МІСТОБУДІВНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ МІСТА ЧЕРНІВЦІ

Автор(и)

  • Анатолій Довганюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8052-9304

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.205-216

Ключові слова:

сталий розвиток міста, територіальний розвиток міста, трансформація територій, інтегрована концепція розвитку міста, концепція розвитку житлових районів

Анотація

У статті висвітлюється територіальний розвиток міста на основі містобудівної документації та натурних досліджень житлових та колишніх промислових територій, наведено фактори які лягли в основу концепції генерального плану розвитку міста. Розглянуто варіанти трансформації територій зайнятих промисловими підприємствами. Проаналізовано інтегровану концепцію розвитку міста, зокрема, конверсійні пропозиції розвитку та покращення і модернізації занедбаних територій не діючих та частково працюючих промислових підприємств, розглянуто концепцію розвитку житлових районів.

Посилання

Список джерел

Генеральний план розвитку міста Чернівці. Загальна пояснювальна записка в двох частинах. Том 1. Частина 1. / З. В. Підлісний, Р. І. Мишко, В. І. Дубина, П. І. Крупа. – Львів: Державний інститут по проектуванні об’єктів житлово-цивільного будівництва «Укрзахідцивільпроект», 1990.

Корегування генерального плану розвитку міста Чернівці / [П. І. Крупа, Н. П. Сивенька, І. Л. Божик та ін.] за редакцією В. І. Дубини. – Л: Державний інститут проектування міст. «Містопроект», 2002.

Роботи з виготовлення містобудівної (проектної) документації «Коригування генерального плану міста Чернівців» Частина 1. Загальна пояснювальна записка. Основні розділи / Дубина В. І. Сивенька Н. П., Лопушанський М. Р., Голуб І. Д., Теглівець Р. С., Турик В. П., Фролова О. С., Дорохін А. О., Фіалковський С. Я. – Львів: Державний інститут проектування міст «Містопроект», 2012.

Інтегрована концепція розвитку Чернівців 2030 – Чернівецька міська рада у співпраці з німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft fur international Zuzammenarbeit (GIZ) GmbH, жовтень 2019 року. [online] Доступно:

https://drive.google.com/file/d/1CJYT9N4_vQ9-Mfdyiniigw9jjQcWt_07/view

НСАУ місцева організація національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області [online] Доступно: https://archibuk.org.ua/rezultaty-zamovlenogo-arhitekturnogo-blits-konkursu-na-krashhu-proektnu-propozytsiyu-detalnogo-planu-terytoriyi-dpt-obmezhenoyi-vulytsyamy-biloruskoyu-prutskoyu-mashynobudivnykiv-izmajlivskoyu-ta-rich/

11_8_Пропозиція розвитку набережної Пруту. pdf [online] Доступно: https://drive.google.com/drive/folders/1wGNucM1e3quAScbozky6AQ5NR3_yPlV

11_9_Аврора. Pdf [online] Доступно: https://drive.google.com/drive/folders/1w-GNucM1e3quAScbozky6AQ5NR3_yPlV

11_6_Дослідження міського плану Проспекту незалежності_03.2018.pdf [online] Доступно: https://drive.google.com/drive/folders/1w-GNucM1e3quAScbozky6AQ5NR3_yPlV

Вадімов В. М. Особливості просторового планування в умовах інтегрованого розвитку міст в Україні (Практичний коментар). – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 132с.

References

Z V Pidlisny, R I Myshko, V I Dubina, P I Krupa (1990) /General plan of development of the city of Chernivtsi. General explanatory note in two parts. Volume 1. Part 1 (Lviv: State Institute for Design of Housing and Civil Construction "Ukrzakhidtsyivilproekt"). [Heneralʹnyy plan rozvytku mista Chernivtsi. Zahalʹna poyasnyuvalʹna zapyska u dvokh chastynakh. Tom 1. Chastyna 1 (Lʹviv: Derzhavnyy instytut proektuvannya zhytlovoho budivnytstva ta tsyvilʹnoho budivnytstva "Ukrzakhidtsivivilʹproekt")] (in Ukrainian).

P. I. Krupa, N P Syvenka, I L Bozhyk edited by V I Dubina (2002) Adjustment of the general plan of development of the city of Chernivtsi (Lviv: State Institute of Urban Design. "City Project") [Koryhuvannya heneralʹnoho planu rozvytku mista Chernivtsi (Lʹviv: Derzhavnyy instytut mistobuduvannya. "Misʹkyy proekt")] (in Ukrainian).

Dubyna V I Syvenka N P, Lopushansky MR, Golub ID, Teglivets RS, Turyk VP, Frolova OS, Dorokhin AO, Fialkovsky S Ya, (2012) Works on preparation of town-planning (project) documentation "Adjustment of the general plan of the city of Chernivtsi" Part 1. General explanatory note. Main sections (Lviv: State Institute of Urban Design "Mistoproekt") [Roboty z pidhotovky mistobudivnoyi (proektnoyi) dokumentatsiyi «Koryhuvannya heneralʹnoho planu mista Chernivtsi» Chastyna 1. Zahalʹna poyasnyuvalʹna zapyska. Osnovni rozdily (Lʹviv: Derzhavnyy instytut mistobuduvannya "Mistoproekt"] (in Ukrainian).

Chernivtsi 2030. Integrated concept of city development

URL: https://drive.google.com/file/d/1CJYT9N4_vQ9-Mfdyiniigw9jjQcWt_07/view

(in Ukrainian).

NSAU is a local organization of the National Union of Architects of Ukraine in Chernivtsi region URL:https://archibuk.org.ua/rezultaty-zamovlenogo-arhitekturnogo-blits-konkursu-na-krashhu-proektnu-propozytsiyu-detalnogo-planu-terytoriyi-dpt-obmezhenoyi-vulytsyamy-biloruskoyu-prutskoyu-mashynobudivnykiv-izmajlivskoyu-ta-rich/(in Ukrainian).

11_8_Proposal for the development of the Prut embankment. pdf URL: https://drive.google.com/drive/folders/1w-GNucM1e3quAScbozky6AQ5NR3_yPlV (in Ukrainian).

11_9_Aurora. pdf URL: https://drive.google.com/drive/folders/1w-GNucM1e3quAScbozky6AQ5NR3_yPlV (in Ukrainian).

11_6_Study of the city plan of Independence Avenue_03.2018.pdf URL: https://drive.google.com/drive/folders/1w-GNucM1e3quAScbozky6AQ5NR3_yPlV (in Ukrainian).

Vadimov V. (2019). Features of spatial planning in terms of integrated urban development in Ukraine (Practical commentary). [Osoblyvosti prostorovoho planuvannya v umovakh kompleksnoho rozvytku mist v Ukrayini (Praktychnyy komentar)]. - Poltava: Divosvit, 132p. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Довганюк, А. (2021). МІСТОБУДІВНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ МІСТА ЧЕРНІВЦІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 205–216. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.205-216

Номер

Розділ

Статті