Обиночна , З. . (2022) «ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ ДЛЯ СПІЛЬНОГО ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ДІТЕЙ-СИРІТ», Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), с. 292–303. doi: 10.32347/2077-3455.2022.62.292-303.