DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.102-116

ПЕРТУРБАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОТИВІВ В АРХІТЕКТУРІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Andrii Markovskyi

Анотація


Аналіз послідовних змін у використанні тезаурусу народної архітектури як формотворчих принципів та традиційних мотивів в якості декоративно-опоряджувальних елементів в архітектурі центральної України першої половини минулого століття в залежності від зміни стилів та соціально-політичного контексту.

Ключові слова


архітектура; традиційні мотиви; національна самоідентифікація; УАМ; авангард; неокласика; модернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Eriksen, T. H. Ethnicity and nationalism: Anthropological perspectives. 3rd ed. —London: Pluto Press., 2010. — 256 p. (in English)

Hobsbawm, E. The Invention of tradition. red E. Hobsbawm & T. Ranger, S. 1-14. Cambridge.: Cambridge University Press., 1992. — 320 p. (in English)

Cherkes B.: National identity in the architecture of the city. Lviv Polytechnic, Lviv, 2008. (In Ukrainian).

Chepelik V.V. Ukrainian architectural modern. red Z. V. Moiseynko-Chepelik. - Kyiv: Kyiv National University of Construction and Architecture, 2000. (In Ukrainian).

Ped G.S., Reiter M.I. Projects of the architect Pavel Fedotovych Alyoshin in the 1920s - 1930s in the funds of the National Reserve “Sofia Kyivska” // Sofia Readings. VI International Scientific and Practical Conference - Kyiv.: ADEF Ukraine, 2013. - P. 399-409. (In Ukrainian).

Molokin А.: Architecture of The USSR, 1935, 9, 11. (In Russian).

Project of Government Center Planning in Kyiv // Socialistic Kyiv. - 1934. - № 3-4. - pp. 1-4. (In Ukrainian).

Markovskyi A.I Neoclassical and avant-garde tendencies in the architecture of Ukraine of the 1930s (on the example of competitive projects of the Governmental Quarter in Kyiv) - Kyiv.: National Academy of Fine Arts and Architecture, 2013. - Vol. 21, pp. 191–200. (In Ukrainian).

Ivashko Y.V. Architecture as a harbinger of social change // Modern problems of architecture and urban planning. - Kyiv National University of Construction and Architecture, 2014. - Vol. 36. pp. 137-141. (In Ukrainian).

Designing the Government Center of the Ukrainian SSR in Kiev // Architecture of the USSR - 1935. - № 9. - pp. 11-28. (In Russian).

Bolshevik Greetings of the Stalin Prize Winner // Architecture of Soviet Ukraine - 1941. - № 3. - P. 3. (In Ukrainian).

The Supreme Soviet of the Ukrainian SSR building // Architecture of Soviet Ukraine - 1938. - № 1. - pp. 15-21. (In Ukrainian).

The building of the session hall of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR // Architecture of the USSR - 1939. - № 12. - pp. 56−60. (In Russian).

Scientific and technological archive UkrNDIproektrestavratsiya. 227-1, Vol. 1, Kyiv. 2006. (In Ukrainian).

Scientific and Technical Archive of UkrNDIproektrestravatsiya 227-1 / 8, Vol. III Book 3, Kyiv. 2008. (In Ukrainian).

Lagutenko O.A. Vasyl Krychevsky's Happy Mission // Kyiv - 1992. - # 5. - pp. 153-156. (In Ukrainian).

Erofaloff-Pilipchak B.: Architecture of Soviet Kiev. А+С, Kyiv, 2010. (In Russian).

Chmelnizki D.: Soviet Town Planning during the War, 1941-1945 [In]: A Blessing in Disguise. War and Town Planning in Europe 1940-1945". Jorn Düwel/ Niels Gutschow Eds. Dom publishers, Berlin, 2013. (in English)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Eriksen, T. H. Ethnicity and nationalism: Anthropological perspectives.  3rd ed. —London.: Pluto Press., 2010. — 256 p.

Hobsbawm, E. The Invention of tradition. red E. Hobsbawm & T. Ranger, S. 1-14. Cambridge.: Cambridge University Press., 1992. — 320 p.

Черкес Б.С. Національна ідентичність в архітектурі міста: Монографія. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 268 с.

Чепелик В. В. Український архітектурний модерн. / Упорядник З. В. Мойсеєнко-Чепелик. — К. : КНУБА, 2000.

Педь Г.С., Рейтер М. І. Проекти архітектора Павла Федотовича Альошина 1920-х – 1930-х рр. у фондах НЗ “Софія Київська” // Софійські Читання. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції “Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання.” (м. Київ, 26 – 27 травня 2011 р.). − К. : АДЕФ Україна, 2013. — С. 399-409.

Молокін. А. Г. Проектирование правительственного центра УССР в Киеве // Архитектура СССР – 1935. − № 9. − С. 11−28.

Проекти планування урядового центру в місті Києві // Соціалістичний Київ. – 1934. − № 3−4. − С. 1−4.

Марковський А. І. Неокласичні та авангардні тенденції в архітектурі України 1930-х років (на прикладі конкурсних проектів Урядового кварталу у м. Києві)// Українська Академія Мистецтв. – К. : НАОМА, 2013. – Вип. 21. − С. 191−200.

Івашко Ю. В. Архітектура як предвісник суспільних змін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 36. − С. 137−141.

Проектирование правительственного центра УССР в Киеве // Архитектура СССР – 1935. − № 9. − С. 11-28.

Більшовицький привіт лауреату сталінської премії // Архітектура радянської України − 1941. − № 3. − С. 3.

Будинок Верховної Ради УРСР // Архітектура радянської України − 1938. − № 1. − С. 15−21.

Здание сессионного зала Верховного совета УССР // Архитектура СССР − 1939. − № 12. − С. 56−60.

Науково-технічний архів УкрНДІпроектреставрація. 227-1, Т.1, К. 2006

Науково-технічний архів УкрНДІпроектреставрація. 227-1/8, Т.ІІІ кн 3, К. 2008.

Лагутенко Ольга. Щаслива місія Василя Кричевського // Київ – 1992. − № 5. – С. 153- 156.

Єрофалов-Пилипчак Б.Л. Архитектура советского Киева / Б. Л. Ерофалов-Пилипчак. - К. : А+С, 2010. − 638 с.

Chmelnizki D.: Soviet Town Planning during the War, 1941-1945 [In]: A Blessing in Disguise. War and Town Planning in Europe 1940-1945". Jorn Düwel/ Niels Gutschow Eds. Dom publishers, Berlin, 2013.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Andrii Markovskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.