БРУТАЛІЗМ У ФОРМОТВОРЕННІ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.32-43

Ключові слова:

Формоутворення, Сакральний простір, Сакральна архітектура, Традиція, Бруталізм, Символ, Мистецтво

Анотація

Проаналізовано архітектурні стилі другої половини XX століття, зокрема бруталізм, що став наслідком негативної оцінки ситуації в культурі кінця ХІХ століття. Представлено думки провідних теоретиків культури. Репрезентовано риси характерні для культури кінця століття.

Розглянуто архітектуру сакральних споруд, зведених за принципом інженерної науки. Визначено, що об’єкти, створені. З’ясовано, що з поняттям бруталізм в сакральній архітектурі можна пов'язати багато установок і формул. Зокрема, що в своєму розвитку бруталізм ставав дедалі більш сприйнятливим до впливу обраних художніх традицій і черпав натхнення в довоєнному експресіонізмі, радянському конструктивізмі, пізніх роботах Ле Корбюзьє, а також екзистенціалістичній атмосфері фотографії Найджела Хендерсона та скульптури Едуарда Паолоцці.

Представлено погляд, що бруталізм став результатом промислового розвитку та популярності ідеологій, які підлещувалися нижчим суспільним класам. Попри це виявлено, що автор не уникав явної ексцентричності, прагнення зробити будівлю своєрідною і навіть деякої жорстокості в експресії та красоті оперної вистави. Останнє прагнення пов’язане з відходом бруталізму від лівих симпатій до ідеологій середнього класу та суспільства споживання.

Проаналізовані форми окремих сакральних споруд та способи організації їх інтер’єрів в бруталістичних формах.

Розглянуто використання метафоричної мови архітектури засновані на світі візуальних людських виробів та їх іконографічних відмінних рисах.

Виявлено необхідність враховувати взаємозв'язок між певними формами та повідомленнями, що через них передаються у формотворенні сакрального простору.

Виявлено тенденції формотворення сакрального простору у ХХ ст., роль місцевих традицій і природних матеріалів.

Біографія автора

Лілія Гнатюк, Національний авіаційний університет

Кандидат архітектури, доцент, кафедра компютерних технологій дизайну і графіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

Посилання

Список джерел

Antoine Picon, L’art de l’ingénieur, Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris 1997. s. 338–339.

Bertrand Lemoine, 100 Monuments de XXe siècle. Patrimoine et architecture de France, Editions France Loisirs, Paris 2000, s. 134–135.

Bernd Pastuschka, Horst Schwebel, Jürgen Wittstock, Meinhard von Gerkan, Geometrie der Stille, Verlag Das Beispiel, Darmstadt 2002.

Gnatiuk L. AESTHETICS SHAPING SACRED SPACE/ Gnatiuk L., Terletska M. // Theory and practice of design. Collection of scientific papers. – Issue 11. Technical aesthetics. – К.: NAY, 2017. – C. 42–56. DOI: 10.18372/2415-8151.11.11874

Gnatiuk L. Optical Illusions in Sacral Space // Defining the Architectural Space. The Truth and Lie of Architecture: XIX International conference. – Cracow University of Technology. – Cracow, 2020. P. 7-19. DOI: 10.23817/2020.defarch.4-1 ISBN 978-83-7977-533-0

Günter Rombold, Das Ende Neoexpressionismus und Brutalismus im Kirchenbau, „Kunst und Kirche”, 1, 1980, s. 2–10

Edwin Heathcote, Iona Spens, Church builders, Academy Editions, London––Chichester 2001. s. 25–101.

George Everard Kidder-Smith, The new churches of Europe, Holt, Rinehardt and Winston, New York–Chicago–San Francisco 1964. s. 76–81-110

Liliia Gnatiuk, Metal and iron construction in sacral space. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – V. 953(1). – P. 10. DOI: 10.1088/1757-899X/953/1/012078 ISSN: 1757-8981

Reinhard Gieselmann, Neue Kirchen, Hatje, Stuttgart Contemporary church architecture, Thames and Hudson, London 1972. s. 109–111.

Randall S. Lindstron, Creativity and contradiction. European churches since. 1970, American Institute of Architects Press, Washington D.C. 1988.

Reyner Banham, The New Brutalism, „Architectural Review” 1955, t. 12, s. 355 – 362

Roland Dieterle, Royan – „Ville Nouvelle” des Wiederaufbaus, „Bauwelt”, Berlin 1996, 15, s. 888 – 901.

Steven J. Schloeder, Architecture in Communion. Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture, Ignatius Press, San Francisco 1998.

Гнатюк Л.Р. Протиріччя у формуванні художнього образу сакрального простору в архітектурі ХХ століття. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. – Вип. 56. – К.: КНУБА, 2020. –C. 17–31. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.17-31

Гнатюк Л.Р. Створення духовної атмосфери сакрального простору. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. К.: КНУБА, 2021. Вип. 59. C. 16–27. DOI: 10.32347/2077-3455.2021.59

Гнатюк Л.Р. Тенденції формотворення сакрального простору у ХХ столітті. Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. К., КНУБА, 2021. Вип. 76. C. 49–62. DOI: 10.32347/2076-815х.2021.76.49-62

Гнатюк Л. Роль мистецтва та символу у формуванні сакрального простору. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. Вип. 58. К.: КНУБА, 2020. C. 32–47. DOI: 10.32 347/2077-3455.2020.58.32-47

Erich Widder, Europäische Kirchenkunst der Gegenwart. Architektur, Malerei und Plastik, Oberösterreichischer Landesverlag, Linz 1968 s. 131–132.

Wolfgang Jean Stock, Architekturführer. Christliche Sakralbauten in Europa seit 1950, Prestel Verlag, München–Berlin–London–New York 2004.

References

Antoine Picon (1997). L’art de l’ingénieur, Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris. P-p. 338–339. (in Franсe)

Bertrand Lemoine (2000). 100 Monuments de XXe siècle. Patrimoine et architecture de France, Editions France Loisirs, Paris, P-p. 134–135. (in Franсe)

Bernd Pastuschka, Horst Schwebel, Jürgen Wittstock (2002) Meinhard von Gerkan, Geometrie der Stille, Verlag Das Beispiel, Darmstadt. (in German)

Gnatiuk, L. (2017) AESTHETICS SHAPING SACRED SPACE/ Gnatiuk L., Terletska M. // Theory and practice of design. Collection of scientific papers. – Issue 11. – P-p. 42–56. DOI: 10.18372/2415-8151.11.11874 (in English)

Gnatiuk, L. Optical Illusions in Sacral Space (2020) Defining the Architectural Space. The Truth and Lie of Architecture: XIX International conference. – Cracow University of Technology. – Cracow, P. 7-19. DOI: 10.23817/2020.defarch.4-1 ISBN 978-83-7977-533-0 (in English)

Günter Rombold (1980). Das Ende Neoexpressionismus und Brutalismus im Kirchenbau, „Kunst und Kirche”, 1, P-p. 2–10. (in German)

Edwin Heathcote, Iona Spens (2001). Church builders, Academy Editions, London––Chichester P-p. 25–101. (in English)

George Everard Kidder-Smith (1964). The new churches of Europe, Holt, Rinehardt and Winston, New York–Chicago–San Francisco P-p. 76–81-110 (in English)

Liliia Gnatiuk (2020). Metal and iron construction in sacral space shaping IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. –– V. 953(1). – P-p. 10 DOI: 10.1088/1757-899X/953/1/012078 ISSN: 1757-8981 (in English)

Reinhard Gieselmann, Neue Kirchen, Hatje (1972). Contemporary church architecture, Thames and Hudson, London. P-p. 109–111. (in English)

Randall S. Lindstron (1988). Creativity and contradiction. European churches since 1970, American Institute of Architects Press, Washington D.C. (in English)

Reyner Banham (1955). The New Brutalism, „Architectural Review”, t. 12, P-p. 355–362 (in English)

Roland Dieterle, (1996). Royan – „Ville Nouvelle” des Wiederaufbaus, „Bauwelt”, Berlin, 15, P-p. 888–901. (in German)

Steven J. Schloeder (1998). Architecture in Communion. Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture, Ignatius Press, San Francisco (in English)

Gnatiuk, L. (2020). CONTRADICTIONS IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC IMAGE OF SACRED SPACE IN XX CENTURY ARCHITECTURE. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (56), 17–31. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.17-31 (in Ukrainian)

Gnatiuk, L. (2021). CREATION OF A SPIRITUAL ATMOSPHERE OF A SACRED SPACE. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (59), 16–27. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.16-27 (in Ukrainian)

Gnatiuk, L. (2021). TRENDS OF FORMATION OF SACRED SPACE IN THE TWENTIETH CENTURY. Urban Development and Spatial Planning, (76), 49–62. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.49-62 (in Ukrainian)

Gnatiuk, L. (2020). THE ROLE OF ART AND THE MEANING OF THE SYMBOL IN THE FORMATION OF SACRED SPACE. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (58), 32–47. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.32-47 (in Ukrainian)

Erich Widder, (1968). Europäische Kirchenkunst der Gegenwart. Architektur, Malerei und Plastik, Oberösterreichischer Landesverlag, Linz P-p. 131–132. (in German)

Wolfgang Jean Stock (2004). Architekturführer. Christliche Sakralbauten in Europa, München–Berlin–London–New York (in German)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Гнатюк, Л. (2023). БРУТАЛІЗМ У ФОРМОТВОРЕННІ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 32–43. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.32-43

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ