ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ З АДАПТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ, ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.94-106

Ключові слова:

нерухома культурна спадщина, ЮНЕСКО, Пристосування, превентивні заходи, повторне використання, популяризація

Анотація

В статті висвітлюється процес пристосування та охорони об’єктів нерухомої культурної спадщини. Їх захист, а також використання, повинні розглядатися в процесі планування сталого міського розвитку, встановлюючи всі обмеження, пов'язані з використанням об’єкту, задля вдалого збереження в максимально автентичному вигляді. Використання нерухомої культурної спадщини для нових цілей або її охорони, реконструкції та облаштування представляє сьогодні великий виклик для архітекторів, урбаністів та компетентних служб охорони. Практика показала, що застосування заходів технічного захисту будівель культурної спадщини може забезпечити збереження пам’яток, проте їх тривале використання вважається превентивним методом збереження і є більш сприятливими, особливо маючи соціально виправдану мету. Виходячи з припущення, що основною метою адаптивного повторного використання нерухомої культурної спадщини є її оновлення та облаштування, а також створення позитивного іміджу, економічного прогресу та просування інтересів пам’ятки, в цій статті розглядаються результати та переваги адаптації успадкованого забудованого середовища шляхом аналізу трьох європейських укріплень: об’єктів національної культурної спадщини - Гогенверфен (Австрія), Люблянський замок (Словенія) та об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Каркассон (Франція). Окрім того, в статті проаналізовано успішний досвід охорони спадщини в Німеччині методом превентивної консервації, яка також включає в себе адаптацію та повторне використання.

Біографії авторів

Ірина Коротун , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор архітектури, професор кафедри Архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Юліана Баланюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат політ.наук, асистент кафедри Архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Посилання

Список джерел

Bullen, P.A. and Love, P.E.D. (2011), "Adaptive reuse of heritage buildings", Structural Survey, Vol. 29 No. 5, pp. 411-421. URL: https://doi.org/10.1108/02630801111182439 (дата звернення: 26.08.2021).

Bullen, P. and Love, P. (2011), "Factors influencing the adaptive re‐use of buildings", Journal of Engineering, Design and Technology, Vol. 9 No. 1, pp. 32-46. URL: https://doi.org/10.1108/17260531111121459 (дата звернення: 26.08.2021).

Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи від 03.10.1985 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_226#Text (дата звернення: 26.08.2021).

Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам’яток й визначних місць (Венеціанська Хартія) // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_757#Text (дата звернення: 26.08.2021).

English Heritage (2012). New Work in Historic Places of Worship, English Heritage, London. URL: http://www.hrballiance.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/places-of-worship-2012.pdf (дата звернення: 26.08.2021).

О.А.Егорова. Реставрация памятников архитектуры и проблема фасадизма. Вестник гражданских инженеров, 2017, №1 (60) с.16-22.

Hohenwerfen castle. Salzburger burgen and schlosser. URL: https://www.salzburg-burgen.at/en/hohenwerfen-castle/ (дата звернення: 26.08.2021).

Ljubljana castle. URL: https://www.ljubljanskigrad.si/ (дата звернення: 26.08.2021).

Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Historic Fortified City of Carcassonne. №345 // UNESCO World Heritage list. URL: http://whc.unesco.org/en/list/345 (дата звернення: 26.08.2021).

The Cite of Carcassonne. URL:http://www.carcassonne.culture.fr/ (дата звернення: 26.08.2021).

ECCO Professional guidelines. General Assembly of European Confederation of Conservator Restorers' Organizations (ECCO). URL: https://conservacion.inah.gob.mx/normativa/wp-content/uploads/Documento140.pdf (дата звернення: 26.08.2021).

Resolution of the Vantaa Meeting. National plan for preventive conservation. P.28-32 URL: https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/gl/dam/jcr:e9b524ac-ce68-4a2a-8d5b-ae5d6d456e54/10-preventiva-eng.pdf (дата звернення: 26.08.2021).

Schädler-Saub U. Weltkulturerbe Deutschland. Präventive Konservierung und Erhaltungsperspektiven / Internationale Fachtagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS, der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim / Holzminden / Göttingen und der Diözese Hildesheim in Zusammenarbeit mit der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Hildesheim, 23. bis 25. November 2006. (ICOMOS, Hefte des Deutschen Nationalkomitees XLV). (Schriften des Hornemann Instituts, Bd. 10). - Regensburg: Schnell & Steiner, 2008. - 188 s.

Seminars preventive conservation and monitoring of the architectural heritage. European Commission. URL: https://cordis.europa.eu/project/id/44131/reporting (дата звернення: 26.08.2021).

References

Bullen, P.A. and Love, P.E.D. (2011), "Adaptive reuse of heritage buildings", Structural Survey, Vol. 29 No. 5, pp. 411-421. URL: https://doi.org/10.1108/02630801111182439 (in English).

Bullen, P. and Love, P. (2011), "Factors influencing the adaptive re‐use of buildings", Journal of Engineering, Design and Technology, Vol. 9 No. 1, pp. 32-46. URL: https://doi.org/10.1108/17260531111121459 (in English).

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe [Konvenzija pro ohoronu arhitekturnoi spadsczyny Evropy] (1985) // Data base «Ukrainian law»/VR of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_226#Text (in Ukrainian).

International Charter for the Protection and Restoration of Immovable Monuments and Sites (Venice Charter) [Mizhnarodna hartia z ohorony i restavrazii neruchomychpamiatik I vyznachnysh miss (Venezianska hartia) ] (1964) // Data base «Ukrainian law»/VR of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_757#Text (in Ukrainian).

English Heritage (2012). New Work in Historic Places of Worship, English Heritage, London. URL: http://www.hrballiance.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/places-of-worship-2012.pdf (in English).

О.А.Egorova. (2017) Restoration of architectural monuments and the problem of facadeism. [Restavrazia pamiatnykiv arhitektury i problemy fasadyzmu] Civil Engineers Bulletin, №1 (60), 16-22. (in Russian)

Hohenwerfen castle. Salzburger burgen and schlosser. URL: https://www.salzburg-burgen.at/en/hohenwerfen-castle/ (in English).

Ljubljana castle. URL: https://www.ljubljanskigrad.si/ (in English).

UNESCO World Heritage list: Historic Fortified City of Carcassonne. №345 // UNESCO World Heritage list. URL: http://whc.unesco.org/en/list/345 (in English).

The Cite of Carcassonne. URL:http://www.carcassonne.culture.fr/ (in English).

ECCO Professional guidelines. General Assembly of European Confederation of Conservator Restorers' Organizations (ECCO). URL: https://conservacion.inah.gob.mx/normativa/wp-content/uploads/Documento140.pdf (in English).

Resolution of the Vantaa Meeting. National plan for preventive conservation. P.28-32. URL: https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/gl/dam/jcr:e9b524ac-ce68-4a2a-8d5b-ae5d6d456e54/10-preventiva-eng.pdf (in English).

Schädler-Saub U. Weltkulturerbe Deutschland. Präventive Konservierung und Erhaltungsperspektiven / Internationale Fachtagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS, der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim / Holzminden / Göttingen und der Diözese Hildesheim in Zusammenarbeit mit der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Hildesheim, 23. bis 25. November 2006. (ICOMOS, Hefte des Deutschen Nationalkomitees XLV). (Schriften des Hornemann Instituts, Bd. 10). - Regensburg: Schnell & Steiner, 2008. - 188 s. (in German).

Seminars preventive conservation and monitoring of the architectural heritage. European Commission. URL: https://cordis.europa.eu/project/id/44131/reporting (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Коротун , . І., & Баланюк, Ю. . (2021). ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ З АДАПТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ, ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (61), 94–106. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.94-106

Номер

Розділ

Статті