Кравченко, І. і Акопник, . С. (2022) «АРХІТЕКТУРА ЗАКЛАДІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ У ПЕРІОД ЇХ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯ (1941 – 1956 РОКИ)», Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), с. 3–14. doi: 10.32347/2077-3455.2022.62.3-14.