ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Олена Семикіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2267-6808
  • Ганна Кузьміна Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6100-7690

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.260-270

Ключові слова:

інформаційні технології, інформаційні системи в архітектурі, реклама, візуальні комунікації

Анотація

У статті розглянуті проблеми впливу систем інформації на формування сучасного міського середовища та архітектурних об’єктів. Визначено класифікацію елементів інформаційних систем в архітектурі, яка може стати одним із засобів впорядкування інформації при проєктуванні. Висвітлені психологічні особливості сприйняття інформації людиною. На основі цього запропоновано алгоритм розгляду завдань в процесі проєктування інформаційних систем в міському середовищі.

Біографії авторів

Олена Семикіна, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Ганна Кузьміна, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Arthur E. Stamps. Psychology and Aesthetics of the Built Environment. Springer, 2013. 420 p.

Anne M. Cronin. Advertising, Commercial Spaces and the Urban. Published by Palgrave Macmillan, 2010. 224 p.

Джефф Спек. Правила пішохідного міста. К.: «Кенекшен», 2019. 285 с.

Ежов В.И., Ежов С.В., Ежов Д.В. Архитектура общественных зданий и комплексов. К.: Виста, 2006. 378 с.

Річард Флорида. Криза урбанізму. К.: «Наш формат», 2019. 317с.

Цайдлер Э. Многофункциональная архитектура. М.: Стройиздат, 1988. 212 с.

Семикіна О.В. Значення інформаційних технологій у формуванні сучасних транспортних споруд. Проблеми розвитку міського середовища. К.: НАУ, 2010. Вип. 4. С. 128-132.

Семикіна О.В. Значення інформаційних систем в формуванні архітектурно-планувальних рішень сучасних громадських будівель. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА 2010. Вип. 25. С. 345-350.

Костенко А. Я. Средства информации в архитектуре. К.: Будівельник, 1984. 112 с.

Козакова О. М., Кузьміна Г. В. Сприйняття людиною процесів втручання в міський простір. Містобудування та територіальне планування. К. 2017. Вип. 65. С. 248-253.

Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (Средовой подход): Учебник. - М.: Архитектура - С, 2009. 408 с.

References

Arthur E. Stamps. (2013). Psychology and Aesthetics of the Built Environment. Springer. s. 420. (in English)

Anne M. Cronin. (2010) Advertising, Commercial Spaces and the Urban.: published by Palgrave Macmillan. s. 224. (in English)

Jeff Speck. (2019). Walkable city rules [Pravila piscoxidnogo mista] K.: Can action. s. 285. (in Ukrainian)

Ezhov V.I., Ezhov S.V., Ezhov D.V. (2006). Architecture public building and complex. [Arxitektyra obschestvennyx zdanii i kompleksiv]. K. Vista. s. 378. (in Russian)

Richard Florida. (2019) The new urban crisis [Krisa urbanizmy] K. Nash format 2019. s. 317. (in Ukrainian)

Tsadler E. (1988) The multifunction architecture [Mnogofunktsionalnaya arxitektyra]. M Stroiizdat. s. 212. (in Russian)

Semykina E.V. (2010) Meaning of information technology in formation of modern transport building. [Znachennya informatsiinex system v formuvanni suchasnix transportnix budivel]. Problemy rozvitku miskogo seredovyscha, Vyp. 4. P-p. 128-132. (in Ukrainian)

Semykina E.V. (2010) Meaning of information systems in formation planning solution of modern civil building. [Znachennya informatsiinex system v formuvanni arxitektyrno-planuvalnix rischen suchasnix gromadskix budivel]. Suchasni problemy arxitektury ta mistobuduvanya, Vyp. 25. P-p. 345-350. (in Ukrainian)

Kostenko A.Y. (1984) The means of information in architecture [Sredstva informatsii v arxitektyri] K. Budivelnik. s. 112. (in Russian)

Kozakova O.M., Kuzmina H.V. (2017) Human’ perception of the interference into the urban space processes. [Spriinyattya lyudinoyu protsiv vtrushannya v miskii prostir] Mistobuduvannya ta teritorialne planuvannya. K. Vyp. 65. P.-p. 248-253. (in Ukrainian)

Shimko V.T. (2009) Architecture and design projection. The main theory. (Approach of environment). [Arxitektyrno-dizainerskoe proektirovanie. Osnovi teorii. (Sredovoi podxod)] M. Arxitektyra- s. 408. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Семикіна, О., & Кузьміна, Г. (2023). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 260–270. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.260-270

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД