НАЦІОНАЛЬНА СИМВОЛІКА, ЯК ЕЛЕМЕНТ ІДЕНТИЧНОСТІ ДЕРЖАВИ В АРХІТЕКТУРІ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ

Автор(и)

  • Ірина Тимовчак Національного університету «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.316-326

Ключові слова:

національна символіка, дипломатичне представництво, посольство, національна ідентичність, держава, нація

Анотація

У статті висвітлено особливості застосування національних символів в архітектурі сучасних дипломатичних представництв різних держав світу, з метою вираження їх ідентичності та самобутності.

Біографія автора

Ірина Тимовчак, Національного університету «Львівська політехніка»

асистент кафедри дизайну архітектурного середовища

Посилання

Список використаних джерел

Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі міста : монографія. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2008. 268 с.

Трошкіна О. А. Семантика архітектури: навч. посіб. Київ: НАУ, 2008. 55с.

Smith A. D. National Identity. Nevada: University of Nevada Press, 1991. 226 p.

A. Dobrzyńska. Tożsamość narodowa wyrażona za pomocą obiektu budowlanego na przykładzie ambasady Republiki Indii w Berlinie. Zeszyty naukowe politechniki śląskiej Seria: Architektura z. 54. 2014. № 1902. S. 69-75. URL: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/34587/BCPS_38499_2014_Tozsamosc-narodowa-w.pdf.

T. Jashari-Kajtazi. Architecture as Political Expression/ the Expression of national identity in embassy buildings; Berlin experience. ResearchGate. 2014. URL:https://www.researchgate.net/publication/309311128_Architecture_as_Political_Expression_the_Expression_of_national_identity_in_embassy_buildings_Berlin_experience.

N. D. Guenova. Form Follows Values. Explaining Embassy Architecture: PhD diss./ University of Tennessee, 2012. 202 p. URL: http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/1298.

Шумка М. Л. Українська національна символіка як репрезентант національної ідентичності. Науково-практичний журнал Актуальні проблеми філософії та соціології. 2016. (№ 9). С. 153-157.

Нагорна Л. П. Поняття „національна ідентичність” і „національна ідея” в українському термінологічному просторі. Політичний менеджмент. 2003. (№ 2). С. 14-30.

Луцишин Г.І. Проблема національної ідентичності в умовах глобалізації. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2013. (№ 25) С. 166-171.

Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с. ISBN 978-966-485-042-8

Правова сторінка: Державні символи України. URL: http://www.solor.gov.ua/info/19/8030 (дата звернення: 27.02.2021).

Юрик Я. М. Вплив ідентичності на формування архітектури Львова у XX ст./дис. канд. арх. 18.00.01 / НУ «Львіська політехніка», 2012. С. 38.

Разін А.Д., Архітектура будівель та споруд дипломатичного призначення: навч. посіб. Москва: РУДН, 2011. 178 с.

References

Cherkes B. S. Natsionalʹna identychnistʹ v arkhitekturi mista : monohrafiya. Lʹviv: NU “Lʹvivsʹka politekhnika”, 2008. 268 s. (In Ukrainian)

Troshkina O. A. Semantyka arkhitektury: navch. posib. Kyyiv: NAU, 2008. 55 s. (In Ukrainian)

Smith A. D. National Identity. Nevada: University of Nevada Press, 1991. 226 p. (English)

A. Dobrzyńska. Tożsamość narodowa wyrażona za pomocą obiektu budowlanego na przykładzie ambasady Republiki Indii w Berlinie. Zeszyty naukowe politechniki śląskiej Seria: Architektura z. 54. 2014. № 1902. S. 69-75. URL: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/34587/BCPS_38499_2014_Tozsamosc-narodowa-w.pdf (In Polisch)

T. Jashari-Kajtazi. Architecture as Political Expression/ the Expression of national identity in embassy buildings; Berlin experience. ResearchGate. 2014. URL:https://www.researchgate.net/publication/309311128_Architecture_as_Political_Expression_the_Expression_of_national_identity_in_embassy_buildings_Berlin_experience. (English)

N. D. Guenova. Form Follows Values. Explaining Embassy Architecture: PhD diss./ University of Tennessee, 2012. 202 p. URL: http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/1298. (English)

Shumka M. L. Ukrayinsʹka natsionalʹna symvolika yak reprezentant natsionalʹnoyi identychnosti. Naukovo-praktychnyy zhurnal Aktualʹni problemy filosofiyi ta sotsiolohiyi. 2016. (№ 9). S. 153-157. (In Ukrainian)

Nahorna L. P. Ponyattya „natsionalʹna identychnistʹ” i „natsionalʹna ideya” v ukrayinsʹkomu terminolohichnomu prostori. Politychnyy menedzhment. 2003. (№ 2). S. 14-30. (In Ukrainian)

Lutsyshyn H.I. Problema natsionalʹnoyi identychnosti v umovakh hlobalizatsiyi. Ukrayinsʹka natsionalʹna ideya: realiyi ta perspektyvy rozvytku. 2013. (№ 25) S. 166-171. (In Ukrainian)

Kozlovetsʹ M. A. Fenomen natsionalʹnoyi identychnosti: vyklyky hlobalizatsiyi: monohrafiya. Zhytomyr: ZHDU im. I. Franka, 2009. 558 s. ISBN 978-966-485-042-8. (In Ukrainian)

Pravova storinka: Derzhavni symvoly Ukrayiny. URL: http://www.solor.gov.ua/info/19/8030 (data zvernennya: 27.02.2021). (In Ukrainian)

Yuryk YA. M. Vplyv identychnosti na formuvannya arkhitektury Lʹvova u XX st./dys. kand. arkh. 18.00.01 / NU «Lʹvisʹka politekhnika», 2012. S. 38. (In Ukrainian)

Razin A.D., Arkhitektura budivelʹ ta sporud dyplomatychnoho pryznachennya: navch. posib. Moskva: RUDN, 2011. 178 s. (In Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Тимовчак, І. . (2021). НАЦІОНАЛЬНА СИМВОЛІКА, ЯК ЕЛЕМЕНТ ІДЕНТИЧНОСТІ ДЕРЖАВИ В АРХІТЕКТУРІ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 316–326. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.316-326

Номер

Розділ

Статті