КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: НАЦІОНАЛЬННИЙ ПІДХІД ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Владислав Радченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3838-1721

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.360-371

Ключові слова:

проєктування медичних закладів, класифікація, лікарня, амбулаторія, поліклініка, архітектурне-планувальне рішення

Анотація

Cтаття присвячена визначенню з урахуванням зарубіжного досвіду класифікації закладів охорони здоров’я, аналізу їх основних видів, окресленню проблем та недоліків національної систематизації медичних закладів, визначенню факторів впливу різновидів медичних закладів на їх архітектурне планування.

Метою публікації є дослідження класифікації лікарських закладів в Україні та у зарубіжних країнах, аналіз основних видів лікарських закладів, визначення рівня впливу різновиду та призначення медичного закладу на його архітектурно-планувальне вирішення.

У статті досліджуються класифікації лікарських закладів в Україні та у зарубіжних країнах, підкреслюється залежність проєктування архітектурно-планувальної організації закладів охорони здоров’я від призначення, сфери застосування та виду медичного закладу.

В Україні незважаючи на затвердження нових ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров'я», перелік видів закладів охорони здоров’я визначений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 № 385. При цьому проведений аналіз нормативно затвердженої класифікації закладів охорони здоров’я засвідчує її недоліки, безсистемність, відсутність чітко визначених відповідних класифікаційних критеріїв, подекуди, застарілість окремих її положень та, недоцільну деталізацію. У цьому аспекті наголошується на потребі перегляду класифікації закладів охорони здоров’я, яка затверджена зазначеним наказом з урахуванням сучасних реалій та зарубіжного досвіду, їх функціонального призначення та архітектурно-проєктувального вирішення.

Біографія автора

Владислав Радченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Kendall S. Open building: Healthcare architecture on the time axis. In Guenther R., Vittori G. (Eds.), Sustainable healthcare architecture. Wiley, 2008. С. 353–359.

Lifschutz A. Long life, loose fit, low energy. Architectural Design, 87(5), 6–17. 2017. DOI: https://doi.org/10.1002/ad.2210/

Nirit Putievsky Pilosof. Building for Change: Comparative Case Study of Hospital Architecture, HERD: Health Environments Research & Design Journal 2021-01, 2021. DOI: https://doi.org/10.1177/1937586720927026

Alexander C. A pattern language: Towns, buildings, construction. Oxford University Press, 1977.

Brand S. How buildings learn: What happens after they’re built. Viking, 1994.

Cloe J. Strategic planning for healthcare facilities. In Wagenaar C. (Ed.), The architecture of hospitals. NAi Publishers, 2006. C. 357-361.

HKS Center for Advanced Design Research and Evaluation (CADRE). FLEXX: A study of flexibility in outpatient settings: A follow-up on the clinic 20XX series, 2019. URL:https://www.hksinc.com/how-we-think/reports/flexx-a-study-of-flexibility-in-outpatient-settings/ (дата звернення: 14.08.2023)

ДБН В.2.2-10:2022. Заклади охорони здоров'я, затверджені Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.12.2022 року №278.

Брикайло Юрій. Набрали чинності ДБН В.2.2-10:2022 Заклади охорони здоров'я. 2023. URL:https://dreamdim.ua/uk/nabraly-chynnosti-dbn-v-2-2-10-2022-zaklady-ohorony-zdorovya/ (дата звернення: 15.08.2023)

Міністерство охорони здоров'я України, наказ від 28.10.2002 № 385 “Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою (асистентів фармацевтів), посад професіоналів у галузі охорони здоров'я, посад фахівців у галузі охорони здоров'я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я“. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02 (дата звернення: 15.08.2023)

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення. URL:http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=41534 (дата звернення: 15.08.2023).

Національні (державні) статистичні класифікації (класифікатори). URL:https://ukrstat.gov.ua/work/klass200n.htm (дата звернення: 17.08.2023).

Gallagher Healthcare. What Are the Different Types of Hospitals? 2018. URL:https://www.gallaghermalpractice.com/blog/post/what-are-the-different-types-of-hospitals/ (дата звернення: 17.08.2023).

Principles Of Hospital Architecture - Identify And Locate The Hospital. URL:https://espo-co.ir/en/node/466/ (дата звернення: 17.08.2023).

References

Kendall, S. (2008). Open building: Healthcare architecture on the time axis. In Guenther R., Vittori G. (Eds.), Sustainable healthcare architecture. Wiley. P-p 353–359. (in English)

Lifschutz, A. (2017). Long life, loose fit, low energy. Architectural Design, 87(5), P-p 6–17. DOI: 10.1002/ad.2210. (in English)

Nirit Putievsky Pilosof (2021) Building for Change: Comparative Case Study of Hospital Architecture, HERD: Health Environments Research & Design Journal 2021-01. DOI: 10.1177/1937586720927026. (in English)

Alexander, C. (1977). A pattern language: Towns, buildings, construction. Oxford University Press. (in English)

Brand, S. (1994). How buildings learn: What happens after they’re built. Viking.

Cloe, J. (2006). Strategic planning for healthcare facilities. In Wagenaar C. (Ed.), The architecture of hospitals, NAi Publishers. P-p 357–361. (in English)

HKS Center for Advanced Design Research and Evaluation (CADRE). (2019). FLEXX: A study of flexibility in outpatient settings: A follow-up on the clinic 20XX series. URL: https://www.hksinc.com/how-we-think/research/flexx-a-study-of-flexibility-in-outpatient-settings. (in English)

DBN V.2.2-10:2022 Zaklady okhorony zdorovia, zatverdzheni Nakazom Ministerstva rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy vid 26.12.2022 roku №278. [DBN V.2.2-10:2022 Health care institutions, approved by the Order of the Ministry of Community and Territorial Development of Ukraine dated 12/26/2022 No. 278.]. (in Ukrainian)

Brykailo Yurii. (2023). Nabraly chynnosti DBN V.2.2-10:2022 Zaklady okhorony zdorovia. [DBN B.2.2-10:2022 Health Care Institutions entered into force.]. URL: https://dreamdim.ua/uk/nabraly-chynnosti-dbn-v-2-2-10-2022-zaklady-ohorony-zdorovya/. (in Ukrainian)

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy, nakaz vid 28.10.2002 № 385 "Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorovia, likarskykh posad, posad farmatsevtiv, posad fakhivtsiv z farmatsevtychnoiu osvitoiu (asystentiv farmatsevtiv), posad profesionaliv u haluzi okhorony zdorovia, posad fakhivtsiv u haluzi okhorony zdorovia ta posad profesionaliv z vyshchoiu nemedychnoiu osvitoiu u zakladakh okhorony zdorovia". [Ministry of Health of Ukraine, order dated 28.10.2002 No. 385 "On approval of lists of health care institutions, medical positions, positions of pharmacists, positions of specialists with pharmaceutical education (pharmacists' assistants), positions of professionals in the field of health care, positions specialists in the field of health care and positions of professionals with higher non-medical education in health care institutions".] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02. (in Ukrainian)

DSTU 1.0:2003 Natsionalna standartyzatsiia. Osnovni polozhennia. [DSTU 1.0:2003 National standardization. Substantive provisions.] URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=41534. (in Ukrainian)

DSTU 1.0:2003 Natsionalna standartyzatsiia. Osnovni polozhennia. [DSTU 1.0:2003 National standardization. Substantive provisions.] https://ukrstat.gov.ua/work/klass200n.htm. (in Ukrainian)

Gallagher Healthcare. (2018). What Are the Different Types of Hospitals? URL: https://www.gallaghermalpractice.com/blog/post/what-are-the-different-types-of-hospitals. (in English)

Principles Of Hospital Architecture - Identify And Locate The Hospital, URL: https://espo-co.ir/en/node/466. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Радченко, В. (2023). КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: НАЦІОНАЛЬННИЙ ПІДХІД ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 360–371. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.360-371

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД