ПРО КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНДАМЕНТІВ КИЇВСЬКИХ ПАМ’ЯТОК Х – ХІІ СТОЛІТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.348-359

Ключові слова:

давньоруські пам’ятки, стрічкові фундаменти, дерев’яні субструкції з кілків і брусів, вапняно-цем’янковий розчин

Анотація

У статті розглядаються особливості влаштування фундаментів давньоруських пам’яток Х-ХІІ ст., характер влаштування яких дозволяє з певною часткою ймовірності реконструювати архітектурну композицію споруд. В найбільш ранніх відомих нам пам’ятках Києва Х ст. – центричній споруді на Старокиївській горі та Софійській брамі фундаменти зведені з буту на глиняному розчині. З кінця Х ст. у фундаментах київських споруд використовується вапняно-цем’янковий розчин, а в підошві стрічкових фундаментів влаштовують дерев’яні субструкції у вигляді забитих в землю кілків і поздовжніх брусів, залитих розчином. Одними з перших пам’яток з такими фундаментами були Десятинна церква (990-996 рр.) та палацові споруди поблизу неї.

Субструкції у вигляді дерев’яних кілків і лежнів були у фундаментах київських пам’яток ХІ ст. – Золотих воріт, Софійського собору, Ірининської церкви (на території Софійського заповідника) та храму Кловського монастиря, відомі також і в інших пам’ятках ХІ ст. – в Софійському соборі в Новгороді та Михайлівській церкві в Переяславі.

На деяких ділянках планів стародавніх київських пам’яток стрічки фундаментів не мали перев’язі в кладці та були покладені впритул. Такі фундаменти були в Десятинній церкві (в південній і західній частинах) і в Софійському соборі, де фундаменти зовнішніх галерей і сходових башт не були пов’язані з фундаментами основного об’єму; в Михайлівській церкві Видубицького монастиря впритул до основного об’єму покладені фундаменти нартексу і апсид. Таке влаштування фундаментів дозволяло уникнути деформацій конструкцій, що вище розташовані, від нерівномірного оссідання різних частин будівлі внаслідок нерівномірного тиску на грунт. В Десятинній церкві, Софійському соборі та храмі на Клові фундаменти зовнішніх галерей не пов’язані з основним об’ємом поперечними стрічками. Отже, на них не могли бути зведені стіни та склепінчасті перекриття або другі поверхи, інакше в результаті нерівномірного осідання ділянок фундаментів конструкції, що вище лежать, зазнали руйнування. Таким чином, галереї київських пам'яток були одноповерховими з легкими перекриттями за кроквами.

Біографія автора

Наталія Логвин , Міжнародний європейський університет

кандидат архітектури, доцент

Посилання

Список джерел

Асеев Ю.С., Харламов В.А., Сикорский М.И. Исследования Михайловского собора в Переяславе-Хмельницком. Славяне и Русь. Киев: Наукова думка, 1979. С.122 – 137.

Белов Г.Д. Отчет о раскопках в Херсонесе за 1935-1936 гг. Симферополь: Госиздат Крымской АССР, 1938. 351 с.

Витрувий Марк. Десять книг об архитектуре. Москва: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1936. 331 с.

Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска ХІІ-ХІІІ веков. Ленинград: Наука, 1979. 414 с.

Каргер М.К. Археологические исследования древнего Киева. Отчеты и материалы. Киев: Изд-во АН УССР, 1950. 252 с.

Каргер М.К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры: в 2 т. Ленинград, Москва: Изд-во АН СССР, 1961. Т.2. 661 с.

Красовский А.К. Гражданская архитектура. Части зданий. Москва, 1886. 443 с.

Логвин Г.Н. Новые наблюдения в Софии Киевской. Культура средневековой Руси. Ленинград: Наука, 1978. С. 154-160.

Логвин Н.Г. Михайловская церков на Выдубичах в Киеве. Советская археология. 1986. № 4. С.266-272.

Мовчан І.І., Харламов В.О. Стародавній Клов. Археологія Києва. Дослідження і матеріали. – Київ: Наукова думка, 1979. С. 70 – 84.

Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре: в 2 т. – Москва: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1936. Т.1. Разд. паг. стр.

Раппопорт П.А. Русская архитектура Х – ХІІІ веков. Каталог памятников. Археология СССР. Свод археологических источников. Ленинград: Наука, 1982. Вып. Е1-47. 136 с.

References

Aseyev Yu.S., Harlamov V.A, Sikorsky M.I. (1979). The investigation of St.Michael Cathedral in Pereyaslav-Khmelnytsky. [Issledovania Mihailovskogo sobora v Pereyaslave-Hmelnitskom]. Slaviane I Rus`. Pp.122-137. (in Russian).

Belov G.D. Report on the excavations at Khersones in 1935-1936 years. (1938). [Otchet o raskopkah v Hersonese za 1935-1936 gg.]. 331 p. (in Russian).

Vitruvius, Marc.(1936). The Ten Books of Architecture. [Desiat` knig ob arhitekture]. 331 p. (in Russian).

Voronin N.N., Rappoport P.A. (1979). Smolensk Architecture of the XII-th – the XIII-th cent. [Zodchestvo Smolenska XII-XIII vekov]. 414 p. (in Russian).

Karger M.K. (1950). Archaeological investigations of ancient Kyyiv. Reports and materials. [Arheologicheskiye issledovania drevnego Kiyeva. Otchety i materialy]. 252 p. (in Russian).

Karger M.K. (1961). Ancient Kiyev. Essays on the history of material culture. [Drevnii Kiyev. Ocherki po istorii materialnoi kultury]: in 2 vol.Vol.1, 661 p. (in Russian).

Krasovsky A.K. (1886). Civil Architecture. Parts of buildings. [Grazhdanskaya arhitektura. Chasti zdanii]. 443 p. (in Russian).

Logvyn G, N. (1978). New observations on St.Sophia Cathedral in Kyyiv [Novyye nabliudenia v Sofii Kiyevskoi]. Kultura srednevekovoi Rusi. Pp.154-160. (in Russian).

Logvyn N. (1986). The Church of St.Michael of Vydubetsky monastery in Kyyiv. [Mihailovskaya tserkov na Vydubichah v Kiyeve]. Sovetskaya arheologia. № 4. (in Russian).

Movchan I.I., Harlamov V.O. (1979). The Ancient Klov. [Starodavnii Klov]. Arheologia Kyyiva. Doslidzhennia i materialy. Pp.70-84. (in Ukrainian).

Palladio Andrea. (1936). The Four Books of Architecture. [ Chetyre knigi ob arhitekture]: in 2 vol. Vol. 1. (in Russian).

Rappoport P.A.(1982). Rus` architecture of the X-th – the XIII-th centuries. The Catalogue of monuments. [Russkaya arhitektura X-XIII vekov. Katalog pamiatnikov]. Arheologia SSSR. Svod arheologicheskih istochnikov. Is. E1-47. 136 p. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Логвин , Н. . (2021). ПРО КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНДАМЕНТІВ КИЇВСЬКИХ ПАМ’ЯТОК Х – ХІІ СТОЛІТЬ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 348–359. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.348-359

Номер

Розділ

Статті