Редакційний штат

 1. Товбич Валерій Васильович – доктор архітектури, (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор, завідувач кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна) – Відповідальний редактор
 2. Дьомін Микола Мефодійович – доктор архітектури, (18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура), професор, завідувач кафедри «Міського будівництва», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального редактора
 3. Тімохін Віктор Олександрович – доктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор, завідувач кафедри «Дизайну архітектурного середовища», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального редактора
 4. Левченко Олексій Вікторович – кандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна) – Відповідальний секретар
 5. Козакова Олена Миколаївна – кандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального секретаря
 6. Косаревська Раддаміла Олександрівна – кандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Дизайну», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального секретаря
 7. Булах Ірина Валеріївна – доктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури), доцент кафедри «Дизайну архітектурного середовища», КНУБА (Україна)
 8. Гнатюк Лілія Романівна – кандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Дизайну інтер’єру» факультет «Архітектури, будівництва та дизайну», НАУ (Україна)
 9. Довгалюк Володимир Борисович – кандидат технічних наук (05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання), професор, завідувач кафедри «Теплогазопостачання і вентиляції», КНУБА (Україна)
 10. Єгорченков Володимир Олексійович – кандидат технічних наук (05.23.10 Будівлі і споруди), доцент кафедри «Архітектурних конструкцій», КНУБА (Україна)
 11. Жовква Ольга Іванівна – доктор архітектури (18.00.02 Архітектура будівель та споруд), Департамент містобудування та архітектури (Київська міська державна адміністрація), головний спеціаліст Управління регулювання забудови міста (Україна)
 12. Івашко Юлія Вадимівна – доктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури) професор кафедри «Основ архітектури та архітектурного проєктування», КНУБА (Україна)
 13. Кобилярчик Юстина – доктор наук (доктор хабілітований), інженер-архітектор, професор Краківської політехніки (інститут урбаністичного проєктування/факультету архітектури Краківської політехніки) Університет «Краківська політехніка» (Польща)
 14. Криворучко Юрій Іванович – доктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор кафедри «Дизайну та основ архітектури» інституту Архітектури, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
 15. Кушнєж-Крупа Домініка – доктор наук (доктор хабілітований), інженер-архітектор, професор Краківської політехніки (інститут історії архітектури та реставрації пам’яток /факультету архітектури Краківської політехніки) Університет «Краківська політехніка» (Польща)
 16. Куцевич Вадим Володимирович – доктор архітектури (18.00.02 Архітектура будівель і споруд), професор, завідувач кафедри «Архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд», КНУБА (Україна).
 17. Лапенко Олександр Іванович – доктор технічних наук (05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди) професор, завідувач кафедри «Комп’ютерних технологій будівництва», НАУ (Україна)
 18. Лещенко Неля Арсентіївна – кандидат архітектури (18.00.02 Архітектура будівель і споруд), доцент кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна)
 19. Плешкановська Алла Михайлівна – доктор технічних наук (05.23.20 Містобудування та територіальне планування), професор кафедри «Землеустрою і кадастру», КНУБА (Україна)
 20. Подхаляньські Богуслав – доктор наук (доктор хабілітований), інженер-архітектор, професор Краківської політехніки, (інститут проєктування міст та регіонів відділу/факультету архітектури Краківської політехніки, керівник лабораторії віднови міст) Університет «Краківська політехніка» (Польща).
 21. Сингаївська Олександра Іванівна – доктор технічних наук (05.23.20 Містобудування та територіальне планування), професор кафедри «Міського будівництва», КНУБА (Україна).
 22. Суліменко Ганна Геннадіївна – кандидат технічних наук (05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка), доцент кафедри «Комп’ютерних технологій і моделювання систем» Житомирського національного агроекономічного університету (Україна)
 23. Третяк Юлія Вікторівна – доктор архітектури (18.00.02 Архітектура будівель і споруд), професор, завідувач кафедри «Дизайну», КНУБА (Україна).
 24. Чередніченко Петро Петрович – доцент (05.23.20 Містобудування та територіальне планування), доцент кафедри «Міського будівництва», КНУБА (Україна)
 25. Шебек Надія Миколаївна – доктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор, завідувач кафедри «Містобудування», КНУБА (Україна).
 26. Яковенко Ігор Олександрович – доктор технічних наук (05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди), доцент кафедри «Комп’ютерних технологій будівництва», НАУ (Україна)
 27. Яценко Віктор Олександрович – доктор архітектури (18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура), професор кафедри «Ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури», КНУБА (Україна)