ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОЯВУ ТА РОЗВИТОК ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ В РЕСПУБЛІЦІ КОНГО

Автор(и)

  • Окасса Муеле Седел Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5091-9846
  • Юлія Хараборська Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0308-1753

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.314-321

Ключові слова:

Конго, рівень соціально-економічного розвитку, державний устрій, обслуговування, торговельно-розважальний центр

Анотація

У статті розглянуто географічні, соціальні, природно-кліматичні, етнічні та економічні особливості Конго. Проведено невеликий статистичний та історичний аналіз. Наведено та розглянуто основні фактори, що впливають на формування, розміщення та наповнення торговельно-розважальних центрів. Виявлено необхідність у будівництві ТРЦ у великих містах країни.

Біографії авторів

Окасса Муеле Седел, Київський національний університет будівництва і архітектури

 аспірант кафедри теорії архітектури

Юлія Хараборська , Київський національний університет будівництва і архітектури

кан. арх., доц. кафедри теорії архітектури

Посилання

Список джерел

https://afroart.ru/kniga-maski-i-skulptura-tropicheskoj-afriki-an-gromyko/glava-chetvertaja-bassejn-reki-kongo.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Республики_Конго.

Башар Сулейман Абдалла Аттавна. Принципи архітектурно-планувальної організації торгово-розважальних комплексів (на прикладі країн Близького Сходу): автореф. дис. канд. архіт. 18.00.02 /; К. КНУБА, 2011. – 20 с.

Аттавна Башар. Архитектурно-планировочная организация торгово-развлекательных комплексов в странах Ближнего Востока // Тезисы докладов научно-практической конференции молодых ученых, асприантов и студентов КНУСА. – К.: КНУСА, 18 марта 2010 г. – С. 28.

Виноградова С. Н., Гурская С. П., Пигунова О. В. и др. Организация коммерческой деятельности. Под общ. ред. С. Н. Виноградовой. — Мн.: Выш. шк.,- 464 с. 1997.

Аттавна Башар / Функциональная структура и архитектурно-планировочная организация торгово-развлекательных комплексов в странах Ближнего Востока // Будівництво України : Науково-виробничий журнал. - 2010. - № 4. - С. 22-30.

Праслова В. О. //Архітектурно-планувальна організація підземних торговельно-розважальних комплексів / автореф. дис. канд. архітектури: 18.00.02 /; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2010. – 20 с.

Римш А.Н. Градостроительство в условиях жаркого климата.М.: Строй- издат, 1979 – 312 с.

Яргина З.Н, Хачатрянц К.К. Социальные основы архитектурного проектированния – М.: Стройиздать 1990. – С. 9.

Shoping center Retail Developement, design and Management.Nadine Beddington. MBE, FRIBA, FCSD. 1991 - 236 p.

Римш А.Н. Город и жаркий климат. М.: Стройидат, 1975. – 97 – 208 с.

References

https://afroart.ru/kniga-maski-i-skulptura-tropicheskoj-afriki-an-gromyko/glava-chetvertaja-bassejn-reki-kongo.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/ history of the republic of the Congo [istoriya respubliki Kongo] (in English)

Bashar Suleiman Abdalla Attavna. (2011). Principles of architectural and planning organization of shopping and entertainment complexes (on the example of the Middle East) [Pryntsypy arkhitekturno-planuvalʹnoyi orhanizatsiyi torhovo-rozvazhalʹnykh kompleksiv (na prykladi krayin Blyzʹkoho Skhodu)]: avtoref. dys. kand. Arkhit: 18.00.02 /; K. KNUBA, 2011. - 20 p. (in Ukrainian)

Attavna Bashar. (2010). Architectural and planning organization of shopping and entertainment complexes in the Middle East. [Arkhitekturno-planirovochnaya organizatsiya torgovo-razvlekatel'nykh kompleksov v stranakh Blizhnego Vostoka]: Tezisy dokladov nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh, aspriantov i studentov KNUSA. – K.: KNUSA, 18 marta 2010 – P.28. (in Russian)

Vinogradova S.N., Gurskaya S.P., Pigunova O.V. i dr. (1997). Organization of commercial activities. [Organizatsiya kommercheskoy deyatel'nosti]. Pod obshch. red. S. N. Vinogradovoy. — Mn.: Vysh. shk. - 464 p. 1997 (in Russian)

Attavna Bashar (2010). / Functional structure and architectural and planning organization of shopping and entertainment complexes in the countries of the Middle East // Life of Ukraine: Science and Virobnichiy Journal [Funktsional'naya struktura i arkhitekturno-planirovochnaya organizatsiya torgovo-razvlekatel'nykh kompleksov v stranakh Blizhnego Vostoka // Budívnitstvo Ukraí̈ni]: Naukovo-virobnichiy zhurnal. - 2010. - № 4. - P. 22-30. (in Russian)

Praslova V. A. (2010). // Architectural and planning organization of underground shopping and entertainment complexes [Arkhitekturno-planuvalʹna orhanizatsiya pidzemnykh torhovelʹno-rozvazhalʹnykh kompleksiv] / avtoref. dys. kand. arkhitektury: 18.00.02 /; Kyyiv. nats. un-t bud-va i arkhit. - K., 2010. – 20 p. (in Ukrainian)

Rimsh A.N. (1979). Urban Planning in a Hot Climate, [Gradostroitel'stvo v usloviyakh zharkogo klimata]. M.: Stroy- izdat, 1979-312s. (in Russian)

Yargina Z.N., Khachatryants K.K. (1990) Social foundations of architectural design [Sotsial'nyye osnovy arkhitek'urnogo proyektirovanniya] – M.: Stroyizdat' 1990. – P 9. (in Russian)

Shoping center Retail Developement, design and Management.Nadine Beddington.MBE, FRIBA, FCSD. 1991-236 p.

Rimsh A.N. (1975). City and hot climate. [Gorod i zharkiy klimat] M: Stroyidat, 1975.-97-208 s. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Муеле Седел, О., & Хараборська , Ю. . (2022). ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОЯВУ ТА РОЗВИТОК ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ В РЕСПУБЛІЦІ КОНГО . Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 314–321. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.314-321

Номер

Розділ

Статті