[1]
Р. . Франків, «ХРОНОЛОГІЧНА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВТРАЧЕНИХ ПЕРЕМИСЬКИХ ЦЕРКОВ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЯНУ НА ОСНОВІ ОПИСОВИХ, КАРТОГРАФІЧНИХ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ», СПАМ, вип. 62, с. 124–135, Січ 2022.