ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ

Автор(и)

  • Дар’я Васильченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3824-6500

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.333-348

Ключові слова:

універсальне навчальне приміщення, заклад позашкільної освіти, вікова категорія, освітнє середовище, ростова група

Анотація

У статті розглядаються підходи до формування сучасного освітнього середовища, основні підходи до організації навчального процесу та їх вплив на формування навчального простору. Розглянуто зв’язок ергономічних параметрів дітей різних вікових категорій та параметри меблів, що відповідають їм. Змодельоване універсальне навчальне приміщення для різних вікових категорій користувачів із можливістю його використання для індивідуальних, групових форм роботи з дітьми.

Біографія автора

Дар’я Васильченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри теорії архітектури

Посилання

Список джерел

Eberle J. Future Learning Spaces for Learning Communities: Perspectives from the Learning Sciences. British Journal of Educational Technology, 2019. Vol. 50, No. 1. (July) pp. 2071–2074. DOI: 10.1111/bjet.12865.

Hod, Y. Future Learning Spaces in Schools: Concepts and Designs from the Learning Sciences. Journal of Formative Design in Learning, 2017. 1: 99–109. doi:10.1007/s41686-017-0008-y.

Hod, Y., Charles, E., Bielaczyc, K., Kapur, M., Acosta, A., Ben-Zvi, D., … Zhang, J. . Future learning spaces for learning communities: New directions and conceptual frameworks. In C. K. Looi, J. L. Polman, U. Cress, & P. Reimann (Eds.), Transforming learning, empowering learners: The international conference of the learning sciences (ICLS), 2016. Vol. 2, pp. 1063–1070. URL: https://www.researchgate.net/publication/304990089.

Wormald J. Plug and Play: 7 Flexible Workspaces in the Modern Office. 28 Sep 2021. ArchDaily. Accessed 13 Oct 2021. URL: https://www.archdaily.com/969189/plug-and-play-7-flexible-workspaces-in-the-modern-office. ISSN 0719-8884.

Абетка здоров’я. Інформаційний портал про здоров’я. Вага і зростання вашої дитини по роках: таблиці співвідношення параметрів і норми ВООЗ від 0 до 18 років. 19.03.2018 https://www.a-betka.in.ua/2018/03/vaga-zrostannya-vashoyi-dytyny.html#__11_18.

Биковська О. В. Теоретико-методологічні основи позашкільної освіти в Україні: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / О.В. Биковська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 44 с. — укp.

Будинки і споруди. Заклади освіти. Державні будівельні норми України. ДБН В.2.2-3:2018. Видання офіційне. Київ, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2018, 63 с.

Компания "Мебель ГОСТ". Електронне джерело. Режим доступу: https://mebelgost.com/ Дата звернення: 14.10.2021.

Компания "Мебель ГОСТ". Електронне джерело. Режим доступу: https://mebelgost.com/p1440932569-stil-uchnivskij-nush.html Дата звернення: 14.10.2021.

Компания "Мебель ГОСТ". Електронне джерело. Режим доступу: https://mebelgost.com/p14862344-stul-shkolnyj-reguliruemyj.html Дата звернення: 14.10.2021.

Компания "Мебель ГОСТ". Електронне джерело. Режим доступу: https://mebelgost.com/p660912034-parta-odnomestnaya-stol.html Дата звернення: 14.10.2021.

Интернет-магазин детской мебели в Украине: Киев, Харьков, Днепр, Одесса. Електронне джерело. Режим доступу: https://richbe.com.ua/p1267242408-mealux-woodville-multicolor.html Дата звернення: 14.10.2021.

Інтернет-магазин Rozetka. Електронне джерело. Режим доступу: https://rozetka.com.ua/evo_kids_y_407_g/p185570932/ Дата звернення: 14.10.2021.

База знань контактного центру міста Києва 1551. Електронне джерело. Режим доступу: https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=4260902#id-%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2,%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-3.%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8 .

Карнаухова О. Гнучкий офісний простір – майбутнє комерційного офісу. Ліга. Новости. 25.02.2021. Електронне джерело. Режим доступу: https://ua-news.liga.net/all/news/gnuchkiy-ofisniy-prostir-maybutne-komertsiynogo-ofisu (дата звернення 17.09.2021).

Кравченко І. Л. Теоретичні основи формування архітектури закладів неформальної освіти: ареф. дис. д-ра архітектури : 18.00.01 / І. Л. Кравченко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2021. - 45 с. : рис.

Наказ МОН України N 128 (N 229/6517) від 20.02.2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text .

Постанова Кабінету Міністрів України №433 від 6 травня 2001 р. «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF#Text .

Размеры и маркировка мебели для школы. Mebelok. Електронне джерело. Режим доступу: https://www.mebelok.com/kakoy-dolzhna-byt-mebel-dlya-pervoklasnika/.

References

Eberle, J. (2019). Future Learning Spaces for Learning Communities: Perspectives from the Learning Sciences. British Journal of Educational Technology. Vol. 50, No. 1. (July) pp. 2071–2074. DOI: 10.1111/bjet.12865.

Hod, Y. (2017). Future Learning Spaces in Schools: Concepts and Designs from the Learning Sciences. Journal of Formative Design in Learning 1: 99–109. doi:10.1007/s41686-017-0008-y.

Hod, Y., Charles, E., Bielaczyc, K., Kapur, M., Acosta, A., Ben-Zvi, D., … Zhang, J. (2016). Future learning spaces for learning communities: New directions and conceptual frameworks. In C. K. Looi, J. L. Polman, U. Cress, & P. Reimann (Eds.), Transforming learning, empowering learners: The international conference of the learning sciences (ICLS), Vol. 2, pp. 1063–1070. URL: https://www.researchgate.net/publication/304990089.

Wormald, J. (2021). Plug and Play: 7 Flexible Workspaces in the Modern Office. 28 Sep 2021. ArchDaily. Accessed 13 Oct 2021. URL: https://www.archdaily.com/969189/plug-and-play-7-flexible-workspaces-in-the-modern-office> ISSN 0719-8884.

Abetka zdorovʺya. Informatsiynyy portal pro zdorovʺya. Vaha i zrostannya vashoyi dytyny po rokakh: tablytsi spivvidnoshennya parametriv i normy VOOZ vid 0 do 18 rokiv. 19.03.2018. [The alphabet of health. Health information portal. Weight and height of your child by age: tables of the ratio of parameters and WHO standards from 0 to 18 years. 03/19/2018] URL: https://www.a-betka.in.ua/2018/03/vaga-zrostannya-vashoyi-dytyny.html#__11_18 (in Urkainian).

Bykovska, O. V. (2008). Theoretical and methodological foundations of out-of-school education in Ukraine. (Synopsis of Doctoral dissertation, M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv, UA) (in Ukrainian).

Ukrarkhbudinform (V.2.2-3:2018). DBN Zaklady osvity. Budynky i sporudy. Kyiv: Ukrarkhbudinform. [Ukrarkhbudinform (V.2.2-3:2018). SBR Educational institutions. Buildings and structures. Kyiv: Ukrarkhbudinform] (in Ukrainian).

Kompaniya Mebel' GOST [GOST Furniture Company] URL: https://mebelgost.com/ Accessed 13 Oct 2021 (in Russian).

Kompaniya Mebel' GOST [GOST Furniture Company] URL: https://mebelgost.com/p1440932569-stil-uchnivskij-nush.html Accessed 13 Oct 2021 (in Russian).

Kompaniya Mebel' GOST [GOST Furniture Company] URL: https://mebelgost.com/p14862344-stul-shkolnyj-reguliruemyj.html Accessed 13 Oct 2021 (in Russian).

Kompaniya Mebel' GOST [GOST Furniture Company] URL: https://mebelgost.com/p660912034-parta-odnomestnaya-stol.html Accessed 13 Oct 2021 (in Russian).

Internet-magazin detskoy mebeli v Ukraine: Kiyev, Khar'kov, Dnepr, Odessa [Online store of children's furniture in Ukraine: Kiev, Kharkov, Dnipro, Odessa] URL: https://richbe.com.ua/p1267242408-mealux-woodville-multicolor.html Accessed 13 Oct 2021 (in Russian).

Internet-magazin ROZETKA [Online store ROZETKA] URL: https://rozetka.com.ua/evo_kids_y_407_g/p185570932/ Accessed 13 Oct 2021 (in Russian).

Baza znanʹ kontaktnoho tsentru mista Kyyeva 1551 (in Ukrainian) [Knowledge base of the contact center of Kyiv 1551] URL: https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=4260902#id-%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2,%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-3.%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8 (in Ukrainian).

Karnaukhova, O. (2021). Hnuchkyy ofisnyy prostir – maybutnye komertsiynoho ofisu. Liha. Novosty [Flexible office space - the future of commercial office. League. News.] URL: https://ua-news.liga.net/all/news/gnuchkiy-ofisniy-prostir-maybutne-komertsiynogo-ofisu (Accessed 13 Oct 2021. 17.09.2021) (in Ukrainian).

Kravchenko, I. L. (2021). Theoretical bases of formation of architecture of establishments of non-formal education. (Synopsis of Doctoral dissertation, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, UA) (in Ukrainian).

Nakaz MON Ukrayiny N 128 (N 229/6517) vid 20.02.2002 «Pro zatverdzhennya Normatyviv napovnyuvanosti hrup doshkilʹnykh navchalʹnykh zakladiv (yasel-sadkiv) kompensuyuchoho typu, klasiv spetsialʹnykh zahalʹnoosvitnikh shkil (shkil-internativ), hrup podovzhenoho dnya i vykhovnykh hrup zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv usikh typiv ta Poryadku podilu klasiv na hrupy pry vyvchenni okremykh predmetiv u zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladakh». [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine N 128 (N 229/6517) of 20.02.2002 "On approval of Standards of occupancy of groups of preschool educational institutions (nurseries) of compensatory type, classes of special secondary schools (boarding schools), extended day groups and educational groups secondary schools of all types and the Procedure for dividing classes into groups in the study of individual subjects in secondary schools]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny №433 vid 6 travnya 2001 r. «Pro zatverdzhennya pereliku typiv pozashkilʹnykh navchalʹnykh zakladiv i Polozhennya pro pozashkilʹnyy navchalʹnyy zaklad» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №433 of May 6, 2001 "On approval of the list of types of out-of-school educational institutions and Regulations on out-of-school educational institution"]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Razmery i markirovka mebeli dlya shkoly. Mebelok. [Dimensions and labeling of furniture for the school. Mebelok]. URL: https://www.mebelok.com/kakoy-dolzhna-byt-mebel-dlya-pervoklasnika/ (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Васильченко, Д. (2021). ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 333–348. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.333-348

Номер

Розділ

Статті