Обиночна , Зоряна. «ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ ДЛЯ СПІЛЬНОГО ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ДІТЕЙ-СИРІТ». Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, no. 62 (Січень 31, 2022): 292–303. дата звернення Червень 26, 2022. http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/255400.