ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФОРТИФІКАЦІЙ ЗАМКОВИХ СПОРУД НА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНУ СТРУКТУРУ МАЛИХ МІСТ ПОДІЛЛЯ XVI –XVII СТОЛІТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.177-188

Ключові слова:

Поділля, малі міста Поділля, оборонна архітектура, фортифікації, замки – фортеці, формотворчий вплив замків

Анотація

В статті розглянуті фактори, що вплинули на формування архітектурно-планувальної структури малих міст Поділля на зламі XVІ-XVII ст. Розглянуті особливості впливу змін у фортифікаційній системі міст та проаналізовано вплив цих змін на інтенсивність розвитку малих міст Поділля в період XVІ – XVII століть. Акцентовано увагу на формотворчому впливі фортифікацій замків на планувальну структуру міст, що часто був визначальним на останньому етапі формування замків та їх укріплень. Визначена роль замкових споруд  у абрису укріплень міста. Досліджено вплив розвитку фортифікацій замків та їх з’єднання з обороною структурою міст на формотворчий процес малих міст Поділля XVI – XVII століть.

Біографія автора

Наталія Бжезовська, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування

Посилання

Список джерел

Вечерський В. В. Фортеці й замки України: монографія. Деснянська правда. Чернігів, 2011. 664 с.

Мацюк О. Фортеці і замки України / О. Мацюк // Пам'ятки України. – 1991. – №2. – С. 56-59.

Нельговский Ю. А., Годованюк Е. М. Каменные замки Западной Украины конца XVI - первой половины XVII вв. // Архитектурное наследство, 1986. № 34. С. 125 - 133.

Оконченко О. М. Архітектура фортифікацій замків Західної України середини XVI - кінця XVІI століть: дис. канд. арх.: 18.00.01. НУ «ЛП». Львів, 2015. 335 с.

Пламенецька О. Фортеці й замки в Україні / О. Пламенецька, В. Вечерський // Пам'ятки України. – 1996. – № 2. – С 13-25.

Прибєга Л. В. Замки та фортеці / Л. В. Прибєга. – Київ: «Мистецтво», 2007. – 352 с.

Ричков П. А. Західноукраїнські міста-фортеці XVI - XVIII століть // Пам'ятки України. 1990. № 2. С. 20 - 22.

Сіцінський Ю. Оборонні замки західного Поділля XIV-XVII ст. / Ю.Сіцінський. – К., 1928. – 96 с.

Спадщина. Бережани. Замок Сенявських. Погляд з небес / Наследие. Бережаны. Замок. Част. 1. URL: https://dc683.4sync.com/img/LU19Og-T/s11/ 1661b090178/DJI_0113_0116_M (дата звернення 05.03.2021). 179.

Спадщина. Броди. Замок та палац / Наследие. Броды. Замок и дворец. URL: https://dc736.4sync.com/img/iq-wYsPW/s11/164130a9128/115 (дата звернення 05.03.2021).

Спадщина. Жовква. Замок. Частина 1 / Наследие. Жовква. Замок. Часть 1. URL: https://dc440.4sync.com/img/XXCWeVD1/s11/15fd52b0418/DJI_ 0108_0110_M (дата звернення 05.03.2021).

References

Vechersky V.V. (2011). Vechersky V/V/ Fjrteesses and castles of Ukraine: monograf. Desnynska Pravda. Chernihiv, 2011. 664[ Fortetzi i zamky Ukrainy: monohrafiia]. Desnyanska Pravda. Chernihiv, 664 (in Ukrainian)

Matsjuk O. ( 1991). Matsuk O. Fortesses and castles of Ukraine O.Matsuk Sights of Ukraine. 1999. №2 . p.56-59. [Fortetzi i zamky Ukrainy/ Matsjuk// Pamyatky Ukrainy]. № 2, 56-59 (in Ukrainian)

Nelhovskyi Ju.A., Hodovanjuk E.M. (1986). Nelgovsky Yu. A., Godovanyuk E.M. Stone castles of Western Ukraine of the end of XVI - first half of XVII centuries. // Architectural Heritage, 1986. № 34. c. 125 - 133. [Kamennyie zamky Zapadnoi Ukrainy kontza XVI – pervoi poloviny XVII vv.]. Arhitekturnoie nasledstvo, № 34, 125-133. (in Russian)

Okonchenko O.M. (2015). Okonchenko O.M. Architecture of fortifications of castles of Western Ukraine of the middle XVI – the end of XVII centures: dis. Cand. Arch.: 18.00.01. Well, “LP”. Lviv. 2015. [Arhitectura fortyfikatziy zamkiv Zahidnoyi Ukrainy seredyny XVI – kitsya XVII stolit: dysert. kand. arkh.]. NU “LP”. Kyiv, 335 (in Ukrainian)

Plamenetska O. (1996). Plamenetska O. Fortesses and castles in Ukraine O. Plamenetska, V.Vechersky Sights of Ukraine. 1996.№2. p.13-25 [Fortetzi i zamky v Ukraini]. Pamyatky Ukrainy. №2, 13-25. (in Ukrainian)

Prybega L.V. ( 2007). Pribega L.V. Castles and fortresses L.V. Pribega. Kyiv: “Art”, 2007. P.352 [Zamky ta fortetzi]. Kyiv: “Mystetstvo”, 352. (in Ukrainian)

Rychkov P.A. (1990). Rychkov P.A. Western Ukrainian fortresses cities of the XVI-XVIII centures Sights of Ukraine. 1990. №2.p.20-22 [Zahidnoukrayinski mista-fortetzi XVI-XVIII stolit], Pamyatky Ukrainy. №2, 20-22 .(in Ukrainian)

Sitsinsky Y. (1928). Sitsinsky Y. Defensive castles of western Podillya XIV_ XVII centures Y.Sitsinsky. K.1928.p.98. [Oboronni zamky pahidnoho Podillya XIV-XVII sn.]. K., 96.(in Ukrainian)

Spadschyna. Berezhany. Zamok Senyavskyh. Poglyad z nebes. Heritage. Berezhany. Senyavsky Castle. View from heaven / Heritage. Berezhany. Lock. Part. 1. [Nasledie. Berezhny. Zamok. Chast.1.].URL: https://dc683.4sync.com/img/LU19Og-T/s11/ 1661b090178/DJI_0113_0116_M (data zvernennya 05.03.2021). (in Ukrainian)

Spadschyna.Brody. Zamok ta palatz. Heritage. Brody. Castle and Palace [Nasledie. Brody. Zamok i palaz.]. URL: https://dc736.4sync.com/img/iq-wYsPW/s11/164130a9128/115 (data zvernennya 05.03.2021). (in Ukrainian)

Spadschyna. Zhovkva. Zamok. Chast.1. Heritage. Zhovkva. Bile.Lock. Part 1. [Nasledie. Zhovkva. Zamok. Chast. 1.] URL: https://dc440.4sync.com/img/XXCWeVD1/s11/15fd52b0418/DJI_ 0108_0110_M (data zvernennya 05.03.2021). (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Бжезовська, Н. . (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФОРТИФІКАЦІЙ ЗАМКОВИХ СПОРУД НА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНУ СТРУКТУРУ МАЛИХ МІСТ ПОДІЛЛЯ XVI –XVII СТОЛІТЬ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 177–188. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.177-188

Номер

Розділ

Статті