ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА ДАВНЬОРУСЬКИХ ПАМ’ЯТОК КИЄВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.58-66

Ключові слова:

Київ, давньоруські хрещато-баневі церкви, процес будівництва і його тривалість, будівельні ділянки, шиферні карнизи

Анотація

У статті розглядаються особливості процесу спорудження стародавніх пам’яток Києва – послідовність будівництва об’ємів храму і тривалість будівельних робіт, включно з опорядженням фасадів тиньком.

Біографія автора

Наталія Логвин, Міжнародний європейський університет

кандидат архітектури, доцент

Посилання

Список джерел

Асеев Ю., Тоцкая И., Штендер Г. Исследование галерей киевского Софийского собора // Строительство и архитктура. 1980. № 7. С.25-26.

Красовский А.К. Гражданская архитектура. Части зданий. М., 1886. 443 с.

Кресальний М.Й. Софійський заповідник у Києві. К.: Держбудвидав УРСР, 1960. 427 с.

Логвин Г.Н. О первоначальном облике храмов Киевской Руси. Архитектура Киева. Киев, 1982. С.62-70.

Логвин Н.Г. Михайловская церков на Выдубичах в Киеве. Советская археология. 1986. № 4. С. 266 – 272.

Логвин Н.Г. Шедевр на Берестовому в Києві. // Пам’ятки України. 2007. № 3. С. 2-9.

Раппопорт П.А. Русская архитектура Х-ХІІІ веков. Каталог памятников. Археология СССР. Свод археологических источников. Ленинград: Наука, 1982. Вып. Е1-47. 136 с.

Холостенко М.В. Успенський собор Печерського монастиря. Стародавній Київ. К.: Наукова думка, 1975. С.107-170.

References

Aseyev Yu., Totskaya I., Shtender G. (1980).The Investigation of the Galleries of St. Sophia Cathedral in Kyyiv. [Issledovanie galerei kiyevskogo Sofiiskogo sobora]. Stroitelstvo I architektura. № 7. Pp. 25 – 26. (in Russian).

Krasovsky A.K. (1886). Civil Architecture. Parts of Building. [Grazhdanskaya arhitektura. Chasti zdanii]. 443 p. (in Russian).

Kresalny M. (1960). Sofiisky Preserve in Kyyiv. [Sofiisky zapovidnyk u Kyyevi]. 427 p. (in Ukrainian).

Logvin G. (1982). On the Original Appearance of Kyyivаn Rus` Churches. [O pervonachalnom oblike hramov Kiyevskoi Rusi]. Arhitektura Kiyeva. Pp.62-70. (in Russian).

Logvin N. (1986). St. Michael’s Church at Vydubytsky Monastery in Kyyiv. [Mihailovskaya tserkov Vydubitskogo monastyria v Kiyeve]. Sovetskaya arheologia. 4, 266-272. (in Russian).

Logvin N. (2007). Masterpiece at Berestove in Kyyiv. [Shedevr na Berestpvomu v Kyyevi]. Pamyatky Ukrainy, 3, 2-9. (in Ukrainian).

Rappoport P.A.(1982). Rus` architecture of the X-th – the XIII-th centuries. The Catalogue of monuments. [Russkaya arhitektura X-XIII vekov. Katalog pamiatnikov]. Arheologia SSSR. Svod arheologicheskih istochnikov. Is. E1-47. 136 p. (in Russian).

Кholostenko M. (1975). The Cathedral of the Assumption of Pechersky Monastery. Ancient Kyyiv. Pp. 107 – 170. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Логвин, Н. (2021). ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА ДАВНЬОРУСЬКИХ ПАМ’ЯТОК КИЄВА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 58–66. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.58-66

Номер

Розділ

Статті