DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.256-265

ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В ПРОСТОРІ МІСТА

Olena Oleshko, Yuliana Petrovska

Анотація


Обґрунтовано особливості психофізіологічного впливу рослин на центральну нервову систему людини. Тематика доповнена відомостями про декоративні рослини, як фактор художньо-естетичної організації простору, санітарно-гігієнічних та медико-біологічних функцій, що сприяють відпочинку людини від фізичних і нервових навантажень. Досліджено кінетичні (модульні) елементи, палети, еко-графіті, вертикальні ферми та інші конструкції озеленення та дизайну міського середовища. Сформовано критерії та ознаки підбору рослин, створення фіто композицій в дизайні міського середовища, а також застосування рослин під час формування предметно-просторового середовища громадських просторів

Ключові слова


проектування; дизайн; предметно-просторове середовище; організація простору; міське середовище; фітодизайн

Повний текст:

PDF

Посилання


DBN В.1.1-31:2013 «Zakhyst terytoriy, budynkiv i sporud vid shumu». [Online] Available: http://www.acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_131.pdf [Accessed September 15, 2019]. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine.

DBN Б.2.2-12:2019 «Mistobuduvannya. Planuvannya i zabudova miskykh i silskykh poselen». [Online] Available: https://dbn.co.ua/dbn/dbn_b.2.2-12.2019-planuvannja_i_zabudova_teritorij.pdf [Accessed January 25, 2020]. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine.

Mukhina V. Vozrastnaya psykholohiya. Fenomenolohiya rozvytku: educational edition. Moscow: Akademiya, 2006. (in Russian)

Likhachev D. Poeziya sadov. K semantike sadovo-parkovykh stiley. Sad kak tekst, Moscow: Prosveshcheniye, 1998. (in Russian)

Oleshko O., Petrovska Yu.. Dyzayn kvitkovykh instalyatsiy v seredovyshchi mista. Prykladni naukovo-tekhnichni doslidzhennya: materials of the III International Scientific and Practical Conference, 3-5 April 2019, Ivano-Frankivsk: Symfoniya forte, s. 176. (in Ukrainian)

Oleshko O., Petrovska Yu., Kuzmych V. Rol malykh arkhitekturnykh form v miskomu seredovyshchi. Nauchnoe okruzhenye sovremennoho cheloveka a collective monograph, Odessa: Kupryenko S.V., 2019.

Oleshko O., Petrovska Yu, Halimurka V. Vykorystannya elementiv ozelenennya v dyzayni zhytlovoho seredovyshcha // Modern Scientific Researches. – 2019. – Iss. 7, pt. 1. – P. 26–30.

Oleshko O., Petrovska Yu. Vykorystannya elementiv fitodyzaynu pry formuvanni inter'yeriv tsentriv kovorkinhu / Arkhitekturnyy visnyk KNUBA. – 2018. – № 14-15. – 705 с. – С. 143-153. (in Ukrainian)

Petrovska Yu Dyzayn tsentru suchasnoho mystetstva zasobamy instalyatsiy // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya: naukovo-tekhnichnyy zbirnyk. – 2018. – № 51. – С. 156–166. (in Ukrainian)

Linda S.M., Bohdanova Yu., Petrovska Yu.R. Dekoratyvno-plastychni formy misʹkoho seredovyshcha / Nauchnoe okruzhenye sovremennoho cheloveka: tekhnyka, ynformatyka, arkhytektura, medytsyna, selʹskoe khozyaystvo. Kn. 2, ch. 1: kolektyvna monohrafiya. – Odessa: Kupryenko SV, 2019. – 199 c. – S. 147-153.

Kuzmych V., Petrovska Yu. Vizualʹni osnovy liniynoyi ta kolʹorovoyi harmoniyi v arkhitekturnomu proektuvanni // Arkhitekturnyy visnyk KNUBA. – 2019. – № 17-18. – S. 49–58. (in Ukrainian)

Petryshyn H., Idak Yu., Sosnova N., Petrovska Yu.R. Blahoustriy mista // Mistobudivne proektuvannya. Part II.: Proektuvannya strukturnykh elementiv mista: navch. posibnyk.. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2017. – 288 s. – S. 168-222. (in Ukrainian)

Kuzmych V., Pavliv A., Petrovska Ju. Angular harmony in architectural design of city sketch // Przestrzeń i Forma. – 2018. – № 35. – S. 107–112, DOI: 10.21005/pif.2018.35.C-01

Savosʹko V.M. Ozelenennya pryshkilʹnoyi dilyanky – praktykum: navchalʹnyy posibnyk. – Kryvyy Rih: FO-P Chernyavsʹkyy D.O., 2017. – 64 s. (in Ukrainian)

Dementʹyeva O., Yakovenko A. Pidbir asortymentu roslyn dlya ozelenennya pryshkilʹnoyi terytoriyi // Zbalansovane pryrodokorystuvannya: pohlyad u maybutnye: materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi vykladachiv, molodykh vchenykh ta studentiv, 1-2.11.2018., Kherson: KHDAU, s. 181. (in Ukrainian)

Zaliznyak A.O., Martynenko A.P., Martynenko V.H., Sanitarno-hihiyenichna fitomelioratsiya pryshkilʹnoyi terytoriyi // Naukovi zapyskyKirovogradNationalTechnicalUniversity. – 2014. – № 15. – S. 84-85. (in Ukrainian)

Krushko, A. Dosvid ta metodyka proektuvannya terytoriy shkil u napryamku anhliysʹkoyi prohramy “learning through landscapes” – navchannya cherez landshaft // Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika»: Arkhitektura. – 2008. – №632. – S. 124-129. (in Ukrainian)

Bachynska, L. Shkola yak tsentr mikrorayonu: komunikatsiyno-funktsionalʹnyy zvyazok // Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya – K., KNUBA, 2011.– №. 42. – S. 21-29. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державні будівельні норми України, 2013. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». [Online] Доступно: http://www.acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_131.pdf [Дата звернення: 15 вересня 2019]. Київ: Мінрегіон України».

Державні будівельні норми України, 2018. ДБН Б.2.2-12:2019 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». [Online] Доступно: https://dbn.co.ua/dbn/dbn_b.2.2-12.2019-planuvannja_i_zabudova_teritorij.pdf [Дата звернення: 25 січня 2020]. Київ: Мінрегіон України».

Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст, Москва: Просвещение, 1998.

Олешко О.П., Петровська Ю.Р. Дизайн квіткових інсталяцій в середовищі міста // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 квітня 2019 р., Івано-Франківськ - Івано-Франківськ: Симфонія форте, с. 176.

Олешко О.П., Петровська Ю.Р. Кузьмич В.І. Роль малих архітектурних форм в міському середовищі / Научное окружение современного человека: колективна монографія. – Одесса: Куприенко СВ, 2019. – 199 c.

Олешко О. П., Петровська Ю. Р., Галімурка В. С. Використання елементів озеленення в дизайні житлового середовища // Modern Scientific Researches. – 2019. – Iss.7, pt. 1. – P. 26–30.

Олешко О.П., Петровська Ю.Р. Використання елементів фітодизайну при формуванні інтер'єрів центрів коворкінгу / Архітектурний вісник КНУБА. – 2018. – Вип. 14-15. – 705 с. – С. 143-153.

Петровська Ю. Р. Дизайн центру сучасного мистецтва засобами інсталяцій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. – 2018. – Вип. № 51. – С. 156–166.

Лінда С.М., Богданова Ю.Л. , Петровська Ю.Р.  Декоративно-пластичні форми міського середовища / Научное окружение современного человека: техника, информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. Кн. 2, ч. 1: колективна монографія. – Одесса: Куприенко СВ, 2019. – 199 c. – С. 147-153.

Кузьмич В. І., Петровська Ю. Р. Візуальні основи лінійної та кольорової гармонії в архітектурному проектуванні. Ч 2 // Архітектурний вісник КНУБА. – 2019. – Вип. 17-18. – С. 49–58.

Петришин Г. П., Ідак Ю. В., Соснова Н. С., Петровська Ю. Р. Благоустрій міста // Містобудівне проектування. Частина ІІ.: Проектування структурних елементів міста: навч. посібник.. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 с. – С. 168-222.

Kuzmych Vasyl, Pavliv Andriy, Petrovska Juliana. Angular harmony in architectural design of city sketch // Przestrzeń i Forma. – 2018. – № 35. – S. 107–112, DOI: 10.21005/pif.2018.35.C-01

Савосько В.М. Озеленення пришкільної ділянки – практикум: навчальний посібник. – Кривий Ріг: ФО-П Чернявський Д.О., 2017. – 64 с.

Дементьєва О., Яковенко А. Підбір асортименту рослин для озеленення пришкільної території // Збалансоване природокористування: погляд у майбутнє: матеріали науково-практичної конференції викладачів, молодих вчених та студентів, 01 - 02 листопада 2018 р., Херсон: ХДАУ, с. 181.

Залізняк А.О., Мартиненко А.П., Мартиненко В.Г., Санітарно-гігієнічна фітомеліорація пришкільної території // Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. – 2014. – Вип. 15. – С. 84-85.

Крушко, А. Досвід та методика проектування територій шкіл у напрямку англійської програми “learning through landscapes” – навчання через ландшафт // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Архітектура. – 2008. Вип.632. – С. 124-129.

Бачинська, Л. Г. Школа як центр мікрорайону: комунікаційно-функціональний зв’язок // Містобудування та територіальне планування– К., КНУБА, 2011.– Вип. 42. – С. 21-29.

Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития : учебное пособие, Москва: Академия, 2006.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Olena Oleshko, Yuliana Petrovska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.