ВІДНОВЛЕННЯ ДЕПРЕСИВНОГО МІСЬКОГО ПРОСТОРУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ

Автор(и)

  • Аліна Руденко Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5416-7306
  • Ірина Ладигіна Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8370-5783

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.181-193

Ключові слова:

постіндустріальне місто, ландшафтний дизайн, вулична скульптура, міський простір, системоутворюючий елемент, депресивні території, відновлення

Анотація

Pозглянуто системоутворюючі елементи ландшафтного дизайну на прикладі вуличної скульптури.

Представлено основні приклади використання вуличної скульптури.

Проаналізовано світовий досвід формування об’єктів вуличної скульптури як системоутворюючих елементів ландшафтного дизайну та їх застосування для відновлення депресивних просторів в структурі постіндустріального міста.

Визначено їх системоутворюючі особливості та типологічні ознаки в умовах постіндустріального міста.

Традиційна підсистема вуличної скульптури в структурі міста складається з двох основних елементів: декоративної садово-паркової і монументальної громадських просторів.

Декоративну садово-паркову скульптуру за засобами формування поділяють на жанрову скульптуру, алегоричну та символічну.

Формування в місті нових структурних елементів громадського призначення – підцентрів розвитку, передбачає також і створення скульптурної експозиції під відкритим небом як невід’ємного елементу єдиного архітектурного ансамблю або створення сезонних скульптурних експозицій.

Таким чином, вулична скульптура формує обличчя сучасного міста, роблячи його більш привабливим та комфортним для життя шляхом утворення нових структурних елементів, точкових включень, відновленням депресивних міських просторів.

Біографії авторів

Аліна Руденко, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків

асистент кафедри Архітектурного проектування

Ірина Ладигіна , Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків

кандидат архітектури, доцент кафедри Архітектурного проектування

Посилання

Список використаної літератури.

Артамонов В. А. Город и монумент. – М.: С. 1974. – 224 с.

Ладигіна І. В. Тенденції формування ландшафтної архітектури в сучасних умовах. Науковий вісник будівництва. – Харків, ХНУБА, 2018. – Т. 91. – № 1. – с. 21 – 28. DOI: 10.29295/2311-7257-2018-91-1-21-28

Ладигіна І. В., Дубіна Н. Г. Ландшафтний дизайн як засіб формування ландшафтних просторів. Науковий вісник будівництва. Харків, ХНУБА, 2021. – Т. 103. – № 1. – с. 60 – 77. DOI: 10.29295/2311-7257-2021-103-1-27-40

Родичкин И. Д., Бондарь ю. А., Вергунов А. П. и др. Краткий справочник архитектора. Ландшафтная архитектура / Под ред. И. Д. Родичкина. – К.: Будівельник, 1990. – 336 с.

Ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн. URL: http://www.openmarhi.ru/upload/iblock/dc7/3.5.%20iogdmd%205.pdf

Забелина Е. В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре. Москва: Архитектура-С, 2005, 160 с.

URL:http://landscape.totalarch.com/search_new_forms_landscape_architecture

Малые архитектурные формы. URL: https://zgorod-nn.ru/services/malye_arhitekturnye_formy/

Модернизм. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Модернизм

Жанровая городская скульптура.

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Жанровая_городская_скульптура

Вайс С. Сезонные скульптурные экспозиции на манхэттенской Парк Авеню, 2016 URL: http://www.runyweb.com/print/articles/40/seasonal-sculptures-exhibition-on-manhattan-park-avenue.html

Уличная скульптура Жана-Луи Тутена. URL: http://3d-photo.msk.ru/167-ulichnaya-skul-ptura-zhanalui.html

Сигал Джорж (художник).

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигал,_Джордж_(художник)

Витюк Е. Ю. Городская среда как арт-объект, Томск, 2012, № 364, с. 43-48

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskaya-sreda-kak-art-obekt

Crossarea. Что такое уличное искусство и каким оно бывает?, 2018 URL: https://cross area.ru/street-art/street-art/

References

Artamonov V. A. (1974). City and monument. [Gorod i monument] Moscow, Stroyizdat, 224 s. (in Russian)

Ladigina I. V., Dubina N. H. (2018) Trends in the formation of landscape architecture in modern conditions. [Tendentsiyi formuvannya landshaftnoyi arkhitektury v suchasnykh umovakh] Naukovyy visnyk budivnytstva, Kharkiv, KhNUCEA, 91(1), 21-28. DOI: 10.29295/2311-7257-2018-91-1-21-28 (in Ukrainian)

Ladigina I. V., Dubina N. H. (2021) Landscape design as a means of forming landscape spaces. [Landshaftnyy dyzayn yak zasib formuvannya landshaftnykh prostoriv] Naukovyy visnyk budivnytstva, Kharkiv, KhNUCEA, 103 (1), 60 – 77. DOI: 10.29295/2311-7257-2021-103-1-27-40 (in Ukrainian)

Rodichkin I. D., Bondar' yu. A., Vergunov A. P. (1990) A brief guide to the architect. Landscape architecture [Kratkiy spravochnik arkhitektora. Landshaftnaya arkhitektura] Kyiv, Budível'nik, 336 s. (in Russian)

Landscape architecture and landscape design. [Landshaftnaya arkhitektura i landshaftnyy dizayn] URL: http://www.open-marhi.ru/upload/iblock/dc7/3.5.%20iogdmd%205.pdf (in Russian)

Zabelina Ye. V. (2005) Search for new forms in landscape architecture [Poisk novykh form v landshaftnoy arkhitekture] Moscow, Arkhitektura-S, 160 s. URL:http://landscape.totalarch.com/search_new_forms_landscape_architecture (in Russian)

Small architectural forms. [Malyye arkhitekturnyye formy] URL: https://zgorod-nn.ru/services/malye_arhitekturnye_formy/ (in Russian)

Modernism. [Modernizm] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Modernizm (in Ukrainian)

Genre urban sculpture. [Zhanrovaya gorodskaya skul'ptura] URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Zhanrovaya_gorodskaya_skul'ptura (in Russian)

Vays S. (2016) Seasonal Sculptures on Manhattan Avenue. [Sezonnyye skul'pturnyye ekspozitsii na mankhettenskoy Park Avenyu] URL:http://www.runyweb.com/print/articles/40/seasonal-sculptures-exhibition-on-manhattan-park-avenue.html (in Russian)

Street sculpture by Jean-Louis Tuten. [Ulichnaya skul'ptura Zhana-Lui Tutena] URL: http://3d-photo.msk.ru/167-ulichnaya-skul-ptura-zhanalui.html (in Russian)

Seagal George (artist) [Sigal Dzhorzh (khudozhnik)] URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигал,_Джордж_(художник) (in Russian)

Vityuk Ye. YU. (2012) Urban environment as an art object. [Gorodskaya sreda kak art-ob"yekt], Tomsk, 364, 43-48 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskaya-sreda-kak-art-obekt (in Russian)

Crossarea. (2018) What is street art and what is it like? [Chto takoye ulichnoye iskusstvo i kakim ono byvayet?] URL: https://cross area.ru/street-art/street-art/ (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Руденко, . А., & Ладигіна , І. (2022). ВІДНОВЛЕННЯ ДЕПРЕСИВНОГО МІСЬКОГО ПРОСТОРУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 181–193. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.181-193

Номер

Розділ

Статті