НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ХХІ СТ.

Автор(и)

  • Любов Тютіна Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.132-151

Ключові слова:

пластична мова, сучасна архітектура, еко-архітектура, кінетичний фасад, медіа фасад, параметрична архітектура, віртуальна реальність, 3D друк, 4D друк, космічна архітектура

Анотація

Стаття присвячена виявленню та узагальненню головних тенденцій пластичної мови архітектури ХХІ ст. Загальносуспільний розвиток та науково-технічний прогрес формує умови для подальшого розвитку архітектури, пошуку нових матеріалів та нових способів проектування. Завдяки промисловій революції та розвитку технологій будівництва на початку ХХ століття з’явилась нова несуча конструктивна схема будівель. ЇЇ основою є металевий або залізобетонний каркас пов'язаний з перекриттями. Таким чином огороджувальна конструкція будівлі, стає вільною від  навантажень будівлі.  Це суттєво відрізняє пластичну мову сучасної архітектури від тієї, що булла до ХХ століття. Основним типом та прийомом формування огороджувальної конструкції будівлі став навісний фасад, що отримав велике різноманіття типів протягом ХХ століття. І на сьогодні зростає кількість нових прийомів, технологій, матеріалів, які застосовуються в проектуванні фасадів. Вони стосуються як світлопрозорих конструкцій, які повинні забезпечити світло і клімат у будівлі, так і елементів, які формують непрозорі ділянки для забезпечення вимог мікроклімату, захисту від шуму і т.д.

З початком Промислової революції та протягом ХХ століття використання земних ресурсів, призводить до нищівних наслідків та екологічних катастроф. Тому ще з середини ХХ століття провідні країни Європи взяли курс на сталий розвиток. ХХІ століття зорієнтовано на питанні покращення екології та енергозбереження. Ці зрушення не можуть не вплинути на формування нових прийомів в архітектурі. Завдання сталого  розвитку змушують шукати нові форми, прийоми  та матеріали, що забезпечать виконання цих вимог. Такі дії призводять до вдосконалення навісного фасаду, наповнення його функціональною складовою. Це є прояв  нових тенденцій та напрямів.

Також впливовим фактором появи інноваційних прийомів можна вважати економіку. Індустрія реклами, маркетингу підштовхує архітекторів до творчих пошуків проектування знакових, незвичних будівель, з динамічними ноу-хау чи медіа-технологіями. Вони стають візитівкою міського простору. Мова йде  про медіа та кінетичну архітектуру.

Сьогодення – це доба високих інформаційних технологій і вони неабияк впливають на формування обличчя сучасної архітектури. Сьогодні за допомогою комп’ютерних розрахунків з’явилась параметрична архітектура складних геометричних форм. Розвиваються нові методи проектування. За допомогою віртуальної реальності можна як демонструвати об’єкти, так і безпосередньо проектувати та редагувати.

Дизайн все більше поглинає архітектуру. Методи 3-D будівництва мають змогу зводити архітектуру будь-яких форм. Це призводить до формування об’єктів, що не залежать від місця розташування.

З кожним роком мережа інтернет насичується все більшою кількістю проєктів космічної архітектури – концептуальних рішень колонізації Марсу або Місяця. Це також входить в тенденцію заміщення архітектури дизайном.

 

Біографія автора

Любов Тютіна, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

аспірантка кафедри теорії,  історії архітектури та синтезу мистецтв

Посилання

Список джерел

Casal Moore N. Transparent solar panels for windows hit record 8% efficiency [Електронний ресурс] / Nicole Casal Moore. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://news.umich.edu/transparent-solar-panels-for-windows-hit-record-8-efficiency/.

Misiats moon station. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://aranchii.com/ua/blog/misiats-moon-station/.

Tavares, F. Self-Replicating, Self-Repairing Homes on the Moon and Mars Made of Fungi [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://scitechdaily.com/self-replicating-self-repairing-homes-on-the-moon-and-mars-made-of-fungi/.

Андрійчук О. В. Застосування 3D-друку в будівництві / О. В. Андрійчук, П. Я. Оласюк. // "Сучасні технології та методи розрахунку в будівництві",. – 2015. – №3. – С. 11 – 18.

Архітектура. Доповнена реальність в архітектурі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://lookinar.com/uk/arhitektura/.

Бабич В. Н. Динамические качества инновационних фасадов [Електронний ресурс] / В. Н. Бабич, А. Г. Кремлёв // Архитектон: известия вузов. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://archvuz.ru/2019_2/1/.

Бабич В. Н. Динамические качества инновационних фасадов [Електронний ресурс] / В. Н. Бабич, А. Г. Кремлёв // Архитектон: известия вузов. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://archvuz.ru/2019_2/1/.

Воскресенский И. Гармония и экология : пути интеграции // Ландшафтная архитектура. Дизайн. — 2004. — №3. — С.66 – 74.

Доповнена, віртуальна та інші реальності [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/dopolnennaja-virtualnaja-i-prochie-realnosti.

Загорський В. Глобальна екологічна проблема в системі національної безпеки / В. Загорський, А. Ліпенцев, Є. Борщук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2011. - Вип. 1. - С. 78-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2011_1_12

Кинетическая архитектура: удивительные здания, которые умеют двигаться! [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://pikabu.ru/story/kineticheskaya_arkhitektura_udivitelnyie_zdaniya_kotoryie_umeyut_dvigatsya_5560595.

Костенко А. Я. Медіа-архітектура – нові технології та нові можливості / А. Я. Костенко // Архітектурний вісник КНУБА. - 2013. - Вип. 1. - С. 337-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2013_1_49

Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей / Вильфрид Кох. – М: БММ, 2005. – 528 с.

Крыжановская О. А., Шарупич В. П. Экологический аспект реабилитации городской среды // Промышленное и гражданское строительство. — 1996. — № 9. — С. 17 – 18.

Лихачёв Н. Австралийские учёные изобрели 4D-печать для создания изменяющихся во времени объектов [Електронний ресурс] / Н. Лихачёв. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://tjournal.ru/science/54883-4d-printers?fbclid=IwAR18qgEDSu2dphq2f9yC3B0giYuioaM1xVdrA6UxMcsJTM_c8YZdhKwSGe0

Медиафасады: технология, применение и примеры использования. – URL: http://www.mediafasade.group-t.ru/press-centr/inmediafasad/mediafasady-tehnologia-primenenie-i-primery-ispolzovania

Ольборгская хартия. Хартия «Города Европы на пути к устойчивому развитию», 1994.

Осиченко Г. О., Червона В. С. Особливості параметричної архітектури / Г. О. Осиченко, В. С. Червона // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2016. - Вип. 43(1). - С. 254-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2016_43%281%29__38

Принципи параметричного проектування, типовий алгоритм розрахунку СЕМЗ, функції мети, обмеження [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://helpiks.org/3-87944.html.

Рем Колхас: я не строю здания-трюки. Я строю здания-эксперименты [Електронний ресурс] // Коммерсантъ. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: https://www.kommersant.ru/doc/771454?fbclid=IwAR1iQn6nXFOCTdWdyB-2mIVRMMGKrJt8mCCy7r6zpMgpRhiMklFbOEzmzOc.

Трофимчук С. М. Медіа-синтез в інформаційному полі сучасного міста / С. М. Трофимчук, О. Я. Костенко // Архітектурний вісник КНУБА. - 2013. - Вип. 1. - С. 153-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2013_1_24

Трофимчук С. М. Медіа-синтез в інформаційному полі сучасного міста / С. М. Трофимчук, О. Я. Костенко // Архітектурний вісник КНУБА. - 2013. - Вип. 1. - С. 153-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2013_1_24

У Нідерландах створять мікрорайон з 3D-друкованих будинків [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://ukr.media/world/385408/.

У Франції звели перший у світі будинок, надрукований на 3D-принтері [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ms.detector.media/it-kompanii/post/21455/2018-07-12-u-frantsii-zvely-pershyy-u-sviti-budynok-nadrukovanyy-na-3d-prynteri/.

Хенгістов В. Оаза серед бетону. Як «зелені будинки» покращують життя у мегаполісах [Електронний ресурс] / Володимир Хенгістов // Хмарочос. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://hmarochos.kiev.ua/2017/08/09/oaza-sered-betonu-yak-zeleni-budinki-pokrashhuyut-zhittya-u-megapolisah/.

Чемакіна О. В. Сутність проблеми реабілітації порушеного міського середовища // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. — К. : КНУБА, 2003. — Вип. № 14. — С. 208 – 212

Яковлєва Н. У Німеччині вбудували у фасад будинку гнучкі органічні сонячні панелі [Електронний ресурс] / Н. Яковлєва // EcoTown. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://ecotown.com.ua/news/U-Nimechchini-vbuduvali-u-fasad-budinku-gnuchki-organichni-sonyachni-paneli/

References

Casal Moore, N. (2020). Transparent solar panels for windows hit record 8% efficiency. Retrieved 2021, from https://news.umich.edu/transparent-solar-panels-for-windows-hit-record-8-efficiency/ (in English)

Misiats moon station. (2019). Retrieved 2021, from http://aranchii.com/ua/blog/misiats-moon-station/.(in Ukrainian)

Tavares, F. (2020). Self-Replicating, Self-Repairing Homes on the Moon and Mars Made of Fungi. Https://Scitechdaily.Com. https://scitechdaily.com/self-replicating-self-repairing-homes-on-the-moon-and-mars-made-of-fungi/( in English)

Andrijchuk, О. (2015). Technology 3D in construction. [Zastosuvannja texnolohij 3D druku v budivnyctvi]. Suchasni Texnologiyi Ta Metody` Rozraxunku v Budivny`cztvi, Vyp (3), 11-18. (in Ukrainian)

Architecture. Reality in architecture has been updated. [Arxitektura. Dopovnena real`nist` v arxitekturi]. (2020). Https://Lookinar.Com. https://lookinar.com/uk/arhitektura/. (in Ukrainian)

Baby`ch, V. (2019). Dynamic qualities of innovative facade. [Dy`namy`chesky`e kachestva y`nnovacy`onnыx fasadov]. http://Archvuz.ru. http://archvuz.ru/2019_2/1/.(in Russian)

Baby`ch, V. (2019). Dynamic qualities of innovative facade. [Dy`namy`chesky`e kachestva y`nnovacy`onnыx fasadov]. http://archvuz.ru. http://archvuz.ru/2019_2/1/.(in Russian)

Voskresensky`j, Y. (2004). Harmony and ecology: ways of integration. [Garmony`ya y` эkology`ya : Puty` y`ntegracy`y`]. Landshaftnaya Arxy`tektura. Dy`zajn., (3), 66-74. (in Ukrainian)

Supplemented, virtual and other reality. [Dopovnena, virtual`na ta inshi real`nosti]. (2019). Retrieved 2021, from https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/dopolnennaja-virtualnaja-i-prochie-realnosti. (in Ukrainian)

Zagors`ky`j, V. (2011). The global environmental problem in the national security systems. [Global`na ekologichna problema v sy`stemi nacional`noyi bezpeky`]. Zagors`ky`j, (1), 78-87. (in Ukrainian)

Kinetic architecture: amazing buildings that can move! [Ky`nety`cheskaya arxy`tektura: Udy`vy`tel`nыe zdany`ya, kotorыe umeyut dvy`gat`sya!] (2018). Retrieved 2021, from https://pikabu.ru/story/kineticheskaya_arkhitektura_udivitelnyie_zdaniya_kotoryie_umeyut_dvigatsya_5560595 (in Russian)

Kostenko, A. (2013). Media architecture - new technologies and new opportunities. [Media-arxitektura – novi texnologiyi ta novi mozhly`vosti] . Arxitekturny`j Visny`k KNUBA., (1), 337-350. (in Ukrainian)

Kox, V. (2005). Encyclopedia of Architectural Styles. [Эncy`klopedy`ya arxy`tekturnыx sty`lej]. Moskov, Russian: BMM, 528 (in Russian)

Krыzhanovskaya, O., & Sharupy`ch, V. (1996). Ecological aspect of urban environment rehabilitation. [Эkology`chesky`j aspekt reaby`ly`tacy`y` gorodskoj sredy]. Promыshlennoe Y` Grazhdanskoe Stroy`tel`stvo., (9), 17-18. (in Russian)

Ly`xachёv, N. (2015). Australian scientists invent 4D printing to create time-varying objects [Avstraly`jsky`e uchёnыe y`zobrely` 4D-pechat` dlya sozdany`ya y`zmenyayushhy`xsya vo vremeny` obъektov]. Retrieved 2021, from Rezhy`m dostupu do resursu: https://tjournal.ru/science/54883-4d-printers?fbclid=IwAR18qgEDSu2dphq2f9yC3B0giYuioaM1xVdrA6UxMcsJTM_c8YZdhKwSGe0 (in Russian)

Media facades: technology, application and use cases. [Medy`afasadы: Texnology`ya, pry`meneny`e y` pry`merы y`spol`zovany`ya]. (2016). Retrieved 2021, from http://www.mediafasade.group-t.ru/press-centr/inmediafasad/mediafasady-tehnologia-primenenie-i-primery-ispolzovania (in Russian)

Aalborg Charter. Charter "Cities of Europe on the Road to Sustainable Development". [Ol`borgskaya xarty`ya. Xarty`ya «Goroda Evropы na puty` k ustojchy`vomu razvy`ty`yu»]. (1994). (in Denmark)

Osy`chenko, G., & Chervona, V. (2016). Features of parametric architecture. [Osobly`vosti parametry`chnoyi arxitektury`]. Suchasni Problemy` Arxitektury` Ta Mistobuduvannya., (43), 1st ser., 254-263. (in Ukrainian)

Principles of parametric design, a typical algorithm for calculating SEMZ, goal functions, constraints. [Pry`ncy`py` parametry`chnogo proektuvannya, ty`povy`j algory`tm rozraxunku SEMZ, funkciyi mety`, obmezhennya]. (2021). Retrieved from https://helpiks.org/3-87944.html. (in Ukrainian)

REM KOLHAS: I'm not a waste of compiled tricks. I'm a building of delivery-efferement [Rem Kolxas: Ya ne stroyu zdany`ya-tryuky`. Ya stroyu zdany`ya-эkspery`mentы]. (2007). Retrieved 2021, from https://www.kommersant.ru/doc/771454?fbclid=IwAR1iQn6nXFOCTdWdyB-2mIVRMMGKrJt8mCCy7r6zpMgpRhiMklFbOEzmzOc. (in Russian)

Trofy`mchuk, S. (2013). Media synthesis in the informational field of the modern city. [Media-sy`ntez v informacijnomu poli suchasnogo mista]. Arxitekturny`j Visny`k KNUBA., (1), 153-162. (in Ukrainian)

Trofy`mchuk, S. (2013). Media synthesis in the informational field of the modern city [Media-sy`ntez v informacijnomu poli suchasnogo mista]. Arxitekturny`j Visny`k KNUBA., (1), 153-162. (in Ukrainian)

In the Netherlands will create a microdistrict from 3D-printed buildings. [U Niderlandax stvoryat` mikrorajon z 3D-drukovany`x budy`nkiv]. (2019). Retrieved from https://ukr.media/world/385408/. (in Ukrainian)

In France erected the world's first house printed on a 3D printer. [U Franciyi zvely` pershy`j u sviti budy`nok, nadrukovany`j na 3D-pry`nteri]. (2018). Rezhy`m dostupu do resursu: https://ms.detector.media/it-kompanii/post/21455/2018-07-12-u-frantsii-zvely-pershyy-u-sviti-budynok-nadrukovanyy-na-3d-prynteri/.(in Ukrainian)

Oasa among concrete. As "green houses" improving life in megapolis. Xengistov, V. (2017). [Oaza sered betonu. Yak «zeleni budy`nky`» pokrashhuyut` zhy`ttya u megapolisax]. https://Hmarochos.Kiev.Ua. Retrieved March 5, 2021, from https://hmarochos.kiev.ua/2017/08/09/oaza-sered-betonu-yak-zeleni-budinki-pokrashhuyut-zhittya-u-megapolisah/.(in Ukrainian)

Chemakina, O. (2003). The essence of the problem of rehabilitation of violated urban environment. [Sutnist` problemy` reabilitaciyi porushenogo mis`kogo seredovy`shha]. Mistobuduvannya Ta Tery`torial`ne Planuvannya : Nauk.-texn. Zb., (14), 208-212. (in Ukrainian)

Yakovlyeva, N. (2019). In Germany embed in the facade of the house flexible organic solar panels. [U Nimechchy`ni vbuduvaly` u fasad budy`nku gnuchki organichni sonyachni paneli]. Retrieved from https://ecotown.com.ua/news/U-Nimechchini-vbuduvali-u-fasad-budinku-gnuchki-organichni-sonyachni-paneli/.(in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Тютіна, Л. (2021). НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ХХІ СТ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), 132–151. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.132-151

Номер

Розділ

Статті