АКТУАЛІЗАЦІЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ПОДІЙ СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.28-42

Ключові слова:

екологія, глобальне потепління, пластик, парникові гази, кліматичні зміни, відходи

Анотація

У статті висвітлюються актуальність проблеми сучасного стану екології. При постановці проблеми визначенні головні аспекти, які актуалізують та безпосередньо провокують виникнення екологічних криз. Зазначено основні проблеми, які вже постають перед людством як наслідок кліматичних змін та діяльності людини, зокрема. Також, розглядається надактуальна проблема використання пластику, який переповнює більшість полігонів з відходами. На основі цих проблем пропонується визначити найщасливіші країни світу за рейтингом, що складають незалежні підрядники на замовлення міжнародної організації - ООН. Таким чином, визначаються основні проблеми країн та зводяться у статистику на основі об'єднавчих проблем. Також розглядаються наявні методи та технології, які наразі запропоновані провідними країнами світу. Для України зазначено проблеми екоциду, які спричиняються через бойові дії з боку країни агресора - росії та розглянуто потенційні методи їх вирішення.

Біографії авторів

Дар’я Булгакова, Київський національний університет будівництва і архітектури

Студентка 6 курсу (191 «Архітектура та містобудування») кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Олена Козакова, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Глобальне потепління чи сонячна активність: чому почастішали природні катаклізми і чого чекати в майбутньому [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://latifundist.com/spetsproekt/934-globalne-poteplinnya-chi-sonyachna-aktivnist-chomu-pochastishali-prirodni-kataklizmi-i-chogo-chekati-v-majbutnomu

Climate change widespread, rapid, and intensifying – IPCC [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

WORLD ECONOMIC FORUM, BiodiverCities by 2030: Transforming cities’ relationship with nature: Випуск 2022.

WORLD ECONOMIC FORUM, The Global Risks Report 2022

th Edition: Випуск 2022.

ЯК РАХУЮТЬ ПЕРІОД РОЗПАДУ ПЛАСТИКУ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://recycle.com.ua/yak-rahujut-period-rozpadu-plastiku/

ЩО МОЖНА ВИРОБЛЯТИ З ПЕРЕРОБЛЕНОГО ПЛАСТИКУ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://greenstep.ua/shho-mozhna-virobljati-z-pereroblenogo-plastiku/

Як Росія влаштовує в Україні екоцид [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ukrainer.net/ekocyd/

Рейтинг найщасливіших країн світу від ООН: Україна на 98-му місці [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/324537-reyting-nayschaslivishih-krayin-svitu-ukrayina-na-98-mu-

Рейтинг щастя: Фінляндія - знову лідер, Україна піднялася на 13 сходинок [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.bbc.com/ukrainian/news-56467395

Екологічні проблеми Фінляндії [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://moyaosvita.com.ua/ekologiya/ekologichni-problemi-finlyandi%D1%97/

Фінляндія вийшла в світові лідери у боротьбі зі зміною клімату [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/finlyandiya-vijshla-v-svitovi-lideri-u-borotbi-zi-zminoju-klimatu/

В Финляндии выбирают зеленую «екологию». [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://finland.fi/ru/biznes-i-innovatsii/v-finlyandii-vybirayut-zelenuyu-energiyu/

Цека Д.И. 2019. «Природные особенности и экологические проблемы Дании», Саратов 2019.

Стан навколишнього природного середовища та основні напрями природоохоронної політики Швейцарії:управлінські, організаційні, економічні та юридичні аспекти.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0b65625a3bc79a4c43a88421216c37_0.html

Наскільки зеленою є Голландія? Від викидів вуглецю до глобального потепління. Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.climateinfo.org.ua/content/naskilki-zelenoyu-e-gollandiya-vid-vikidiv-vugletsyu-do-globalnogo-poteplinnya

‘The World’s Largest Construction Site’: The Race Is On to Rebuild Ukraine[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nytimes.com/2023/02/16/business/economy/ukraine-rebuilding.html

References

Global warming or solar activity: why natural disasters have become more frequent and what to expect in the future [Hlobalʹne poteplinnya chy sonyachna aktyvnistʹ: chomu pochastishaly pryrodni kataklizmy i choho chekaty v maybutnʹomu] [Electronic resource] – Resource access mode:https://latifundist.com/spetsproekt/934-globalne-poteplinnya-chi-sonyachna-aktivnist-chomu-pochastishali-prirodni-kataklizmi-i-chogo-chekati-v-majbutnomu(in Ukrainian)

Climate change widespread, rapid, and intensifying – IPCC [Zmina klimatu shyroko poshyrena, shvydka ta posylyuyetʹsya – IPCC] [Electronic resource] – Resource access mode:https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/ (in Ukrainian)

WORLD ECONOMIC FORUM, BiodiverCities by 2030: Transforming cities’ relationship with nature (2022). [SVITOVYY EKONOMICHNYY FORUM, BiodiverCities by 2030: Transformatsiya vidnosyn mist iz pryrodoyu:] (in Ukrainian)

WORLD ECONOMIC FORUM, The Global Risks Report 2022

th Edition (2022). [SVITOVYY EKONOMICHNYY FORUM, Zvit pro hlobalʹni ryzyky 2022 r. 17-e vydannya:2022] (in Ukrainian)

HOW TO CALCULATE THE DECOMPOSITION PERIOD OF PLASTIC [YAK RAKHUYUTʹ PERIOD ROZPADU PLASTYKU[Electronic resource] – Resource access mode: https://recycle.com.ua/yak-rahujut-period-rozpadu-plastiku/ (in Ukrainian)

WHAT CAN BE MADE FROM RECYCLED PLASTIC [SHCHO MOZHNA VYROBLYATY Z PEREROBLENOHO PLASTYKU][Electronic resource] – Resource access mode: https://greenstep.ua/shho-mozhna-virobljati-z-pereroblenogo-plastiku/ (in Ukrainian)

How Russia is arranging ecocide in Ukraine [Yak Rosiya vlashtovuye v Ukrayini ekotsyd] [Electronic resource] – Resource access mode: https://ukrainer.net/ekocyd/ (in Ukrainian)

UN ranking of the happiest countries in the world: Ukraine is in 98th place [Reytynh nayshchaslyvishykh krayin svitu vid OON: Ukrayina na 98-mu mistsi][Electronic resource] – Resource access mode:https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/324537-reyting-nayschaslivishih-krayin-svitu-ukrayina-na-98-mu- (in Ukrainian)

Happiness rating: Finland is the leader again, Ukraine has climbed 13 places [Reytynh shchastya: Finlyandiya - znovu lider, Ukrayina pidnyalasya na 13 skhodynok][Electronic resource] – Resource access mode: https://www.bbc.com/ukrainian/news-56467395 (in Ukrainian)

Environmental problems of Finland [Ekolohichni problemy Finlyandiyi] [Electronic resource]–Resource access mode: https://moyaosvita.com.ua/ekologiya/ekologichni-problemi-finlyandi%D1%97/ (in Ukrainian)

Finland has become a world leader in the fight against climate change [Finlyandiya vyyshla v svitovi lidery u borotʹbi zi zminoyu klimatu] [Electronic resource]–Resource access mode: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/finlyandiya-vijshla-v-svitovi-lideri-u-borotbi-zi-zminoju-klimatu/ (in Ukrainian)

In Finland, they choose a green "ecology". [V Finlyandii vybirayut zelenuyu «yekologiyu».][Electronic resource]–Resource access mode: https://finland.fi/ru/biznes-i-innovatsii/v-finlyandii-vybirayut-zelenuyu-energiyu/ (in Ukrainian)

Tseka D.I. (2019). "Natural features and environmental problems in Denmark", Saratov (2019). [«Prirodnyye osobennosti i ekologicheskiye problemy Danii», Saratov] (in Ukrainian)

14. The camp of the natural environment and the main direct environmental policy of Switzerland: managerial, organizational, economic and legal aspects.[ Stan navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha ta osnovni napryamy pryrodookhoronnoyi polityky Shveytsariyi:upravlinsʹki, orhanizatsiyni, ekonomichni ta yurydychni aspekty] [Electronic resource]–Resource access mode:https://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0b65625a3bc79a4c43a88421216c37_0.html(in Ukrainian)

How green is Holland? From carbon emissions to global warming. [Naskilʹky zelenoyu ye Hollandiya? Vid vykydiv vuhletsyu do hlobalʹnoho poteplinnya.] [Electronic resource]–Resource access mode:http://www.climateinfo.org.ua/content/naskilki-zelenoyu-e-gollandiya-vid-vikidiv-vugletsyu-do-globalnogo-poteplinnya (in Ukrainian)

‘The World’s Largest Construction Site’: The Race Is On to Rebuild Ukraine [Naybilʹshyy u sviti budivelʹnyy maydanchyk»: honka za vidnovlennya Ukrayiny tryvaye] [Electronic resource]–Resource access mode:https://www.nytimes.com/2023/02/16/business/economy/ukraine-rebuilding.html (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-17

Як цитувати

Булгакова, Д., & Козакова, О. (2023). АКТУАЛІЗАЦІЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ПОДІЙ СУЧАСНОСТІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 28–42. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.28-42

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ