ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТИПОЛОГІЇ МАСОВОГО ЖИТЛА ДЛЯ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Андрій Дмитренко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна http://orcid.org/0000-0003-4757-5218

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.150-167

Ключові слова:

Маломобільні групи населення (МГН), Післявоєнна відбудова України, Масове житло, Житловий будинок середньої поверховості, Пожежобезпечна зона

Анотація

У статті розглядаються проблеми проєктування масового житла для післявоєнної відбудови України. Аргументована необхідність призупинення усіх останніх змін в нормативних документах, які призводять до суттєвого збільшення кошторисної вартості будівництва. Запропоновано коридорні будинки середньої поверховості як перспективний тип житла для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Розроблено планувальні рішення пожежобезпечних зон на типовому поверсі для будинків середньої поверховості та багатоповерхових будинків умовною висотою до 26,5 м.

Біографія автора

Андрій Дмитренко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат технічних наук, доцент Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Посилання

Список джерел

Ukraine Refugee Situation. UNCHR Operational Data Portal / UN Refugee Agency. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (дата звернення: 10.02.2023).

У Мінреінтеграції розповіли, скільки в Україні зареєстровано переселенців. Слово і діло. Аналітичний ресурс. 7 лютого 2023 / Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/02/07/novyna/suspilstvo/minreintehracziyi-rozpovily-skilky-ukrayini-zareyestrovano-vnutrishno-peremishhenyx-osib (дата звернення: 08.02.2023).

Зануда А. Як українські біженці допомогли економіці ЄС і що може втратити Україна. BBC News Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ceqvw58zj8po (дата звернення: 09.02.2023).

94% переселенців хочуть жити на Полтавщині – Верещук. Остров, 02.08.2022 / Остров. URL: https://www.ostro.org/news/94-pereselentsev-hotyat-zhyt-na-poltavshhyne-vereshhuk-i358716 (дата звернення: 09.02.2023).

Дуляба Н. Майже 20% переселенців хочуть залишитись у Львові. Львіський портал. 23 листопада 2022 р. URL: https://portal.lviv.ua/news/2022/11/23/majzhe-20-pereselentsiv-khochut-zalyshytys-u-lvovi (дата звернення: 09.02.2023).

The total amount of damage caused to Ukraine’s infrastructure due to the war has increased to almost $138 billion. Kyiv School of Economics, 24 January 2023. URL: https://kse.ua/about-the-school/news/the-total-amount-of-damage-caused-to-ukraine-s-infrastructure-due-to-the-war-has-increased-to-almost-138-billion/ (дата звернення: 09.02.2023).

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення: ДБН В.2.2-15:2019. Зміна № 1. Київ: Мінрегіон України, 2022. 13 с. (Державні будівельні норми України).

Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення: ДБН В.2.2-40:2018. Зміна № 1. Київ: Мінрегіон України, 2022. 17 с. (Державні будівельні норми України).

Rebuilding Ukraine: Principles and Policies. Paris Report 1 / Edited by Yuriy Gorodnichenko, Ilona Sologoub, and Beatrice Weder di Mauro. Paris : CEPR Press, 2022. XX, 445 p. URL: https://cepr.org/system/files/publication-files/178114-paris_report_1_rebuilding_ukraine_principles_and_policies.pdf (дата звернення: 09.02.2023).

Древаль І.В. До питання розробки концепцій відродження міст України в післявоєний період. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 81. С. 133–142. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.133-142

Дудар І.Н. Як нам відбудувати Україну. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 80. С. 25–28. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.25-28

Голубенко В.В. Системний підхід до забезпечення організації проживання внутрішньо переміщених осіб. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 80. С. 142–148. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.142-148

Серьогін Ю.І. Відновлення? – Відродження! Архітектурний вісник КНУБА. К.: КНУБА, 2022. № 24–25. С. 97–112. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.97-112

Новосад І. Г. Прийоми реконструкції при відбудові типових житлових будинків в Україні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 64. С. 273–283. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.273-283

Жидкова Т. В., Чепурна С. М. Організація захисту цивільного населення в багатоповерхових житлових будинках. Містобудування та територіальне планування. К. : КНУБА, 2022. Вип. 80. С. 191–202. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.191-202

Проекти та концепції будівництва для відбудови України. Український центр сталевого будівництва. URL: https://www.uscc.ua/filterpages/category/proekti-ta-koncepcii-budivnictva-dla-vidnovlenna-ukraini (дата звернення: 09.02.2023).

Онищенко В. Повоєнна відбудова: що переймати і чого уникати українським містам? Хмарочос. 14.12.2022. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2022/12/14/povoyenna-vidbudova-shho-perejmaty-i-chogo-unykaty-ukrayinskym-mistam/ (дата звернення: 09.02.2023).

Принципи зеленої післявоєнної відбудови України Екодії. Офіційний веб-сайт центру екологічних ініціатив «Екодія». 5 травня 2022 року / Екодія. URL: https://ecoaction.org.ua/zelena-vidbudova-ua.html (дата звернення: 09.02.2023).

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення: ДБН В.2.2-15:2019. К. : Мінрегіон України, 2019. ІІІ, 39 с. (Державні будівельні норми).

Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення: ДБН В.2.2-40:2018. К. : Мінрегіон України, 2018. ІІІ, 64 с. (Державні будівельні норми).

Лаврик Г.И. Методы оценки качества жилища. Исследование, проектирование, экспертиза: учебник для вузов. Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2007. 100 с.: ил.

Пожежна безпека об’єктів будівництва: ДБН В.1.1-7:2016. Київ: Мінрегіон України, 2017. ІІІ, 41 с. (Державні будівельні норми України).

Постановление Центрального комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Викитека. URL : https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_Центрального_Комитета_КПСС_и_Совета_Министров_СССР_от_4_ноября_1955_года_№_1871 (дата звернення: 09.03.2023).

Meuser P., Zadornin D. Towards a Typology of Soviet Mass Housing: Prefabrication in the USSR 1955 – 1991. Berlin: DOM Publishers, 2015. 456 p.

Кодекс цивільного захисту України: Документ 5403-VI, редакція від 01.01.2023. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (дата звернення: 12.02.2023).

Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах: ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013. Київ, Мінрегіонбуд України, 2014. IV, 9 с. (Національний стандарт України).

References

Ukraine Refugee Situation. UNCHR Operational Data Portal / UN Refugee Agency. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (accessed: 06.02.2023).

The Ministry of Reintegration said how many displaced people are registered in Ukraine. [U Minreintrhratsii rozpovily, skilky v Ukraimi zareiestrovano pereselentsiv]. Slovo i dilo. Analytical resource. / Slovo i dilo. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/02/07/novyna/suspilstvo/minreintehracziyi-rozpovily-skilky-ukrayini-zareyestrovano-vnutrishno-peremishhenyx-osib (accessed: 08.02.2023). (In Ukrainian)

Zanuda A. (2023). How Ukrainian refugees have helped the EU economy and what Ukraine stands to lose. [Yak ukrainski bizhentsi dopomohly ekonomitsi YeS i shcho mozhe vtratyty Ukraina.] BBC News Ukraine. 27 February 2023. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ceqvw58zj8po (accessed: 09.02.2023). (In Ukrainian)

94% of displaced people want to live in Poltava region – Vereshchuk. [94% pereselentsiv khochut zhyty na Poltavshchyni – Vereshchuk.] Ostrov, 02.08.2022 / Ostrov. URL: https://www.ostro.org/news/94-pereselentsev-hotyat-zhyt-na-poltavshhyne-vereshhuk-i358716 (accessed: 09.02.2023). (In Ukrainian)

Duliaba N. (2022). Almost 20% of the displaced people want to stay in Lviv. [Maizhe 20% pereselentsiv khochut zalyshytys u Lvovi.] Lvivskii portal. 23 November 2022. URL: https://portal.lviv.ua/news/2022/11/23/majzhe-20-pereselentsiv-khochut-zalyshytys-u-lvovi (accessed: 09.02.2023). (In Ukrainian)

The total amount of damage caused to Ukraine’s infrastructure due to the war has increased to almost $138 billion. Kyiv School of Economics, 24 January 2023. URL: https://kse.ua/about-the-school/news/the-total-amount-of-damage-caused-to-ukraine-s-infrastructure-due-to-the-war-has-increased-to-almost-138-billion/ (accessed: 09.02.2023).

Buildings and structures. Residential buildings. Main provisions: DBN B.2.2-15:2019. Change #1. [Budynky i sporudy. Zhytlovi budynky. Osnovni polozhennia: DBN B.2.2-15:2019. Zmina № 1.] Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2022. 13 p. (State building regulations of Ukraine). (In Ukrainian)

Buildings and structures. Inclusion of buildings and structures. Main provisions: DBN V.2.2-40:2018. Change #1. [Budynky i sporudy. Inkliuzyvnist budivel i sporud. Osnovni polozhennia: DBN V.2.2-40:2018. Zmina № 1.] Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2022. 17 p. (State building regulations of Ukraine). (In Ukrainian)

Rebuilding Ukraine: Principles and Policies. Paris Report 1 / Edited by Yuriy Gorodnichenko, Ilona Sologoub, and Beatrice Weder di Mauro. Paris: CEPR Press, 2022. XX, 445 p. URL: https://cepr.org/system/files/publication-files/178114-paris_report_1_rebuilding_ukraine_principles_and_policies.pdf (accessed: 09.02.2023).

Dreval I. V. (2022). To the issue of developing concepts for the revival of Ukrainian cities in the post-war period. [Do pytannia rozrobky kontseptsii vidrodzhennia mist Ukrainy v pisliavoiennyi period.] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vyp. 81. 133–142. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.133-142 (In Ukrainian)

Dudar I. N. (2022). How can we rebuild Ukraine. [Yak nam vidbuduvaty Ukrainu.] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 80. 25–28. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.25-28 (In Ukrainian)

Holubenko V. V. (2022). A systematic approach to ensuring the organization of internally displaced persons’ accommodation. [Systemnyi pidkhid do zabezpechennia orhanizatsii prozhyvannia vnutrisno peremishchenykh osib.] Mistobuduvannia ta terytori(alne planuvannia, 80. 142–148. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.142-148 (In Ukrainian)

Serohin Yu. I. (2022). Restoration? – Revival! [Vidnovlennia? – Vidrodzhennia!] Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, 24–25. 97–112. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.97-112 (In Ukrainian)

Novosad I. H. (2022). Techniques of reconstruction when rebuilding typical residential buildings in Ukraine. [Pryiomy rekonstruktsii pry vidbudovi typovykh zhytlovykh budynkiv v Ukraini.] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 64. 273–283. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.273-283 (In Ukrainian)

Zhydkova T. V., Chepurna S. M. (2022). Organization of the civilian population’s protection in multi-storey residential buildings. [Orhanizatsiia zakhystu tsyvilnoho naselennia v bahatopoverkhovykh zhytlovykh budynkakh.] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 80. 191–202. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.191-202 (In Ukrainian)

Construction projects and concepts for the reconstruction of Ukraine. [Проекти та концепції будівництва для відбудови України.] Ukrainskyi tsentr stalevoho budivnytstva. URL: https://www.uscc.ua/filterpages/category/proekti-ta-koncepcii-budivnictva-dla-vidnovlenna-ukraini (accessed: 09.02.2023). (In Ukrainian)

Onyshchenko V. (2022). Post-war reconstruction: what should Ukrainian cities adopt and what should they avoid? [Povoienna vidbudova: shcho pereimaty i choho unykaty ukrainskym mistam?] Khmarochos. 14.12.2022. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2022/12/14/povoyenna-vidbudova-shho-perejmaty-i-chogo-unykaty-ukrayinskym-mistam/ (accessed: 09.02.2023). (In Ukrainian)

Principles of green post-war reconstruction of Ukraine by Ecodiia. [Pryntsypy zelenoi pisliavoiennoi vidbudovy Ukrainy Ekodii.] The official website of the Ecodiia Center for Environmental Initiatives. 5 May 2022. URL: https://ecoaction.org.ua/zelena-vidbudova-ua.html (accessed: 09.02.2023). (In Ukrainian)

Buildings and structures. Residential buildings. Main provisions: DBN B.2.2-15:2019. [Budynky i sporudy. Zhytlovi budynky. Osnovni polozhennia: DBN B.2.2-15:2019.] Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2019. ІІІ, 39 p. (State building regulations of Ukraine). (In Ukrainian)

Buildings and structures. Inclusion of buildings and structures. Main provisions: DBN V.2.2-40:2018. [Budynky i sporudy. Inkliuzyvnist budivel i sporud. Osnovni polozhennia: DBN V.2.2-40:2018.] Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2018. ІІІ, 64 p. (State building regulations of Ukraine). (In Ukrainian)

Lavrik G. I. (2007). Methods for assessing the quality of a dwelling. Research, design, expertise: a textbook for universities. [Metody otsenky kachestva zhylishcha. Issledovaniye, proyektirovaniye, ekspertiza: uchebnik dlya vuzov.] Belgorod: BGTU im. V. G. Shukhova. 100 p.: ill. (In Russian)

Fire safety of construction objects: DBN V.1.1-7:2016. [Pozhezhna bezpeka obiektiv budivnytstva: DBN V.1.1-7:2016.] Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2017. ІІІ, 41 p. (State building regulations of Ukraine). (In Ukrainian)

Resolution of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR dated November 4, 1955 No. 1871 "On elimination of excesses in design and construction". [Postanovleniye Tsentralnogo komiteta KPSS i Soveta Ministrov SSSR ot 4 noyabrya 1955 goda № 1871 "Ob ustranenii izlishestv v proyektirovanii i stroitelstve"]. Wikiteka. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_Центрального_Комитета_КПСС_и_Совета_Министров_СССР_от_4_ноября_1955_года_№_1871 (accessed: 09.02.2023). (In Russian)

Meuser P., Zadornin D. (2015). Towards a Typology of Soviet Mass Housing: Prefabrication in the USSR 1955 – 1991. Berlin: DOM Publishers, 2015. 456 p. (In English)

Civil Protection Code of Ukraine: Document 5403-VI, edition dated 01.01.2023. [Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy: Dokument 5403-VI, redaktsia vid 01.01.2023.] Database "Zakonodavstvo Ukrainy" / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (accessed: 12.02.2023). (In Ukrainian)

Guidelines for arranging fire elevators in buildings and structures: DSTU-N B V.2.2-38:2013. [Nastanova z ulashtuvannia пожежних ліфтів в будинках та спорудах: DSTU-N B V.2.2-38:2013.] Kyiv: Minrehionbud Ukrainy, 2014. IV, 9 p. (National Standard of Ukraine). (In Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Дмитренко, А. (2023). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТИПОЛОГІЇ МАСОВОГО ЖИТЛА ДЛЯ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 150–167. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.150-167

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД