«КОНСТРУКТОР МІСТА» (FORM-BASED CODES) ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ХАРКОВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.169-190

Ключові слова:

конструктор міста, Form-Based Codes, стратегія розвитку, міські території, конструктор дворів, конструктор вулиць, конструктор публічних просторів

Анотація

У статті розглядається підхід до розвитку міста, який спирається на так звані "конструктори міста" або "form-based codes". Він являє собою нормативно-закріплені правила формоутворення, архітектурного оформлення, об'єктного наповнення окремих зон у вигляді готових, заздалегідь розроблених фрагментів міського середовища. Розглянуто еволюцію розвитку даного підходу від античних міст до 1960-1980-х рр. Виявлено, що конструктор міста допомагає слідувати чіткій стратегії міського розвитку, сприяє створенню якісної урбаністичного середовища мінімальними засобами, призводить до гарантованого практичного результату і капіталізації територій. Запропоновано способи впровадження подібного підходу міського середовища Харкова в рамках реалізації комплексної міської стратегії: "конструктора міських просторів", "конструктора вулиць" і "конструктора дворів". Першими кроками для впровадження конструктора міста повинні стати: 1) проектно-практичні семінари з залученням ряду до роботи фахівців (архітекторів, урбаністів, соціологів, економістів та ін.) Для розробки структури "конструктора міста" і основних регламентів; 2) проведення проектних семінарів по ревіталізації дворових просторів з широким застосуванням партисипативного підходу.

Посилання

Список источников:

Помінчук М. В. Розвиток та функції консалтінгу в сучасному архітекторному проектування: дис. … канд. архітектури: 18.00.01. Харків: ХНУБА, 2019. 243 с.

Singh Sh. Sw. Form-Based Codes: An Alternative Method for Development Regulation. Institute of Town Planners. India Journal. 2010. №7-2. April – June. р. 27 – 33.

Madden M. E., Spikowski B. Place Making with Form-Based Codes. Urban land Institute. 2006. URL:

https://www.growsmartri.org/training/Place%20Making%20with%20Form%20Based%20Code%20Article%20-%20Urban%20Land%202006.pdf (дата звернення: 27.07.2021 р.)

Zhang Y. M. A. Schnabel. Parametric Thinking in Form-Based Code Evaluation. Environmental Science and Sustainable Development. 2019. P. 88-99.

Raza T., Omar A., Nath Sh. Form Based Codes in District Centre. International Jornal of Creative Research Thoughts. 2020. Vol.8. Issue 6. ISSN: 2320-2882

Daniel G., Parolek A.I.A., Parolek K., Paul C. Crawford FAICP. Form Based Codes: A Guide for Planners, Urban Designers, Municipalities, and Developers. John Wilet & Sons, Inc., 2008. March. P.352. ISBN: 978-0-470-04985-3.

Smart Growth / Smart Energy Toolkit Modules - Form-Based Codes (FBCs). Mass. gov. URL: https://www.mass.gov/service-details/smart-growth-smart-energy-toolkit-modules-form-based-codes-fbcs. (дата звернення: 27.07.2021 р.)

Elliot D., Lorn J., Russell J., Voss C. Applying Form-Based Codes in the Real World. Plan On It. 2013. November. URL: https://law.pace.edu/sites/default/files/LULC/Conference_2013/Applying%20Form%20Based%20Codes%20in%20the%20Real%20World%20-%20Full.pdf (дата звернення: 27.07.2021 р.)

Form-Based Codes Best Practices. Ministry of housing and Urban Affairs. P. 31.

Form-Based Codes. Policy workbook. Ministry of housing and Urban Affairs. P. 80.

Быков В.Е. Всеобщая история архитектуры. Архитектура античного мира (Греция и Рим). Москва: Стройиздат, 1973. Том II. C. 689.

Кошеленко Г. А. Всеобщая история архитектуры. Архитектура античного мира (Греция и Рим). Москва, Стройиздат, 1973. Том II. C. 712.

Кауфман С. А. Всеобщая история архитектуры. Архитектура античного мира (Греция и Рим). Москва, Стройиздат, 1973. Том II. C. 712.

Гордумсамара: Твой конструктор двора. URL: http://gordumasamara.ru/news/tvoj-konstruktor-dvora-4-rajona-samary-v-liderax-po-chislu-zayavok/?doing_wp_cron=1625846169.0871200561523437500000 (дата звернення: 27.07.2021 р.)

Победители конкурса проектов благоустройства дворового пространства жилого комплекса «Самоцветы Востока» в Ижевске. 2018. URL: http://tehne.com/event/novosti/pobediteli-konkursa-proektov-blagoustroystva-dvorovogo-prostranstva-zhilogo-kompleksa-samocvety-vostoka-v-izhevske (дата звернення: 27.07.2021 р.)

Открытое проектирование при разработке проекта благоустройства дворовой территории. Студенческий научный форум – 2017. URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017039291 (дата звернення: 27.07.2021 р.)

Alexander C. A Pattern Language: Towns, Bildings, Construction: New York. Oxford University Press, 1977. 1096 р.

Fulton W. The New Urbanism. Hope or hype for American communities? 1997. 32 р. URL:

https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/the-new-urbanism-full.pdf (дата звернення: 27.07.2021 р.)

Katz P. The New Urbanism: Toward an Architecture of Community. New York: McGraw-Hill, 1994. 245 р. ISBN-13: 978-0070338890.

Daniel K. Slone, Doris S. Goldstein and W. Andrew Gowder. A Legal Guide to Urban and Sustainable Development: John Wiley & Sons, 2008. 368 р. ISBN: 978-0-470-05329-4.

Антоненко Н. В., Румілець Т. С., Дмітрик Н. О. Особливості ревіталізації житлових внутрішньодворових просторів радянського періоду м. Одеси. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2020. №57. С. 147-165.

Новый проект благоустройства дворовых территорий Твой конструктор двора. НИА САМ. 2018. URL: https://www.niasam.ru/obschestvo/samartsy-aktivno-vklyuchayutsya-v-novyj-proekt-blagoustrojstva-dvorovyh-territorij-tvoj-konstruktor-dvora-115255.html (дата звернення: 27.07.2021 р.).

Конструктор дворовых пространств для микрорайона Новокольцовский. Школа главного архитектора. 2016. URL: https://arch.school/sinara-development_1 (дата звернення: 27.07.2021 р.)

Рекомендации по благоустройству дворов. Ижевск. 2019. URL: http://www.kamrayon.ru/city/gorodskaya-sreda/Рекомендации по благоустройству дворов - альбом.pdf (дата звернення: 27.07.2021 р.).

Рекомендации по благоустройству дворовых территорий в Удмуртской Республике. Центра развития городской среды Удмурдской республики. 2019. URL: http://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_62252_1.pdf (дата звернення: 27.07.2021 р.).

References

Pomynchyk М. (2019). The Development and functions of consulting in modern architectural design [Rozvytok ta funktsii konsaltinhu v suchasnomu arkhitektornomu proektuvannia]. (PhD dissertation). Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv. (In Ukranian).

Singh Sh. Sw. (2010). Form-Based Codes: An Alternative Method for Development Regulation. Institute of Town Planners, India Journal, 7-2, 27 – 33. (In English)

Madden M. E., Spikowski B. (2006). Place Making with Form-Based Codes. Urban land Institute. [online] URL:

https://www.growsmartri.org/training/Place%20Making%20with%20Form%20Based%20Code%20Article%20-%20Urban%20Land%202006.pdf. [Date of reference 21.02.2021]. (In English).

Zhang Y., Schnabel M. A. (2019). Parametric Thinking in Form-Based Code Evaluation. Environmental Science and Sustainable Development, 88 – 99. DOI:10.21625/essd.v3iss2.379. (In English).

Raza T., Omar A., Nath Sh. (2020). Form Based Codes in District Centre. International Journal of Creative Research Thoughts. Vol. 8. (Issue 6). ISSN: 2320-2882. (In English).

Daniel G., Parolek A.I.A., Parolek K., Paul C. (2008). Crawford FAICP. Form Based Codes: A Guide for Planners, Urban Designers, Municipalities, and Developers. John Wilet & Sons, 352. ISBN: 978-0-470-04985-3. (In English).

(2015). Smart Growth / Smart Energy Toolkit Modules - Form-Based Codes (FBCs). Mass.gov. [online] URL: https://www.mass.gov/service-details/smart-growth-smart-energy-toolkit-modules-form-based-codes-fbcs. [Date of reference 21.02.2021]. (In English).

Elliot D., Lorn J., Russell J., Voss Ch. (2013). Applying Form-Based Codes in the Real World. Plan On It. [online] URL: https://law.pace.edu/sites/default/files/LULC/Confernce_2013/Applying%20Form%20Based%20Codes%20in%20the%20Real%20World%20-%20Full.pdf. [Date of reference 21.02.2021]. (In English).

Form-Based Codes Best Practices. Ministry of housing and Urban Affairs, 31. (In English)

Form-Based Codes. Policy workbook. Ministry of housing and Urban Affairs, 78. (In English)

Bykov V.E. (1973). General history of architecture. Architecture of the ancient world (Greece and Rome) [Vseobshchaia ystoryia arkhytektury. Arkhytektura antychnoho myra (Hretsyia y Rym)], II, 689. Moskow: Stroyizdat. (In Russian).

Koshelenko G. А. (1973). General history of architecture. Architecture of the ancient world (Greece and Rome) [Vseobshchaia ystoryia arkhytektury. Arkhytektura antychnoho myra (Hretsyia y Rym)], II, 712. Moskow: Stroyizdat. (In Russian).

Kaufman S.А. (1973). General history of architecture. Architecture of the ancient world (Greece and Rome) [Vseobshchaia ystoryia arkhytektury. Arkhytektura antychnoho myra (Hretsyia y Rym)], II, 712. Moskow: Stroyizdat. (In Russian).

(2018). Gordumasamara Your yard constructor. [Tvoi konstruktor dvora] [online] URL: http://gordumasamara.ru/news/tvoj-konstruktor-dvora-4-rajona-samary-v-liderax-po-chislu-zayavok/?doing_wp_cron=1625846169.0871200561523437500000. [Date of reference 21.02.2021]. (In Russian).

(2018). Winners of the competition of projects for the improvement of the courtyard space of the residential complex Samotsvety Vostoka in Izhevsk. [Pobedytely konkursa proektov blahoustroistva dvorovoho prostranstva zhyloho kompleksa Samotsvety Vostoka v Yzhevske.] [online] URL: http://tehne.com/event/novosti/pobediteli-konkursa-proektov-blagoustroystva-dvorovogo-prostranstva-zhilogo-kompleksa-samocvety-vostoka-v-izhevske. [Date of reference 21.02.2021]. (In Russian).

(2017). Student Scientific Forum – 2017. Open design in the development of a yard improvement project. [Studencheskyi nauchnyi forum – 2017. Otkrytoye proektyrovanye pry razrabotke proekta blahoustroistva dvorovoi terrytoryy] [online] URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017039291. [Date of reference 21.02.2021]. (In Russian).

Alexander C. (1977). A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. New York; Oxford University Press. (In English).

Fulton W. (1997). The New Urbanism. Hope or hype for American communities? [online] URL:

https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/the-new-urbanism-full.pdf. [Date of reference 21.02.2021]. (In English).

Katz P. (1994). The New Urbanism: Toward an Architecture of Community. New York: McGraw-Hill. ISBN: 13:978-0070338890. (In English).

Daniel K. S., Doris S. G. and Andrew G. W. (2008). A Legal Guide to Urban and Sustainable Development: John Wiley & Sons, 368 р. ISBN: 978-0-470-05329-4. (In English).

Antonenko N. V., Rumilets T. S., Dmetrik N. O. (2020) Revitalization features of Soviet living inner courtyard spaces in Odesa. Contemporary problems of architecture and economy. 2020. No. 57. S. 147-165. (In Ukrainian)

(2018). The new project for the improvement of courtyard areas Your courtyard constructor. [Novyi proekt blahoustroistva dvorovykh terrytoryi Tvoi konstruktor dvora]. [online] URL: https://www.niasam.ru/obschestvo/samartsy-aktivno-vklyuchayutsya-v-novyj-proekt-blagoustrojstva-dvorovyh-territorij-tvoj-konstruktor-dvora-115255.html. [Date of reference 21.02.2021]. (In Russian).

(2016). Chief Architect School. The yard space constructor for the Novokoltsovsky microdistrict. [Shkola hlavnoho arkhytektora. Konstruktor dvorovykh prostranstv dlia mykroraiona Novokoltsovskyi]. [online] URL: https://arch.school/sinara-development_1. [Date of reference 21.02.2021]. (In Russian).

(2019). Recommendations for the improvement of courtyards. Izhevsk. [Rekomendatsyy po blahoustroistvu dvorov. Izhevsk]. URL: http://www.kamrayon.ru/city/gorodskaya-sreda/Рекомендации по благоустройству дворов - альбом.pdf (In Russian).

(2019). Center for the Development of the Urban Environment of the Udmund Republic. Recommendations for the improvement of courtyard areas in the Udmurt Republic. [Tsentr razvytyia horodskoi sredy Udmundskoi respublyky. Rekomendatsyy po blahoustroistvu dvorovыkh terrytoryi v Udmurtskoi Respublyke.] [online] URL: http://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_62252_1.pdf. [Date of reference 21.02.2021]. (In Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Діденко, К., Антоненко, Н., & Лялюк, І. (2021). «КОНСТРУКТОР МІСТА» (FORM-BASED CODES) ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ХАРКОВА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 169–190. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.169-190

Номер

Розділ

Статті