ВЗАЄМОДІЯ ПРИРОДНОГО ТА АРХІТЕКУРНОГО ЛАНДШАФТІВ НА ПРИКЛАДІ м. ХАРКОВА

Автор(и)

  • Олена Локтіонова Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Україна http://orcid.org/0009-0009-3696-7321

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.49-61

Ключові слова:

архітектурний ландшафт міста, міський ландшафт, природний ландшафт, урбанізм, містобудування

Анотація

E статті простежується розвиток архітектурного ландшафту міста Харкова з моменту заснування Харківської фортеці по теперішній час. Дослідженням виділено основні етапи: виникнення фортеці Харків (з 1654 р.), набуття статусу губернії (з 1787 р.), розвиток Харкова як культурно-просвітницького центру (з 1804 р.), Перша світова війна та революційні події (з 1917 р.), Друга світова війна та повоєнне відновлення (з 1941 р.), здобуття Україною Незалежності (з 1991 р.), сучасна війна (з 2022 р.). На кожному етапі досліджується вплив природного ландшафту та рельєфних особливостей на утворення та розвиток міста. Проводиться паралель із історичними подіями та становленням міста, вивчається взаємодія архітектурного ландшафту із природними перешкодами, спостерігається зв’язок між композиційними домінантами та перепадами рельєфу, тобто відбувається пошук просторових акцентів міста. Наприкінці статті формується уявлення щодо геолого-географічного аспекту архітектурного ландшафту міста Харкова, висловлюється погляд щодо подальшого розвитку архітектурного ландшафту відносно природного, акцентується увага на важливості значення рельєфних особливостей у місті.

Біографія автора

Олена Локтіонова, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

Аспірант кафедри основ архітектурного проєктування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Посилання

Список джерел

Локтионова Е.С. До питання визначення поняття «архітектурній ландшафт міста» // Комунальне господарство міст, 2023, том 6, випуск 180, с. 61-66

Качемцева Л.В. Гелла О.І. Проекти перепланування міст Слобожанщини в другій половині XVIII ст. – містобудівні матриці абсолютизму// Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Київ–Тернопіль: «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1, с. 311-315.

Семенов В.Т., Дудка Е.Н. Исторические особенности взаимосвязи территориального и функционального развития жизнедеятельности города // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник №57, 2004, с. 290

Ярославський Павло Антонович. Матеріал з Вікіпедії – вільної екциклопедії // https://uk.wikipedia.org/wiki/Ярославський_Петро_Антонович

Качемцева Л.В., Хороян Н.П.. Основные этапы формирования ансамбля привокзальной площади в Харькове // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость № 3(14), 2015, с.144-153.

Гелла Е.И., Качемцева Л.В.. Формирование комплекса университетских зданий в Харькове в первой трети XIX в. // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость № 3 (14) 2015, с. 122-130

Ремизова Е.И. Композиционные приемы советского авангарда (на примере площади им. Дзержинского в м. Харькове) // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, ХДАДМ, вип. 1, 2015. С. 101 – 105. https://ksada.org/pdf/t2015-01-18-remizova.pdf

Козлова К. 20 худших современных зданий Харькова / Bird in flight, 2022 // https://birdinflight.com/ru/architectura/20220120-rating-kharkiv-worst.html

Проектно-дослідницька група Інший Шлях. Керівник М. Крячко. Зелена мережа Харкова. Публікація у Facebook, 2018 // https://www.facebook.com/theotherway.kh/photos/a.1545361245724385/2035849636675541/?type=3&ref=embed_post

SBMstudio. Sarzhyn yar https://sbmstudio.com.ua/gallery/113

References

Loktionova, E.S. (2023) Do putannya viznachennya ponyattya “architecturniy lanshaft mista” [Before the nutritional meaning of the concept of “architectural landscape of the place” ]. Communalne Gospodarstvo Mist, (vol. 6, 180), p. 61-66 (in Ukrainian)

Kachemtseva, L.V. Gella, O.I. (2019) Proekty pereplanuvannya mist Slobojanshini v drugij polovini XVII st. – mistobudivni matrichi absolutuzmu [Projects for the redevelopment of Slobozhanshchina in the other half of the 18th century – local matrices of absolutism]. Regionalna politica: politico-pravovi zasadi, urbanistika, prostorove planuvannya, architectura (V), p. 311-315. (in Ukrainian)

Semenov, V.T., Dudka, E.N. (2004) Istoricheskie osobennosti vzaimosvyazi territorialnogo i funkchionalnogo razvitiya zhiznedeyatelnosti goroda [Historical features of the relationship between territorial and functional development of city life] Communalnoe hozyajstvo gorodov. Nauchno texnicgheskij sbornik (57), p. 290 (in Russian)

Yaroslavsky Pavlo Antonovich. Material from Wikipedia – the free encyclopedia // https://uk.wikipedia.org/wiki/Ярославський_Петро_Антонович (in Ukrainian)

Kachemtseva, L.V., Khoroyan, N.P. (2015) Osnovnye etapy formirovaniya ansamblya privokzal'noj ploshchadi v Har'kove [The main stages of the formation of the ensemble of the station square in Kharkov]/ Izvestiya vuzov. Investicii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost' №3(14), p. 144-153 (in Russian)

Gella, E.I., Kachemtseva, L.V. (2015) Formirovanie kompleksa universitetskih zdanij v Har'kove v pervoj treti XIX v. [Formation of a complex of university buildings in Kharkov in the first third of the 19th century]. Izvestiya vuzov. Investicii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost' №3(14), p. 122-130 (in Russian)

Remizova, E.I. (2015) Kompozicionnye priemy sovetskogo avangarda (na primere ploshchadi im. Dzerzhinskogo v m. Har'kove) [Compositional techniques of the Soviet avant-garde (on the example of Dzerzhinsky Square in Kharkov)]. Tradiciji ta novacіji u vishchіj arhіtekturno-hudozhnіj osvіtі (1) p. 101 – 105. https://ksada.org/pdf/t2015-01-18-remizova.pdf (in Russian)

Kozlova, K. (2022) 20 hudshih sovremennyh zdanij Har'kova [20 worst modern buildings in Kharkov]. Bird in flight // https://birdinflight.com/ru/architectura/20220120-rating-kharkiv-worst.html

Other Way project research group. Head.M. Kryachko (2018) Zelena merezha Harkova [Kharkiv Green Network]. Post on Facebook // https://www.facebook.com/theotherway.kh/photos/a.1545361245724385/2035849636675541/?type=3&ref=embed_post (in Ukrainian)

SBMstudio. Sarzhyn yar https://sbmstudio.com.ua/gallery/113 (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Локтіонова, О. (2024). ВЗАЄМОДІЯ ПРИРОДНОГО ТА АРХІТЕКУРНОГО ЛАНДШАФТІВ НА ПРИКЛАДІ м. ХАРКОВА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 49–61. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.49-61

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ