ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЩО ОБМЕЖУЮТЬ І ФОРМУЮТЬ ПРАВИЛА ІНТЕГРАЦІЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ В ІСТОРИЧНІ БУДІВЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.198-216

Ключові слова:

історичні будівлі, класифікація за ступенем цінності, властивості елементів, видимість, визначення можливості, обмеження, інтеграція СЕС

Анотація

У статті висвітлюється проблеми інтеграції сонячних фотоелектричних систем в історичні будівлі. Аналізуються найсуттєвіші чинники та їх складові (виключаючи природні та ориєнтацію), які обмежують інтеграцію сонячних електричних систем (СЕС) в історичні будівлі. Пропонується власний погляд на ступені цінності територій та самих історичних будівель і пов’язані з ними законодавчі обмеження. Визначаються основні властивості фотоелектричних елементів, що впливають на вибір рішень щодо варіантів інтеграції в будівлі різних категорій на територіях різної цінності. Оцінюється придатність для інтеграції видимих частин сонячних фотоелектричних систем, з точки зору їх вибору та адаптації їх властивостей в умовах історичного середовища. Досліджується видимість фотоелектричних елементів встановлених на зовнішній оболонці конструкцій будівель з публічних просторів, як естетична складова інтеграції та інструменти її аналізу. Зв’язок ціннісних особливостей територій та будівель з візуальною та естеричною складовою пропонується як основа розв’язання питань пов’язаних з визначенням рівня «критичності оточення», або «чутливості історичного контексту». Історичні будівлі складають значну частину будівельного фонду нашої держави. Вони є візитівкою наших історичних міст. Але їх нормальне функціонування, а можливо і їх існування, в першу чергу залежить від збереження їх утилітарної функції та адаптації до нових енергетичних реалій. Для того, щоб зберегти архітектурну спадщину для майбутніх поколінь, необхідно знайти такі підходи та рішення до енергетичної модернізації історичних будівель, що дозволять одночасно підвищуючи комфорт, знижуючи рахунки за енергію та мінімізуючи вплив на навколишнє середовище - зберегти історичні та естетичні цінності.

Біографії авторів

Аль-Ахммаді Саер Аднан, Національний університет «Львівська політехніка»

Архітектор, інженер-проектувальник ПП Алекс-проект,  аспірант кафедри архітектурного проектування та інженерії

Лариса Шулдан, Національний університет «Львівська політехніка»

Кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії

Посилання

Список джерел

Сонячна енергія в містобудуванні: Завдання МЕА SHC 51. URL: https://task51.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/Task51_ReportB2_180815.pdf (дата звернення: 05.05.2021).

Земельний кодекс : Закон України від 25.10.2001 р. №2768-III. Дата оновлення: 17.03.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення: 05.05.2021).

Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 р. №3038-VI. Дата оновлення: 01.12.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/3038-17#Text (дата звернення: 05.05.2021).

Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель : Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548. Дата оновлення: 23.07.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10#Text (дата звернення: 05.05.2021).

Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08.06.2000 р. №1805-ІІІ. Дата оновлення: 16.10.2020 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (дата звернення: 05.05.2021).

ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [Чинний від 2019-10-01]. Вид. офіц. Київ : Укрархбудінформ, 2019.

ДБН Б.2.2-3:2012. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту. [Чинний від 2012-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2012.

Пламеницька О. Казус «предмету охорони» пам’ятки архітектури як методологічна проблема. Зб. дослідницьких та науково-методичних праць НАОМА. Київ, 2013. № 21. С. 133-145.

Бевз В.М. Проблеми збереження та охорони ландшафту дахів та панорами історичного міста. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2011. №716. С. 5–14.

Вечерський В. В. Проблеми збереження історичного образу міста. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2010. № 716. С. 68–73.

Кольцова А., Танцер Б., Шміт Г., Аналіз видимості для тривимірного міського середовища. Моделі обчислень: Людський фактор. Обчислення і продуктивність: матеріали 31 конференції eCAAde (Делфт, Нидерланды, вересень 2013 р.). Делфт, 2013. С. 375-383.

References

Jørgensen, O. B., Dahlberg, J., Deschamps, L., Delmas, A., Florio, P., Frontini, F. … Voss, K. (2018). Tasks of IEA SHC 51. Solar energy in urban planning. Retrieved from: https://task51.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/Task51_Report B2 _180815.pdf. (in Ukrainian)

Land Code of Ukraine. №2768-III. §53, §91, §96, §162. (2001). (in Ukrainian)

On the regulation of urban planning activities. №3038-VI. §24, (2011) (in Ukrainian)

On approval of the Classification of types of land use. №548. (2010). (in Ukrainian)

On the protection of cultural heritage. №1805-III. §26. (2000). (in Ukrainian)

DBN B.2.2-12: 2019. Planning and development of territories. §13 [Valid from 2019-10-01]. Kind. ofits. Kyiv: Ukrarkhbudinform, (2019). (in Ukrainian)

DBN B.2.2-3: 2012. The composition and content of the historical and architectural reference plan of the settlement. [Valid from 2012-10-01]. Kind. ofits. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2012. (in Ukrainian)

Plamenytska, O (2011). The case of the "subject of protection" of architectural monuments as a methodological problem. [Kazus «predmetu okhorony» pam'yatky arkhitektury yak metodolohichna problema] Coll. research and scientific-methodical works of NAOMA. 21, pp. 133-145, (in Ukrainian)

Bevz, VM (2011). Problems of preservation and protection of the roof landscape and panoramas of the historic city. [Problemy zberezhennya ta okhorony landshaftu dakhiv ta panoramy istorychnoho mista] Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". 716, pp. 5–14. (in Ukrainian).

Vechersky, VV Problems of preserving the historical image of the city. [Problemy zberezhennya istorychnoho obrazu mista] Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". 716, pp. 68–73. (in Ukrainian)

Koltsova, A., Dancer, B., Schmidt, G (2013).Visibility Analysis for 3D Urban Environments. Computation models: The human factor - Volume 2 - Calculation and Performance: Proceedings of the 31st eCAAde Conference. Volume 2. pp. 375-383.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Аднан, А.-А. С. ., & Шулдан, Л. (2021). ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЩО ОБМЕЖУЮТЬ І ФОРМУЮТЬ ПРАВИЛА ІНТЕГРАЦІЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ В ІСТОРИЧНІ БУДІВЛІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 198–216. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.198-216

Номер

Розділ

Статті