АРХІТЕКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПАРКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ЕСТЕТИЧНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ

Автор(и)

  • Надія Гатальська Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9538-2379
  • Марина Колєнкіна Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5612-0947

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.191-204

Ключові слова:

естетичне сприйняття, архітектурні компоненти паркового середовища, соціокультурний аспект

Анотація

У статті окреслено значення архітектурних компонентів паркового середовища як індикаторів впливу соціокультурних чинників на естетичні преференції.

Для проведення дослідження було залучено 60 осіб, вік яких коливається в межах від 22 до 74 років. Респондентів було розподілено на дві вікові групи по 30 осіб: молоді люди – 22-34 роки (середній вік 23,9 років); зрілі люди – 46-74 роки (середній вік 58,9 років). В межах дослідження застосовано вільний асоціативний експеримент, в ході якого респонденти розподіляли 45 світлин пейзажів з 18 парків світу на три, однакові за кількістю, групи відповідно до власних симпатій і самостійно визначали чинники, які вплинули на рішення віднести їх до групи привабливих, нейтральних або непривабливих.

Позитивний вплив на естетичні преференції виявлено зі сторони історичних будівель та споруд на зрілих респондентів, разом із його нейтральною дією на молодих. Поряд із тим, відмічено нейтральне відношення групи зрілих респондентів до монументів радянської доби та негативне – у молоді. Подібним є вплив абстрактних скульптур на естетичне сприйняття як молодих, так і зрілих респондентів, що має негативний характер. Проте, суттєвішим є негативний вплив даних елементів на естетичні преференції зрілих респондентів.

Узагальнюючи результати досліджень естетичних преференцій та чинників, які впливають на їх формування, доцільно зауважити на важливості архітектурних компонентів, а також значенні їх ідеологічного контексту. Поряд із подібністю впливу на естетичні преференції ознак паркового середовища виявлено відмінності, пов’язані із соціокультурним впливом на формування естетичного досвіду.

Посилання

Список використаних джерел

Иконников А. В. Искусство, среда, время: Эстетическая организация городской среды. Москва : Советский художник, 1985. 336 с.

Косаревська Р. О. Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку «Олександрія». Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 47. 2017. С. 190-194.

Косаревська Р. О. Семіотична реконструкція архітектурно-пейзажної композиції Уманського Царициного саду (частина 1). Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 19. 2008. С. 17-121.

Спиридонова Л. К. Асоціативний експеримент як засіб дослідження образу світу. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – 2015. Вип. 1. – С. 152-158.

Bell S. Elements of Visual Design in the Landscape Second Edition. London and New York: Spon Press, 2004. – 220 p.

Bell S. Landscape: Pattern, Perception, and Process. London: Taylor & Fracis, 1999. – 344 p.

Dramstad W. E., Tveit M. S., Fjellstad W. J., Fry G. L. A. Relationships between visual landscape preferences and map-based indicators of landscape structure. Landscape and Urban Planning. 2006, Vol. 78(4). – P. 465-474.

Hofmann M., Westermann J. R., Kowarik I., van der Meer E. Perceptions of parks and urban derelict land by landscape planners and residents. Urban Forestry & Urban Greening. 2012. Vol. 11 (3). – P. 303-312.

Jankovic N. Architectural Terri(s)tories: Jajinci Memorialm Park in Belgrade. AM Journal. 2017. – No. 12. – P. 81-98.

Kane P. S. Assessing Landscape Attractiveness: a comparative test of two new method. Applied geography. Chapter 1. 1981. P. 77–96.

Oleksiichenko N., Gatalska N. Methodological approaches to assess the aesthetics of park environment. Forestry Ideas. 2018. Vol. 24, № 2 (56). – P. 141–162.

Palmer J. F., Hoffman R. E. Rating reliability and representatijn validity in scenic landscape assessment. Landscape and Urban Planning. 2001. – Vol. 54. P. 149-161.

Polat A. T., Akay A. Relationships between the visual preferences of urban recreation area users and various landscape design elements. Urban Forestry & Urban Greening. 2015. – Vol. 14, No 3. P. 573-582.

Shelby B., Harris R. Comparing methods for determining visitor evaluations of ecological impacts – site visits, photographs, and written descriptions. Journal of Leisure Research. 1985. – Vol. 17, No 1. P. 57-67.

References:

Ykonnykov, A. V. (1985). Iskusstvo, sreda, vremia: Esteticheskaia organizatciia gorodskoi sredy. [Art, environment, time: urban environment encyclopedia]. Moskva : Sovetskyi khudozhnyk. (in Russian).

Kosarevska, R. O. (2017). Alehorychno-symvolichni oznachennia arkhitekturno-peizazhnykh kompozytsii parku «Oleksandriia». [The allegorical and symbolic definitions of the architectural and landscape compositions of «Alexandria» Park] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. 47. 190-194. (in Ukrainian).

Kosarevska, R. O. (2008). Semiotychna rekonstruktsiia arkhitekturno-peizazhnoi kompozytsii Umanskoho Tsarytsynoho sadu (chastyna 1). [Semiotic reconstruction of the architectural and landscape composition of Uman Tsaritsyn garden (part 1)]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. 19, 17-121. (in Ukrainian).

Spyrydonova, L. K. (2015). Asotsiatyvnyi eksperyment yak zasib doslidzhennia obrazu svitu [An associative experiment as a tool for exploring the image of the world]. Naukovo-praktychnyi zhurnal Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho, 1, 152-158. (In Ukrainian).

Bell, S. (2004). Elements of Visual Design in the Landscape Second Edition. London and New York: Spon Press. (in English).

Bell, S. (1999). Landscape: Pattern, Perception, and Process. London: Taylor&Fracis. (in English).

Dramstad, W. E., Tveit, M. S., Fjellstad, W. J., Fry G. L. A. (2006). Relationships between visual landscape preferences and map-based indicators of landscape structure. Landscape and Urban Planning. 78(4), 465-474. (in English).

Hofmann, M., Westermann, J. R., Kowarik I., van der Meer, E. (2012) Perceptions of parks and urban derelict land by landscape planners and residents. Urban Forestry & Urban Greening. 11 (3), 303-312. (in English).

Jankovic, N. (2017). Architectural Terri(s)tories: Jajinci Memorialm Park in Belgrade. AM Journal, 12, 81-98. (in English).

Kane P. S. Assessing Landscape Attractiveness: a comparative test of two new method. Applied geography. Chapter 1. 1981. P. 77–96. (in English).

Oleksichenko, N., Gatalska, N. (2018). Methodological approaches to assess the aesthetics of park environment. Forestry Ideas. 24, 2 (56). 141–162. (in English).

Palmer, J. F., Hoffman, R. E. (2001). Rating reliability and representatijn validity in scenic landscape assessment. Landscape and Urban Planning. 54, 149-161. (in English).

Polat, A. T., Akay, A. (2015). Relationships between the visual preferences of urban recreation area users and various landscape design elements. Urban Forestry & Urban Greening. 14 (3), 573-582. (in English).

Shelby, B., Harris, R. (1985). Comparing methods for determining visitor evaluations of ecological impacts – site visits, photographs, and written descriptions. Journal of Leisure Research. 17 (1), 57-67. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Гатальська , Н., & Колєнкіна, М. . (2021). АРХІТЕКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПАРКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ЕСТЕТИЧНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 191–204. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.191-204

Номер

Розділ

Статті