Тімохін , В., Шебек , Н. і Третяк , Ю. (2022) «ВКЛЮЧЕНІСТЬ ЕТНІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ В СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ», Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), с. 113–123. doi: 10.32347/2077-3455.2022.62.113-123.