Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union. Potsdam, 1999 [http:// ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/ reports/pdf/sum_en.pdf

13. Johnson B. The greatest city on Earth: ambitions for London / Boris Johnson // Greater London Authority. – 2013. https://www.london.gov.uk/file/16207/download? token=FrawHvNb

14. Greater Manchester Combined Authority (GMCA). https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/site/index.php

15. Шкабаро В.М. Конституційно-правовий статус міста в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. М. Шкабаро ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2004. – 243 с.

16. Осипов В.М., Кукош М.С. Конкурентоспроможність міських агломерацій: світові тренди та перспективи формування в Україні // Економічні інновації. – 2014. – Вип. 57. – С. 283–296

17. Дронова О.Л., Лис Я.С. Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні // Український географічний журнал. – 2016. – №1. – С. 47–52

18. Bodrova I. The administrative-territorial system as object of constitutional and legal policy in Ukraine // European Reforms Bulletin. – 2015. – №4. – P. 47–53

19. Бодрова І. Напрями удосконалення територіальної основи місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правовий аспект // Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки: тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21–22 жовтня 2016р.). – Х.: Право, 2016. – С. 33–44

20. Emerging market city economies set to rise rapidly in global GDP rankings says PricewaterhouseCoopers LLP. [Електронний ресурс]. // Режим доступу : http://www.pwc.com/ gx/en/press-room/2009/largestcity-economies-uk.jhtml


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Viatkin Konstantyn

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.