ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МОДУЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПРИ ПРОЄКТУВАННІ БУДІВЕЛЬ ГОТЕЛІВ ТА ХОСТЕЛІВ

Автор(и)

  • Михайло Кінайлюк Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0009-0000-2960-7365

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.252-268

Ключові слова:

модульний готель, модульні технології, готель, модульні будівлі, архітектура, архітектурно-планувальна організація, модульне будівництво, архітектурне проєктування

Анотація

Будівництво модульних готелів є частиною нового будівельного напряму, який став набирати оберти в останні декілька десятиліть. Через відносну новизну цього напряму в науковому просторі присутня недостатня кількість наукових досліджень, що розглядають використання модульних технологій. У даній статті розглядаються особливості технології модульного будівництва, загалом, та зокрема – для готельного будівництва; простежені історія та розвиток модульного будівництва, представлено стислий аналіз досліджень науковців, розглянуто досвід застосування модульних технологій при проєктуванні готелю, встановлені основні переваги модульної технології та досліджена роль модульного будівництва у розвитку готельної індустрії.

Біографія автора

Михайло Кінайлюк, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Література:

Chen С. Advantages and barriers of modular construction method in constructing buildings. Proceedings of the Institution of Civil Engineers–Smart Infrastructure and Construction. 2023. Вип. 176(2), С. 75–84, DOI: https://doi.org/10.1680/jsmic.22.00017 URL: https://www.icevirtuallibrary.com/doi/full/10.1680/jsmic.22.00017 (дата звернення 16.09.2023)

Цзехун Г., Брідня Л. Сучасні тенденції реконструкції промислових будівель під готельні/заклади на прикладі Китаю. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, К. : КНУБА, 2023. Вип. 62. С. 226–246. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.226-246

Яновицький Є., Селиванов О. Архітектурні рішення та прийоми при реконструкції громадьских будівель в Україні на прикладі готелю «Юність» в Одесі. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, К. : КНУБА, 2022. Вип. 64. C. 309–333. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.309-333

Демидюк Ю., Мироненко В. Аспекты адаптивности и мобильности в дизайне архитектурной среды. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. К.: ХДАДМ, 2011. Вип. 5. С. 52-55.

Шемседінов Г. Проектування мобільних будівель: Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2007. С. 144

Modular: 21st century construction, 19th century technology? URL: https://www.buildingconstructiondesign.co.uk/news/modular-21st-century-construction-19th-century-technology/ (дата звернення 10.09.2023)

Opportunities and Challenges of Modular Construction in a Hospitality Centric Environment. Shreyansh Paliwal. URL: https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4661&context=thesesdissertations (дата звернення 16.09.2023)

Zhou V. Modular Units in Post-Disaster Housing Reconstruction. – с.20. URL: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/jtqb-ck26 (дата звернення 10.09.2023)

Gasc M. A Brief History on Modular Architecture. URL: https://www.gkvarchitects.com/news/a-brief-history-on-modular-architecture (дата звернення 16.09.2023)

The History of Modular Construction. URL: https://www.satelliteco.com/blog/the-history-of-modular-construction/ (дата звернення 16.09.2023)

Modular construction evolved as an efficient building method via historical demands, ranging from housing crunches to war, and remains a popular approach. URL: https://medium.com/deluxe-modular-news-updates/a-brief-history-of-modular-construction-b0177163ec7a (дата звернення 10.09.2023)

Cartwright M. Renkioi Hospital. URL: https://www.worldhistory.org/Renkioi_Hospital/ (дата звернення 16.09.2023)

The Manning Portable Colonial Cottage. URL: https://quonset-hut.blogspot.com/2012/12/the-manning-portable-colonial-cottage.html (дата звернення 16.09.2023)

Robinson A. Modular Construction and Building Design Prototypes, - с. 3. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/288366541.pdf (дата звернення 16.09.2023)

Nakagin Capsule Tower. URL: https://www.iconichouses.org/icons-at-risk/nakagin-capsule-tower (дата звернення 16.09.2023)

Wagner K. The Modularity is Here: A Modern History of Modular Mass Housing Schemes. URL: https://99percentinvisible.org/article/modularity-modern-history-modular-mass-housing-schemes/ (дата звернення 16.09.2023)

Hilton Palacio del Rio. URL: https://www.hilton.com/en/hotels/satpdhf-hilton-palacio-del-rio/ (дата звернення 16.09.2023)

Parker H. Modular for architects. – с. 12 URL: https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/63659/Parker,%20Harry%20W_Modular%20for%20Architects_.pdf?sequence=2 (дата звернення 16.09.2023)

Modular Construction Reports & Industry Analysis. URL: https://www.modular.org/industry-analysis/ (дата звернення 16.09.2023)

Ferrer M. Modular construction in multi-storey buildings. С. 17-21. URL:https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/36709/TFM_MartinArrietaFerrer.pdf (дата звернення 16.09.2023)

Cameron P., Carlo N. “Piecing together modular: understanding the benefits and limitations of modular construction methods for multifamily development”, M.S. thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. 2007. С. 7. URL:https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/42038/228657327-MIT.pdf?sequence=2&isAllowed=y (дата звернення 16.09.2023)

Smith R. Prefab architecture. A guide to modular design and construction. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, USA. 2010. С. 12. URL: https://ia801906.us.archive.org/23/items/Prefab_Architecture_A_Guide_to_Modular_Design_and_Construction_R._Smith_Wiley_20/Prefab_Architecture_A_Guide_to_Modular_Design_and_Construction_R._Smith_Wiley_2010_BBS.pdf (дата звернення 16.09.2023)

Velamati S. “Feasibility, benefits and challenges of modular construction in high rise development in the united states: a developer’s perspective” M.S. thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. 2012. С. 75. URL: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/77129/825120099-MIT.pdf?sequence=2&isAllowed=y (дата звернення 16.09.2023)

Осиченко Г., Криворучко Н., Шушлякова О. Модульні житлові будинки як інженерні гібриди. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. К.: КНУБА, 2023. Вип. 62. С. 199–215. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.199-215

Ishirugi P. Analysis of modular construction techniques advantages and disadvantage, С. 61. URL: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/150044/2/629274.pdf (дата звернення 16.09.2023)

Tzourmakliotou D. Modular Disruption in Construction Industry—The Environmental Benefits. С. 325. URL: https://davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/60f931226e838.pdf (дата звернення 16.09.2023)

Будівництво модульних готелів: тенденції розвитку технології на вітчизняному ринку. URL: https://roof.lviv.ua/budivnytstvo-modulnyh-goteliv-tendentsiyi-rozvytku-tehnologiyi-na-vitchyznyanomu-rynku/ (дата звернення 10.09.2023)

3 Big Advantages (and a few Disadvantages) of Modular Design. URL: https://core-services.org/3-big-advantages-and-a-few-disadvantages-of-modular-design/ (дата звернення 16.09.2023)

Modular construction that meets the requirements of large hotel chains. URL: https://www.rcmgroupe.com/en/achievements/1-hotels.php (дата звернення 16.09.2023)

Kavaliauskas S. Modular element system in high-rise wooden buildings: challenges, advantages and perspective. URL: https://www.forum-holzbau.com/pdf/54_IHF2017_Kavaliauskas.pdf (дата звернення 10.09.2023)

RE:Ukraine housing. URL: https://www.balbek.com/reukraine-eng (дата звернення 16.09.2023)

Referenses:

Chen, C. (2023) Advantages and barriers of modular construction method in constructing buildings. 176 (2). P-p. 75–84, DOI: https://doi.org/10.1680/jsmic.22.00017 URL: https://www.icevirtuallibrary.com/doi/full/10.1680/jsmic.22.00017 (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Tszekhun, H., Bridnia, L. (2022). Suchasni tendentsii rekonstruktsii promyslovykh budivel' pid hotel'ni/zaklady na prykladi Kytaiu. [Modern trends in the reconstruction of industrial buildings into hotels/institutions on the example of China.] Suchasni problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia, (62), P. 238. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.226-246 (In Ukrainian)

Yanovyts'kyj, Ye., Selyvanov, O. (2023) Arkhitekturni rishennia ta pryjomy pry rekonstruktsii hromad'skykh budivel' v Ukraini na prykladi hoteliu «Yunist'» v Odesi. [Architectural solutions and techniques in the reconstruction of public buildings in Ukraine on the example of the Yunost Hotel in Odesa.] Suchasni problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia, (64), P-p. 309–333. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.309-333 (In Ukrainian)

Demydiuk, Yu., Myronenko, V. (2011) Aspekty adaptyvnosty y mobyl'nosty v dyzajne arkhytekturnoj sredy. [Aspects of adaptability and mobility in architectural environment design.], Visnyk Kharkivs'koi derzhavnoi akademii dyzajnu i mystetstv. (5), P-p. 52-55. (In Ukrainian)

Shemsedinov, H. (2007) Proektuvannia mobil'nykh budivel'. [Design of mobile buildings.]: Navchal'nyj posibnyk. P. 144 (In Ukrainian)

Modular: 21st century construction, 19th century technology? URL:https://www.buildingconstructiondesign.co.uk/news/modular-21st-century-construction-19th-century-technology/ (data zvernennia 10.09.2023) (In English)

Opportunities and Challenges of Modular Construction in a Hospitality Centric Environment. Shreyansh Paliwal. URL:https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4661&context=thesesdissertations (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Zhou, V. Modular Units in Post-Disaster Housing Reconstruction. P.20. URL: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/jtqb-ck26 (data zvernennia 10.09.2023) (In English)

Gasc, M. A Brief History on Modular Architecture. URL: https://www.gkvarchitects.com/news/a-brief-history-on-modular-architecture (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

The History of Modular Construction. URL: https://www.satelliteco.com/blog/the-history-of-modular-construction/ (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Modular construction evolved as an efficient building method via historical demands, ranging from housing crunches to war, and remains a popular approach. URL: https://medium.com/deluxe-modular-news-updates/a-brief-history-of-modular-construction-b0177163ec7a (data zvernennia 10.09.2023) (In English)

Cartwright, M. Renkioi Hospital. URL: https://www.worldhistory.org/Renkioi_Hospital/ (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

The Manning Portable Colonial Cottage. URL: https://quonset-hut.blogspot.com/2012/12/the-manning-portable-colonial-cottage.html (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Robinson, A. Modular Construction and Building Design Prototypes, - p. 3. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/288366541.pdf (data zvernennia 16.09.2023)

Nakagin Capsule Tower. URL: https://www.iconichouses.org/icons-at-risk/nakagin-capsule-tower (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Wagner, K. The Modularity is Here: A Modern History of Modular Mass Housing Schemes. URL: https://99percentinvisible.org/article/modularity-modern-history-modular-mass-housing-schemes/ (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Hilton Palacio del Rio. URL: https://www.hilton.com/en/hotels/satpdhf-hilton-palacio-del-rio/ (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Parker, H. Modular for architects. P. 12 URL: https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/63659/Parker,%20Harry%20W_Modular%20for%20Architects_.pdf?sequence=2 (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Modular Construction Reports & Industry Analysis. URL: https://www.modular.org/industry-analysis/ (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Ferrer, M. Modular construction in multi-storey buildings, P-p.17-21. URL: https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/36709/TFM_MartinArrietaFerrer.pdf (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Cameron, P., Carlo, N. (2007). Piecing together modular: understanding the benefits and limitations of modular construction methods for multifamily development, M.S. thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. P. 7 URL: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/42038/228657327-MIT.pdf?sequence=2&isAllowed=y (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Smith, R. (2012) Prefab architecture. A guide to modular design and construction. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, USA. P. 12. URL:https://ia801906.us.archive.org/23/items/Prefab_Architecture_A_Guide_to_Modular_Design_and_Construction_R._Smith_Wiley_20/Prefab_Architecture_A_Guide_to_Modular_Design_and_Construction_R._Smith_Wiley_2010_BBS.pdf (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Velamati, S. (2012). “Feasibility, benefits and challenges of modular construction in high rise development in the united states: a developer's perspective” M.S. thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, P. 75. URL: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/77129/825120099-MIT.pdf?sequence=2&isAllowed=y (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Osychenko, H., Kryvoruchko, N., Shushliakova, O. (2023). Modul'ni zhytlovi budynky iak inzhenerni hibrydy. [Modular residential buildings as engineering hybrids.] Suchasni problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia, (65), P-p. 199–215. (In Ukrainian)

Ishirugi, P. Analysis of modular construction techniques advantages and disadvantage. P. 61. URL: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/150044/2/629274.pdf (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Tzourmakliotou, D. Modular Disruption in Construction Industry—The Environmental Benefits. P. 325. URL: https://davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/60f931226e838.pdf (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Budivnytstvo modul'nykh hoteliv: tendentsii rozvytku tekhnolohii na vitchyznianomu rynku [Construction of modular hotels: trends in technology development in the domestic market.]. URL: https://roof.lviv.ua/budivnytstvo-modulnyh-goteliv-tendentsiyi-rozvytku-tehnologiyi-na-vitchyznyanomu-rynku/ (data zvernennia 10.09.2023) (In Ukrainian)

3 Big Advantages (and a few Disadvantages) of Modular Design. URL: https://core-services.org/3-big-advantages-and-a-few-disadvantages-of-modular-design/ (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Modular construction that meets the requirements of large hotel chains. URL: https://www.rcmgroupe.com/en/achievements/1-hotels.php (data zvernennia 16.09.2023) (In English)

Kavaliauskas, S. Modular element system in high-rise wooden buildings: challenges, advantages and perspective. URL: https://www.forum-holzbau.com/pdf/54_IHF2017_Kavaliauskas.pdf (data zvernennia 10.09.2023) (In English)

RE:Ukraine housing. URL: https://www.balbek.com/reukraine-eng (data zvernennia 16.09.2023) (In Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Кінайлюк, М. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МОДУЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПРИ ПРОЄКТУВАННІ БУДІВЕЛЬ ГОТЕЛІВ ТА ХОСТЕЛІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 252–268. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.252-268

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД