Редакційна колегія

РЕДКОЛЕГІЇ ЗБІРНИКА

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА)

 

 1. Товбич Валерій Васильович доктор архітектури, (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор, завідувач кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна) – Відповідальний редактор
 2. Дьомін Микола Мефодійович доктор архітектури, (18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура), професор, завідувач кафедри «Міського будівництва», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального редактора
 3. Тімохін Віктор Олександровичдоктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор, завідувач кафедри «Дизайну архітектурного середовища», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального редактора
 4. Левченко Олексій Вікторовичкандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна) – Відповідальний секретар
 5. Козакова Олена Миколаївнакандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального секретаря
 6. Косаревська Раддаміла Олександрівнакандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Дизайну», КНУБА (Україна) – Заступник відповідального секретаря
 7. Булах Ірина Валеріївна кандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури), доцент кафедри «Дизайну архітектурного середовища», КНУБА (Україна)
 8. Гнатюк Лілія Романівна кандидат архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент кафедри «Дизайну інтер’єру» факультет «Архітектури, будівництва та дизайну», НАУ (Україна)
 9. Довгалюк Володимир Борисович кандидат технічних наук (05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання), професор, завідувач кафедри «Теплогазопостачання і вентиляції», КНУБА (Україна)
 10. Єгорченков Володимир Олексійович кандидат технічних наук (05.23.10 Будівлі і споруди), доцент кафедри «Архітектурних конструкцій», КНУБА (Україна)
 11. Жовква Ольга Іванівна доктор архітектури (18.00.02 Архітектура будівель та споруд), Департамент містобудування та архітектури (Київська міська державна адміністрація), головний спеціаліст Управління регулювання забудови міста (Україна)
 12. Івашко Юлія Вадимівнадоктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури) професор, кафедри «Основ архітектури та архітектурного проєктування», КНУБА (Україна)
 13. Кобилярчик Юстина доктор наук (доктор хабілітований), інженер-архітектор, професор Краківської політехніки (інститут урбаністичного проєктування/факультету архітектури Краківської політехніки) Університет «Краківська політехніка» (Польща)
 14. Криворучко Юрій Іванович доктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор кафедри «Дизайну та основ архітектури» інституту Архітектури, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
 15. Кушнєж-Крупа Домініка доктор наук (доктор хабілітований), інженер-архітектор, професор Краківської політехніки (інститут історії архітектури та реставрації пам’яток /факультету архітектури Краківської політехніки) Університет «Краківська політехніка» (Польща)
 16. Куцевич Вадим Володимировичдоктор архітектури (18.00.02 Архітектура будівель і споруд), професор, завідувач кафедри «Архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд», КНУБА (Україна).
 17. Лапенко Олександр Іванович доктор технічних наук (05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди) професор, завідувач кафедри «Комп’ютерних технологій будівництва», НАУ (Україна)
 18. Лещенко Неля Арсентіївна кандидат архітектури (18.00.02 Архітектура будівель і споруд), доцент кафедри «Інформаційних технологій в архітектурі», КНУБА (Україна)
 19. Плешкановська Алла Михайлівна доктор технічних наук (05.23.20 Містобудування та територіальне планування), професор кафедри «Землеустрою і кадастру», КНУБА (Україна)
 20. Подхаляньські Богуслав – доктор наук (доктор хабілітований), інженер-архітектор, професор Краківської політехніки, (інститут проєктування міст та регіонів відділу/факультету архітектури Краківської політехніки, керівник лабораторії віднови міст) Університет «Краківська політехніка» (Польща).
 21. Сингаївська Олександра Іванівнадоктор технічних наук (05.23.20 Містобудування та територіальне планування), професор кафедри «Міського будівництва», КНУБА (Україна).
 22. Суліменко Ганна Геннадіївна кандидат технічних наук (05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка), доцент кафедри «Комп’ютерних технологій і моделювання систем» Житомирського національного агроекономічного університету (Україна)
 23. Третяк Юлія Вікторівна доктор архітектури (18.00.02 Архітектура будівель і споруд), професор, завідувач кафедри «Дизайну», КНУБА (Україна).
 24. Чередніченко Петро Петрович доцент (05.23.20 Містобудування та територіальне планування), доцент кафедри «Міського будівництва», КНУБА (Україна)
 25. Шебек Надія Миколаївна доктор архітектури (18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), професор, завідувач кафедри «Містобудування», КНУБА (Україна).
 26. Яковенко Ігор Олександрович доктор технічних наук (05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди), доцент кафедри «Комп’ютерних технологій будівництва», НАУ (Україна)
 27. Яценко Віктор Олександрович доктор архітектури (18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура), професор кафедри «Ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури», КНУБА (Україна)