НАСЛІДУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ІСТОРИЧНИХ ФОРМ У ФОРМОТВОРЕННІ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.36-45

Ключові слова:

Формоутворення, сакральний простір, традиція, архітектурний модернізм, символ, мистецтво, сакральна архітектура

Анотація

У статті проаналізовано наслідування традиційних історичних форм у формотворенні сакрального простору.

Представлено основні приклади світового архітектури, які частково, або повністю копіюють історичні форми.

Репрезентовано розвиток сакральної архітектури епохи модернізму у її наслідуванні.

Представлено феномен сприйняття у певних видимих фігурах предметів вираз більш загальної ситуації, вираз певного типу поглядів або колективних переконань.

Розглянуто використання традиційних форм в модерністській архітектурі, які в той же час не є повною відмовою від модерністських уподобань, але також спробою по новому трактувати геометрію традиційних історичних форм.

Представлено поєднання національного ландшафту та місцевої специфіки та європейських усталених традиційних форм сакрального простору.

Розглянуто протиріччя у сприйнятті сакрального простору та прочитання символіки його змісту.

Також представлено спробу адаптувати принципи модернізму до потреб формотворення сакрального простору, в якому після призупинення історичних знань шукається суть досліджуваного явища, що розуміється як його незмінна риса.

Релігія, мистецтво, наука, мова представленні як форми мислення людини про реальність із формами гносеологічно зрозумілого символу.

Виявлено необхідність враховувати взаємозв'язок між певними формами та повідомленнями, що через них передаються у формотворенні сакрального простору.

Виокремлено символи, що вказують не на сакральну реальність, а на певні інтелектуальні тенденції, соціальні ситуації чи вирази культури.

Біографія автора

Лілія Гнатюк, Національний авіаційний університет

кандидат архітектури, доцент

Посилання

Література

Barbara Bielecka, Świątynia Matki Bożej Licheńskiej, Wrocław. 2004.

Cezary Wąs, Sacrum w architekturze, „Architectus”, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. 2002. s. 39–48.

Cezary Wąs, Symbolika czasu w architekturze sakralnej. Elżbieta Przybył Religia wobec historii, historia wobec religii, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006, s. 437–447.

Damian Prelovsek, Plečnikowa sakralna umetnost, Koper, Ognijsce 1999.

Dominique Delaunay, Maurice Culot, Mart in Meade, Dom Bellot, moine-architecte 1876––1944, Institut Francais d’Architecture, Norma, Paris 1996.

Edwin Heathcote, Imre Makovecz. The Wings of Soul, Academy Editions, London–Chichester 1997.

Edwin Heathcote, Iona Spens, Church builders, Academy Editions, London – Chichester 2001.

Franz Schultze, Philip Johnson. Leben und Werk, przeł. Alfred A. Knopf, Springer-Verlag, Wien. 1996. s. 381.

Katarzyna Marciniak, Licheń i jego świat, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1999.

Liliia Gnatiuk, Metal and iron construction in sacral space shaping / L. Gnatiuk, H. Novik, M. Melnyk // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - V. 953(1). - P. 10 DOI: 10.1088/1757-899X/953/1/012078 ISSN: 1757-8981

Liliia Gnatiuk, AESTHETICS SHAPING SACRED SPACE/ Gnatiuk L., Terletska M. // Theory and practiсe of design. Collection of scientific papers. – Issue 11. Technical aesthetics. – К.: NAY, 2017. – C. 42–56.

Nnamdi Elleh, Examining the Aspiration of Modern Architecture In East Africa around Independence. Conference Proceedings: Modern Architecture In East Africa around Independence, Dar es Salam (Tanzania). s. 36–38.

Peter Blake, Philip Johnson, Birkhäuser-Verlag für Architektur, Basel–Berlin–Boston 1996. s. 151–153.

Philip Johnson, Richard Payne, Hilary Lewis, Stephen Fox, The architecture of Philip Johnson, Bulfinch Press, Boston– New York–London. 2002. s. 329.

Popiel Jan SJ, Sakralny wyraz dawnych i współczesnych form architektury sakralnej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 3, 1984, s. 225–229.

Randall S. Lindstron, Creativity and contradiction. European churches since. 1970, Foreword by Robert H. Schuller, American Institute of Architects Press, Washington D.C. 1988.

Rudolf Schwarz, The Church Incarnate, the Sacred Function of Christian Architecture, Henry Regnery Company, Chicago 1958. s. 76–155.

Steven J. Schloeder, Architecture in Communion. Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture, Ignatius Press, San Francisco 1998. s. 48-225.

Гнатюк Л.Р. Протиріччя у формуванні художнього образу сакрального простору в архітектурі ХХ століття. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. – Вип. 56. – К.: КНУБА, 2020. – C. 17–31.

Гнатюк Л.Р. Роль мистецтва та символу у формуванні сакрального простору. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. – Вип. 58. – К.: КНУБА, 2021. – C. 26–42. DOI: 10.32 347/2077-3455.2020.58.32-47

References

Barbara Bielecka, Świątynia Matki Bożej Licheńskiej, Wrocław 2004. (in Polish).

Cezary Wąs, Sacrum w architekturze, „Architectus”, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 12, 2002, 2, s. 39–48. (in Polish).

Cezary Wąs, Symbolika czasu w architekturze sakralnej, [w:] Elżbieta Przybył (red.), Religia wobec historii, historia wobec religii, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006, s. 437–447. (in Polish).

Damian Prelovsek, Plečnikowa sakralna umetnost, Koper, Ognijsce 1999. (in Polish).

Dominique Delaunay, Maurice Culot, Mart in Meade, Dom Bellot, moine-architecte 1876––1944, Institut Francais d’Architecture, Norma, Paris 1996. (in France).

Edwin Heathcote, Imre Makovecz. The Wings of Soul, Academy Editions, London–Chichester 1997. (in English).

Edwin Heathcote, Iona Spens, Church builders, Academy Editions, London – Chichester 2001. (in English).

Franz Schultze, Philip Johnson. Leben und Werk, przeł. Alfred A. Knopf, Springer-Verlag, Wien. 1996. s. 381. (in German).

Katarzyna Marciniak, Licheń i jego świat, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1999. (in Polish).

Liliia Gnatiuk Metal and iron construction in sacral space shaping / L. Gnatiuk, H. Novik, M. Melnyk // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - V. 953(1). - P. 10 DOI: 10.1088/1757-899X/953/1/012078 ISSN: 1757-8981 (in English).

Liliia Gnatiuk AESTHETICS SHAPING SACRED SPACE/ Gnatiuk L., Terletska M. // Theory and practiсe of design. Collection of scientific papers. – Issue 11. Technical aesthetics. – К.: NAY, 2017. – C. 42–56. (in English).

Nnamdi Elleh, Examining the Aspiration of Modern Architecture In East Africa around Independence. Conference Proceedings: Modern Architecture In East Africa around Independence, Dar es Salam (Tanzania), 27–29.06.2005. s. 36–38. (in English).

Peter Blake, Philip Johnson, Birkhäuser-Verlag für Architektur, Basel–Berlin–Boston 1996. s. 151–153. (in German).

Philip Johnson, Richard Payne, Hilary Lewis, Stephen Fox, The architecture of Philip Johnson, Bulfinch Press, Boston– New York–London. 2002. s. 329. (in English).

Popiel Jan SJ, Sakralny wyraz dawnych i współczesnych form architektury sakralnej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 3, 1984, s. 225–229. (in Polish).

Randall S. Lindstron, Creativity and contradiction. European churches since 1970, Foreword by Robert H. Schuller, American Institute of Architects Press, Washington D.C. 1988. (in English).

Rudolf Schwarz, The Church Incarnate, the Sacred Function of Christian Architecture, Henry Regnery Company, Chicago 1958. s. 76–155. (in English).

Steven J. Schloeder, Architecture in Communion. Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture, Ignatius Press, San Francisco 1998. s. 48-225. (in English).

Gnatіuk L.R. Contradictions in the Formation of the Artistic Image of Sacred Space in XX Century architecture. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannja. Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk. –Vyp. 56. – K.: KNUBA, 2020. – C. 17–31. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.17-31. (in Ukrainian).

Gnatіuk L.R. The role of art and symbol in the formation of sacred space.. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. – Vyp. 58. – K.: KNUBA, 2021. – C. 26–42. DOI: 10.32 347/2077-3455.2020.58.32-47 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Як цитувати

Гнатюк, Л. (2021). НАСЛІДУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ІСТОРИЧНИХ ФОРМ У ФОРМОТВОРЕННІ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 36–45. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.36-45

Номер

Розділ

Статті