ЗАСТОСУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОЛОРИСТИКИ ІНТЕР’ЄРУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКІВ-ДИЗАЙНЕРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.107-115

Ключові слова:

естетичні можливості колористики, колір, інтер’єр, професійна підготовка художників-дизайнерів

Анотація

В статті досліджуються основні естетичні можливості колористики інтер’єру. В результаті аналізу визначено основні умови естетичного впливу колористики інтер’єрного простору. Проаналізовано взаємозв’язок кольору, при зоровому сприйнятті, з фізіологічними, психологічно-асоціативними реакціями та емоційними відчуттями. Враховано важливість суб’єктивного розуміння кольору – колірні переваги і питання колірної культури. Визначені асоціативні можливості кольору, як засоби емоційного, естетичного, а також символічного впливу. В результаті, розроблено та запропоновано основні естетичні можливості колористики в інтер’єрі, які складаються з логічно-послідовних етапів, кінцевою метою яких являється реалізація колористичного проекту інтер’єру, що є необхідним в навчальному процесі підготовки фахівців художників-дизайнерів для їх майбутньої професійної діяльності.

Біографії авторів

Оксана Пилипчук

кандидат технічних наук, кафедра дизайну

Андрій Полубок, Київський національний університет будівництва і архітектури

кафедра дизайну

Посилання

Список використаних джерел

Божко Ю.Г. Красота и польза красоты (системная эстетика архитектуры и дизайна). Х.: Курсор, 2002. 313 с.

Гетте И.-В. и его учение о цвете / состав. С.В. Месяц. М.: Кругъ, 2012. 464 с.

Ефимов А.В., Минервин Г.В., Ермолаев А.П., Шимко В.Т., Щептиков Н.И., Гаврилина А.А., Кудряшев Н.К. Дизайн архитектурной среды: учебник для вузов. М.: Архитектура – С, 2006. 504 с.

Пилипчук О.Д. Проблема асоціативності кольору в інтер’єрі, художньо-декоративного оздоблення та методи засвоєння практичних прийомів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2014. Вип. № 36. С. 220–225.

Пилипчук О.Д., Полубок А.П. Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів // Science Rise. 2019. Вип. № 4(57). С. 36–39. DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.164772.

Полубок А.П., Кащенко А.В. (2020). Методы корректировки масштабной соразмерности скульптуры и архитектурного пространства. Colloquium-journal, Warszawa, Polska, 25(77), 4–7. DOI: https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12170.

Раннев В.Р. Интерьер. М.: Высшая школа, 1987. 232 с.

Техническая эстетика и дизайн: словарь под общей ред. М.М. Калиничевой. М.: Академический проект: Культура, 2012. 356 с.

Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учебное пособие. Москва: Архитектура-С, 2007. 160 с.

Liu, A., Tuzikas, A., Zukauskas, A., Member, S., Vaicekauskas, R., Vitta, P., Shur, M. (2013). Cultural Preferences to Color Quality of Illumination of Different Artwork Objects Revealed by a Color Rendition Engine. IEEE Photonics Journal, 5(4), 1943-0655. DOI: https://doi.org/10.1109/JPHOT.2013.2276742.

Meerwein, G., Rodeck, B. (2007). Farbe – Kommunikation. Die Durchsicht der Übersetzung ins Englische besorgte F.H. Mahnke. Basel, Boston, Berlin: Raum Birkhäuser Verlag AG, 152. ISBN 3-7643-7596-5.

Cinzia1 D.D., Vittorio G.. Neuroaesthetics: a review. (2009). Current Opinion in Neurobiology, 19(2009), 682–687. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conb.2009.09.001.

Günes E., Olguntürk N. Color-emotion associations in interiors. (2020). Color Res Appl, 45 (2020), 129–141. DOI: https://doi.org/10.1002/col.22443.

Ulusoy B., Olguntürk N., Aslanoglu R. (2021). Pairing colours in residential architecture for different interior types. Color Res Appl, 46 (2021), 1079–1090. DOI: https://doi.org/10.1002/col.22640.

Yildirima K., Akalin-Baskayab A., Hidayetoglu M.L. (2007). Effects of indoor color on mood and cognitive performance. Building and Environment 42(2007), 3233–3240. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.07.037.

References

Bozhko Ju.G. Krasota i pol'za krasoty (sistemnaja jestetika arhitektury i dizajna). H.: Kursor, 2002. 313 s. 16. (in Russian)

Gette I.-V. i ego uchenie o cvete / sostav. S.V. Mesjac. M.: Krug, 2012. 464 s. (in Russian)

Efimov A.V., Minervin G.V., Ermolaev A.P., Shimko V.T., Shheptikov N.I., Gavrilina A.A., Kudrjashev N.K. Dizajn arhitekturnoj sredy: uchebnik dlja vuzov. M.: Arhitektura – S, 2006. 504 s. (in Russian)

Pylypchuk O.D. Problema asociatyvnosti koljoru v inter'jeri, khudozhnjo-dekoratyvnogho ozdoblennja ta metody zasvojennja praktychnykh pryjomiv // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannja. Kyjiv: KNUBA, 2014. Vyp. № 36. S. 220–225. (in Ukrainian)

Pylypchuk O.D., Polubok A.P. Rishennja tvorchogho zadumu khudozhnjo-dekoratyvnoji formy v zalezhnosti vid zastosovanykh materialiv // Science Rise. 2019. Vyp. № 4(57). S. 36–39. DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.164772. (in Ukrainian)

Polubok A.P., Kashhenko A.V. (2020). Metody korrektirovki masshtabnoj sorazmernosti skul'ptury i arhitekturnogo prostranstva. Colloquium-journal, Warszawa, Polska, 25(77), 4–7. DOI: https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12170. (in Russian)

Rannev V.R. Inter'er. M.: Vysshaja shkola, 1987. 232 s. (in Russian)

Tehnicheskaja jestetika i dizajn: slovar' pod obshhej red. M.M. Kalinichevoj. M.: Akademicheskij proekt: Kul'tura, 2012. 356 s. (in Russian)

Shimko V.T. Osnovy dizajna i sredovoe proektirovanie: uchebnoe posobie. Moskva: Arhitektura-S, 2007. 160 s. (in Russian)

Liu, A., Tuzikas, A., Zukauskas, A., Member, S., Vaicekauskas, R., Vitta, P., Shur, M. (2013). Cultural Preferences to Color Quality of Illumination of Different Artwork Objects Revealed by a Color Rendition Engine. IEEE Photonics Journal, 5(4), 1943-0655. DOI: https://doi.org/10.1109/JPHOT.2013.2276742. (in English)

Meerwein, G., Rodeck, B. (2007). Farbe – Kommunikation. Die Durchsicht der Übersetzung ins Englische besorgte F.H. Mahnke. Basel, Boston, Berlin: Raum Birkhäuser Verlag AG, 152. ISBN 3-7643-7596-5. (in English)

Cinzia1 D.D., Vittorio G.. Neuroaesthetics: a review. (2009). Current Opinion in Neurobiology, 19(2009), 682–687. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conb.2009.09.001. (in English)

Günes E., Olguntürk N. Color-emotion associations in interiors. (2020). Color Res Appl, 45 (2020), 129–141. DOI: https://doi.org/10.1002/col.22443. (in English)

Ulusoy B., Olguntürk N., Aslanoglu R. (2021). Pairing colours in residential architecture for different interior types. Color Res Appl, 46 (2021), 1079–1090. DOI: https://doi.org/10.1002/col.22640. (in English)

Yildirima K., Akalin-Baskayab A., Hidayetoglu M.L. (2007). Effects of indoor color on mood and cognitive performance. Building and Environment 42(2007), 3233–3240. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.07.037. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Пилипчук, О., & Полубок, . А. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОЛОРИСТИКИ ІНТЕР’ЄРУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКІВ-ДИЗАЙНЕРІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 107–115. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.107-115

Номер

Розділ

Статті