[1]
. І. Коротун і Ю. . Баланюк, « ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ З АДАПТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ, ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ», СПАМ, вип. 61, с. 94–106, Жов 2021.