ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦЕНТРАХ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.236-250

Ключові слова:

центри дозвілля, багатофункціональний засіб, архітектурно-планувальна організація, сталий розвиток, екологічні принципи, енергозбереження

Анотація

У статті розглядаються принципи сталого розвитку, які диктують нові підходи та інструменти для проєктування сучасних багатофункціональних центрів сімейного дозвілля в умовах мегаполісу. Дослідження спрямоване на визначення підходів і принципів, які необхідно використовувати в сучасній архітектурі центрів сімейного дозвілля з метою відповідності глобальному попиту та вимогам сталого розвитку, якими керуються ООН та інші світові громадські організації. Використання екологічних та енергозберігаючих засобів у процесі проєктування багатофункціональних центрів сімейного дозвілля, спрямованих на досягнення довговічності будівель, зниження експлуатаційних витрат, здешевлення будівництва, вплив на інформованість населення про зниження рівня забруднення заснований на екологічних принципах та дбайливому управлінні природними ресурсами та автономією.

Нові виклики часу та високий ритм життя в містах вимагають у майбутньому збільшення показників якості та кількості місць рекреації, закладів відновлення та проведення спільного часу, а саме багатофункціональних центрів сімейного дозвілля. Тим часом, високі стандарти та вимоги до проєктування та архітектури нових будівель, диктовані принципами сталого розвитку, вимагають нових проєктних, інженерних, інноваційних рішень та підходів. Світ почав змінюватися швидше за останні 30 років, і його населення повинно швидко адаптуватися до нових умов. В той же час є деякі речі, які не змінюються або зазнають дуже незначних змін: інсоляція сонця, швидкість вітру, фізичні характеристики бетону та металу та інше.

Таким чином, архітектори можуть створювати будівлі та проєкти, використовуючи сучасні технології, принципи та інструменти сталого розвитку, і як результат, ці проєкти можуть бути довговічними і їх можна назвати сталими. Є багато систем оцінки сталості будівель у всьому світі. Крім американської рада зелених будівель, що управляє системою «Лідерство в енергоефективності та екології (LEED)», існують інші системи оцінки, які були розроблені для вимірювання рівня сталості будівель та надання досвіду найкращих практик з найвищом рівнем сертифікації.

Біографії авторів

Олена Олійник, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Доктор архітектури, доцент кафедри архітектурного проєктування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Марія Токар, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Аспірант кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Посилання

Список джерел

United Nations Sustainable Development Goals, 2015. URL: https://sdgs.un.org/goals

Боголюбов В.М. Стратегія сталого розвитку. Підручник. –За ред. проф. В.М.Боголюбова. – К.: ВЦ НУБІПУ, 2018. – 446 с.

Skoryk L., Oliynyk O., Volkov V. Urban public spaces from the standpoint of sustainable development. TechHub Journal, 2022. Vol.2, No.1 p.49-54. URL: https://techhubresearch.com/index.php/journal/issue/view/3

Бібік Н. В. Екологічне будівництво як інноваційний підхід формування сталого розвитку України. Зб. Наук. праць: Економіка будівництва і міського господарства. – Харків, 2014. – т. 10. – № 1. – С.23–29

Alwan Z., Jones P., Holgate P. Strategic sustainable development in the UK construction industry, through the framework for strategic sustainable development, using Building Information Modelling. Journal of Cleaner Production, Jan 2017. Volume 140, Part 1, p. 349-358. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.085

Gould R., Missimer M., Lagun M.P. Using social sustainability principles to analyse activities of the extraction lifecycle phase: Learnings from designing support for concept selection. Journal of Cleaner Production, January 2017. Volume 140, Part 1, p. 267-276. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.004

Miller D., Doh J-H. Incorporating sustainable development principles into building design: a review from a structural perspective including case study. Journal The structural design of tall and special buildings, 25 April 2015. Volume24, Issue6 p. 421-439. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/66825

Hageneder С. Buildings and Construction: A Sleeping Giant for Climate Action, 2020. Guest article, IISD. URL:http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/buildings-and-construction-a-sleeping-giant-for-climate-action/

Abdelfattah A. Sustainable development practices and its effect on green buildings. IOP Conf. Ser.: Earth and Environmental Science. 2020. Volume 410. Sci. 410 012065. p.1-11. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012065

Mossin N. (chief editor) Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals, International Union of Architects, 2018. 1 edition, 1 print

URL:https://www.uia-architectes.org/en/resource/architecture-guide-to-the-un-17-sustainable-development-goals-english/

The New Leipzig Charter. The transformative power of cities for the common good. Adopted at the Informal Ministerial Meeting on Urban Matters, 30 November 2020. DOI: https://doi.org/10.2776/356964

European Energy Innovation. URL: https://www.europeanenergyinnovation.eu/OnlinePublication/Winter2022/index.html (accessed Dec.12, 2022)

Walmart Corporate Report 2014. URL: http://www.corporatereport.com/walmart/2014/grr/environment_energy_water.html (accessed Feb1, 2023)

Marcellin F. Solar technology reduces swimming pool heating costs to zero in energy-saving pilot scheme, 05 Aug 2022.

URL: https://www.leisureopportunities.co.uk/news/Solar-tech-reduced-this-25m-swimming-pools-heating-costs-to-zero-over-the-summer/349898

IEA, Technology and Innovation Pathways for Zero-carbon-ready Buildings by 2030, IEA, Paris 2022. URL: https://www.iea.org/reports/technology-and-innovation-pathways-for-zero-carbon-ready-buildings-by-2030, License: CC BY4.0

All-LED-lighting first for eco-friendly Dutch commercial pool, 2013.

URL: https://www.eurospapoolnews.com/nouveautes_piscines_spas-en/43171-dutch,led,eva,optic.htm

Mossin N. (chief editor) Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals Volume 2, 2020. 1 edition, 1 print. URL: https://www.uia-architectes.org/en/resource/architecture-guide-sdg-vol-2/

Wang N., Adeli H. Sustainable building design. Journal of Civil Engineering and Management, March 2014. 20(1), Р-p.1-10.

DOI: https://doi.org/10.3846/13923730.2013.871330

References

United Nations Sustainable Development Goals (2015) URL: https://sdgs.un.org/goals (in English)

Boholiubov V.M. (2018) Strategy of sustainable development. [Stratehiia staloho rozvytku] Textbook. – ed. by prof. Boholiubov V.M. – K.: VTs NUBIPU, 446 P. (in Ukrainian)

Skoryk L., Oliynyk O., Volkov V. (2022) Urban public spaces from the standpoint of sustainable development. TechHub Journal. Vol.2, No.1 p. 49-54. URL: https://techhubresearch.com/index.php/journal/issue/view/3 (in English)

Bibik N. V. (2014) Ecological construction as an innovative approach to the formation of sustainable development of Ukraine [Ekolohichne budivnytstvo yak innovatsiinyi pidkhid formuvannia staloho rozvytku Ukrainy]. Zb. Nauk. prats: Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva. – Kharkiv. t. 10. – № 1. – P-p. 23–29. (in Ukrainian)

Alwan Z., Jones P., Holgate P. (2017). Strategic sustainable development in the UK construction industry, through the framework for strategic sustainable development, using Building Information Modelling. Journal of Cleaner Production. Volume 140, Part 1, p. 349-358. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.085 (in English)

Gould R., Missimer M., Lagun M.P. (2017) Using social sustainability principles to analyse activities of the extraction lifecycle phase: Learnings from designing support for concept selection. Journal of Cleaner Production, Volume 140, Part 1, p. 267-276. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.004 (in English)

Miller D., Doh J-H. (2015). Incorporating sustainable development principles into building design: a review from a structural perspective including case study. Journal The structural design of tall and special buildings. Volume24, Issue 6 p. 421-439. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/66825 (in English)

Hageneder С. (2020) Buildings and Construction: A Sleeping Giant for Climate Action, Guest article, IISD, URL: http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/buildings-and-construction-a-sleeping-giant-for-climate-action/ (in English)

Abdelfattah A.(2020). Sustainable development practices and its effect on green buildings. IOP Conf. Ser.: Earth and Environmental Science. Volume 410. Sci. 410 012065. p. 1-11. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012065 (in English)

Mossin N. (chief editor) (2018) Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals, International Union of Architects, 1 edition, 1 print

URL: https://www.uia-architectes.org/en/resource/architecture-guide-to-the-un-17-sustainable-development-goals-english/ (in English)

The New Leipzig Charter (2020). The transformative power of cities for the common good. Adopted at the Informal Ministerial Meeting on Urban Matters. DOI: https://doi.org/10.2776/356964 (in English)

European Energy Innovation (2022). URL: https://www.europeanenergyinnovation.eu/OnlinePublication/Winter2022/index.html (accessed Dec.12, 2022) (in English)

Walmart Corporate Report 2014 (2014). URL: http://www.corporatereport.com/walmart/2014/grr/environment_energy_water.html (accessed Feb1, 2023) (in English)

Marcellin F. (2022). Solar technology reduces swimming pool heating costs to zero in energy-saving pilot scheme. URL: https://www.leisureopportunities.co.uk/news/Solar-tech-reduced-this-25m-swimming-pools-heating-costs-to-zero-over-the-summer/349898 (in English)

IEA (2022), Technology and Innovation Pathways for Zero-carbon-ready Buildings by 2030, IEA, Paris. URL: https://www.iea.org/reports/technology-and-innovation-pathways-for-zero-carbon-ready-buildings-by-2030, License: CC BY 4.0 (in English)

All-LED-lighting first for eco-friendly Dutch commercial pool, (2013).

URL: https://www.eurospapoolnews.com/nouveautes_piscines_spas-en/43171-dutch,led,eva,optic.htm (in English)

Mossin N. (chief editor) (2020) Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals Volume 2. 1 edition, 1 print. URL: https://www.uia-architectes.org/en/resource/architecture-guide-sdg-vol-2/ (in English)

Wang N., Adeli H. (2014), Sustainable building design. Journal of Civil Engineering and Management. 20 (1), Р-p. 1-10. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2013.871330 (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Олійник, О., & Токар, М. (2023). ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЦЕНТРАХ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 236–250. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.236-250

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД