ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ АЕРОПОРТІВ (МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ)

Автор(и)

  • Олена Семикіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-2267-6808
  • Ганна Літошенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-1130-5163

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.62-71

Ключові слова:

аеропорт, аеродром, аеровокзал, авіаційні пасажирські перевезення

Анотація

У статті розглянуті проблеми появи та змін функціонально-технологічних концепцій обслуговування авіапасажирів, що вплинули на організацію генпланів аеропортів та на архітектуру аеровокзальних комплексів.

В статті було зазначено, що деякі концепції є застарілими, деякі занадто футуристичними, деякі припинили своє існування через невідповідності сучасним заходам безпеки, а деякі пройшли випробування часу та стали домінантними в сучасному проєктуванні аеропортів.

Біографії авторів

Олена Семикіна, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектуридоцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Ганна Літошенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Блохин В.И. Генеральные планы аэропортов. К.: Изд-во КИИГА, 1976. 132с.

Бородач А.И. Город и авиация. М.: Стройиздат, 1980. 183 с.

Викторов Б.И. Наземные сооружения аэропортов. М.: Транспорт, 1991. 392с.

Ільченко Д. М. Проблеми формування сучасних аеровокзалів в Україні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 14. С. 235-240

Комский М.В., Писков М.Г., Аэровокзалы. М.: Стройиздат, 1987. 197с.

Писков М.Г. Аэровокзальные комплексы аэропортов. М., Воздушный транспорт, 1983. 158с.

Румянцева З.П. Мировой воздушный транспорт. М.: Знание,1971. 48 с.

Семикіна О.В. Етапи розвитку архітектури аеропортів. Архітектура. Київ: ЗНДІЕП, 1996. С.90-96.

Семикіна О.В. Зародження архітектури аеропортів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2016. Вип. 42. С.103-108.

Семикіна О.В. Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 1, американські аеропорти). Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2017. Вип.48. С. 522-526.

Семикіна О.В. Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 2, європейські аеропорти). Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2018. Вип.50. С. 456-461.

Komsky M.V. Development of airport. Journal of advanced transportation/Israel, 1995. P 53-87.

Classic scenery. (реконструкції історичних аеропортів). URL: http://www.calclassic.com/scenery.htm (дата звернення 12.03.2024)

Сучасні аеропорти. Url: https://edition.cnn.com/travel/article/new-airports-and-terminals/index.html (дата звернення 05.03.2024)

Розвиток авіатранспорту. URL: https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення 05.03.2024)

References

Bloshin, V. (1976) Generalnie plany airoportov. [General plan of airports] s.132. (in Russia)

Borodach, A. (1980) Gorod i aviatsiya. [Town and aviation] s.183. (in Russia)

Viktorov, B. (1991) Nazemnie sooruzhenia airoportov. [Ground building of airports] s.392. (in Russia)

Ilchenko, D. (2014) Problemy formuvannya suchasnix airportiv Ukrainy. [Problems of forming modern airports] Suchasni problem arxitekturi ta mistobuduvanya (№ 14), 235-240. (in Ukrainian)

Komsky, M., Piskov, M. (1987) Aerovokzali. [Terminal of airports] s.197. (in Russian)

Piskov, M. (1983) Aerovokzalni kompleksy aeroportov. [Terminal of airports] s. 158 (in Russian)

Rumyantceva, Z. (1971) Mirovoi vozdushnii transport. [International air transport]. s. 48(in Russia)

Semykina, E. (1996). Etapy rozvitku arxitektury aeroportiv. [Stages of development architecture of airports]. Architecture. 90-96. (in Ukrainian)

Semykina, E.(2017) Zarodzhennya arxitektury aeroportiv. [Origin architecture airports]. Suchasni problem arxitekturi ta mistobuduvanya, (№42). 103-108. (in Ukrainian)

Semykina, E. (2017) Drugii etap rozvitku aeroportiv svitu (chastina 1, amerikanski aeroporty). [Second stage of development airports (part 2, airport of America)]. Suchasni problem arxitekturi ta mistobuduvanya. (№48). 522-526. (in Ukrainian)

Semykina, E. (2018) Drugii etap rozvitku aeroportiv svitu (chastina 2, evropeiski aeroporty). [Second stage of development airports (part 2, airport of Europe) ]. Suchasni problem arxitekturi ta mistobuduvanya (№50). 456-461. (in Ukrainian)

Komsky, M. (1995) Development of airport. Journal of advanced transportation/Israel. 53-87. (in English)

Classic scenery. (rekonstruktsiya istorichnix airportiv) URL: http://www.calclassic.com/scenery.htm (data zvernennia 12.03.2024). (in English)

Modern airports. Url: https://edition.cnn.com/travel/article/new-airports-and-terminals/index.html (data zvernennia 05.03.2024). (in English)

Rozvitok aviatransporty [Development of air transport] URL: https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F (data zvernennia 05.03.2024) (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Семикіна, О., & Літошенко, Г. (2024). ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ АЕРОПОРТІВ (МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ). Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 62–71. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.62-71

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ