ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНИХ ГРОМАДСЬКИХ І ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ В ІСТОРИЧНІЙ ЗАБУДОВІ МІСТ

Автор(и)

  • Дмитро Попович Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9473-3568

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.214-226

Ключові слова:

Гармонізація, Сучасна архітектура, Історична забудова, Громадські будинки, Житлові будинки

Анотація

У науковій статті розглядається гармонізація сучасних житлових і громадських будинків в історичному середовищі. Стаття визначає громадські будівлі та їхню класифікацію за рівнем обслуговування, та як вона впливає на гармонізацію в історичному контексті. Класифікація обслуговування поділяється на повсякденний, періодичний та епізодичний рівень. Аналізуються і обговорюються проблеми, пов’язані з проєктуванням громадських і житлових будівель в історичних районах міст, де важливо знайти гармонійний баланс між збереженням історичного контексту та включенням сучасного дизайну. Наголошується на важливості дотримання сучасного архітектурного стилю та масштабу навколишньої забудови, особливо коли йдеться про громадські будівлі епізодичного обслуговування. Визначаються важливі особливості контрастної гармонізації такого рівня громадських споруд, та як вони повинні відрізнятися від рядової забудови. Викладено сім основних принципів гармонізації, які використовуються для проєктування громадських і житлових будівель, що доповнюють їхнє історичне оточення, включаючи збереження фасадної тканини, повторення домінуючих елементів і метод силуетного повторення. Нарешті, у тексті наведено приклад того, як деструктивний метод використовувався при проєктуванні Kunsthaus в австрійському місті Грац. А також наведено приклад, як лондонські бізнес-центри, завдяки принципу фонової забудови поєднані з історичними будинками. Після аналізу прикладів громадських будинків, наведені приклади архітектурного формування сучасного житла в історичному середовищі. Загалом текст містить аналіз принципів гармонізації сучасних будинків в історичному середовищі, та як ця гармонізація відрізняється між житловим та громадським будівництвом.

Біографія автора

Дмитро Попович, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва та архітектури

Посилання

Список джерел

Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навч. Посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 608 с. ISBN 978-966-553-878-3

Єжова О.І. Концепції хмарочосів майбутнього. Архітектурний вісник КНУБА. 2018. № 14-15. С. 638–644.

Єжова О.І. Сучасні тенденції та напрямки будівництва висотних будинків. Європа. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2014. № 37. С. 16–21.

Єжова О.І. Основи методики проектування висотних будівель і споруд. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2013 № 34. С. 109–112.

Greater London Authority. Supplementary Planning Guidance: Shaping Neighbourhoods: Character and Context. 2014. С. 97

Loew, Sebastian. Modern Architecture in Historic Cities: Policy, Planning, and Building in Contemporary France., 1998, 274 p.

Alderson, Caroline R. Responding to context: Changing perspectives on appropriate change in historic settings. APT Bulletin 2006, 37 (4) P-p. 22 – 33.

Davies, Michael. Design in the historic environment. The Building Conservation Directory. 2003

Jencks, Charles.. The Iconic Building. New York: Rizzoli. 2005, 224 p.

Macdonald, Susan. Contemporary architecture in historic urban environ- ments. Conservation Perspectives: The GCI Newsletter 2006, 26 (2), P-p. 13–15.

Warren, John, John Worthington, and Sue Taylor, eds., Context: New Buildings in Historic Settings. Oxford: Architectural Press. 1998.

Forshaw, Alec. New City: Contemporary Architecture in the City of London. London: Merrell Publishers Limited. 2013.

Scott, Keith. Designing in historic cities. Planner 1990, 76 (7): P-p. 23–24.

Bloszies Ch. Old Buildings New Designs. Architectural Transformations / Ch. Bloszies; foreword by Hugh Hardy. – New York: Princeton Architectural Press, 2012. – 145 p.

Taraszkiewicz, A. & Grębowski, Karol & Taraszkiewicz, Karolina & Przewłócki, Jarosław. Contemporary Architectural Design in the Context of Historic Remains: The Case of the Old City of Gdańsk. Heritage & Society. 2020 14. P-p. 1-19. DOI: https://doi.org/10.1080/2159032X.2021.2016051

Vegas, Fernando, and Camilla Mileto. “Contemporary Architecture in Dialogue with the Historic City.” Change Over Time 2017, 7 (2): 290–306. DOI: http://doi.org/10.1353/cot.2017.0016

Lardinois, Sara. “Contemporary Architecture in the Historic Environment: Recent International Perspectives.” Change Over Time 2017, 7, 252–271. DOI: http://doi.org/10.1353/cot.2017.0014

Kunsthaus Graz, Peter Cook and Colin Fournier, URL: http://www.galinsky.com/buildings/kunsthausgraz/index.htm (дата звернення 10.03.2023)

Ultra-Organic Architecture, URL: https://www.trendhunter.com/trends/ultra-organic-architecture-austrias-kunsthaus-graz-oozes-art (дата звернення 10.03.2023)

References

Linda, S.M. (2010), Architectural design of public buildings and structures: Education Manual., [Arkhitekturne proektuvannya hromadsʹkykh budivelʹ i sporud: Navch. Posibnyk.] – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika» – P-p. 608. ISBN 978-966-553-878-3 (in Ukrainian)

Yezhova, O.I. (2018) Concepts of skyscrapers of the future. [Kontseptsiyi khmarochosiv maybutnʹoho.] Arkhitekturnyy visnyk KNUBA. № 14-15., P-p. 638–644. (in Ukrainian)

Yezhova, O.I. (2014) Modern trends and directions in the construction of high-rise buildings. Europe. [Suchasni tendentsiyi ta napryamky budivnytstva vysotnykh budynkiv. Yevropa.] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. № 37., P-p. 16–21. (in Ukrainian)

Yezhova, O.I. (2013) Basics of high-rise buildings and structures design methodology. [Osnovy metodyky proektuvannya vysotnykh budivelʹ i sporud.] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. № 34. P-p. 109–112. (in Ukrainian)

Greater London Authority. (2014) Supplementary Planning Guidance: Shaping Neighbourhoods: Character and Context. s. 97 (in English)

Loew, Sebastian. (1998) Modern Architecture in Historic Cities: Policy, Planning, and Building in Contemporary France., 274 p. (in English)

Alderson, Caroline R. (2006) Responding to context: Changing perspectives on appropriate change in historic settings. APT Bulletin 37 (4) P-p. 22–33. (in English)

Davies, Michael. (2003) Design in the historic environment. The Building Conservation Directory. (in English)

Jencks, Charles. (2005) The Iconic Building. New York: Rizzoli., 224 p. (in English)

Macdonald, Susan. (2011) Contemporary architecture in historic urban environ- ments. Conservation Perspectives: The GCI Newsletter 26 (2), P-p. 13–15. (in English)

Warren, John, John Worthington, and Sue Taylor, eds. (1998) Context: New Buildings in Historic Settings. Oxford: Architectural Press. (in English)

Forshaw, Alec. (2013) New City: Contemporary Architecture in the City of London. London: Merrell Publishers Limited. (in English)

Scott, Keith. (1990) Designing in historic cities. Planner 76 (7): 23–24. (in English)

Bloszies Ch. (2012) Old Buildings New Designs. Architectural Transformations / Ch. Bloszies; foreword by Hugh Hardy. – New York: Princeton Architectural Press, – 145 p. (in English)

Taraszkiewicz, A. & Grębowski, Karol & Taraszkiewicz, Karolina & Przewłócki, Jarosław. (2022). Contemporary Architectural Design in the Context of Historic Remains: The Case of the Old City of Gdańsk. Heritage & Society. 14. 1-19. DOI: https://doi.org/10.1080/2159032X.2021.2016051 (in English)

Vegas, Fernando, and Camilla Mileto. (2017) Contemporary Architecture in Dialogue with the Historic City. Change Over Time 7 (2): 290–306. DOI: http://doi.org/10.1353/cot.2017.0016 (in English)

Lardinois, Sara. (2017) Contemporary Architecture in the Historic Environment: Recent International Perspectives. Change Over Time 7, 252–271. DOI: http://doi.org/10.1353/cot.2017.0014 (in English)

Kunsthaus Graz, Peter Cook and Colin Fournier, URL: http://www.galinsky.com/buildings/kunsthausgraz/index.htm (data of access 10.03.2023) (in English)

Ultra-Organic Architecture, URL: https://www.trendhunter.com/trends/ultra-organic-architecture-austrias-kunsthaus-graz-oozes-art (data of access 10.03.2023) (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Попович, Д. (2023). ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНИХ ГРОМАДСЬКИХ І ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ В ІСТОРИЧНІЙ ЗАБУДОВІ МІСТ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 214–226. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.214-226

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД